Führer i naczelny dowódca                                                                                                          Kwatera główna Führera
Wehrmachtu                                                                                                                                                  01.08.1940
OKW/WFA/L nr 33 210/40 ściśle tajneŚciśle tajne !                                                                                                                                          10 egzemplarzy
Tylko przez oficera                                                                                                                                    4. egzemplarz


D y r e k t y w a   nr   17

Na temat dowodzenie wojna powietrzną i morską przeciwko Anglii.


Aby stworzyć przesłanki do ostatecznego pokonania Anglii, zmierzam kontynuować wojnę powietrzną i morską przeciwko Anglikom w ostrzejszej niż dotychczas formie.
   Wobec tego rozkazuję co następuje:

   1. Lotnictwo niemieckie wszystkimi siłami, jakimi dysponuje, musi możliwie jak najszybciej pokonać lotnictwo angielskie. W        pierwszym rzędzie ataki maja być kierowane na jednostki latające, ich organizację naziemna i zaopatrzenie, dalej zaś na        przemysł lotniczy wraz z zakładami produkcji dział przeciwlotniczych.

   2. Po zdobyciu czasowej lub miejscowej przewagi w powietrzu należy kontynuować walkę w portach, szczególnie zaś        atakować urządzenie służące do zaopatrzenia kraju w żywność, a następnie takie urządzenia w głębi kraju.
       Naloty na porty wybrzeża południowego należy przeprowadzać w możliwie wąskim zakresie, mając na uwadze zamierzoną        operację desantu.

   3. Wobec powyższego można odstąpić od zwalczania z powietrza nieprzyjacielskich okrętów wojennych i statków handlowych,        chyba że chodzi o szczególnie korzystny w danej chwili cel lub w ramach ataków wspomnianych w pkt. 2 osiągnięcie        dodatkowej korzyści bądź też jest to konieczne dla celów szkoleniowych załogi do dalszego prowadzenia wojny.

   4. Zaostrzoną wojnę powietrzną należy prowadzić w taki sposób, żeby w każdej chwili można było ściągnąć Luftwaffe do        wsparcia operacji na morzu nalotami na szczególnie korzystne cele. Poza wykorzystaniem do operacji "Lew Morski"        lotnictwo ma być do dyspozycji w pełnej gotowości bojowej.

   5. Decyzję o odwetowych nalotach terrorystycznych zatrzymuję dla siebie.

   6. Zaostrzenie wojny w powietrzu może się zacząć od 5.08. Dokładny moment powinien zostać wybrany przez Luftwaffe po        zakończeniu przygotowań i w zależności od stanu pogody.

   Jednocześnie zezwala się Kriegsmarine na podjęcie kroków w celu zaostrzenia wojny morskiej.


(podp.) Adolf Hitler
[P] K[eitel]

OKL - 1. egzemplarz
OKM - 2. egzemplarz
OKH - 3. egzemplarz
OKW
Szef WFA - 4. egzemplarz
Szef WiRüAmt - 5. egzemplarz
Szef L - 6. egzemplarz
IL - 7. egzemplarz
IK - 8. egzemplarz
IH - 9. egzemplarz
Ktb - 10. egzemplarz

[P] W[arlimont]


powrót do spisu

Design by Scypion