Nr ISSN 2082-7431

Polska Podziemna
Bibliografia

ALBERT Andrzej - Najnowsza historia Polski t. I.

ADAMSKA Jolanta - Kronika ruchu oporu w okupacyjnym powiecie warszawskim.

BARTOSZEWSKI Władysław - Dni walczącej stolicy.

BARTOSZEWSKI Władysław - Warszawski pierścień śmierci 1939 - 1944 r.

BARTELSKI Lesław - AK podziemna armia.

BŁAŻYŃSKI Zbigniew - Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki partii 1940-1955.

BOJEMSKI, Sebastian - "Narodowe Siły Zbrojne w Powstaniu Warszawskim (1 VIII - 2 X 1944)"

BONAROWSKI, Edward - Burza nad Dworcem Gdańskim.

BORADYN Zygmunt, CHMIELARZ Andrzej, PISKUNOWICZ Henryk - "Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1942-1944) w świetle dokumentów sowieckich"

BORADYN Zygmunt, CHMIELARZ Andrzej, PISKUNOWICZ Henryk - "Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941-1945)"

BORKOWSKI Jan - Postawa polityczna chłopów polskich w latach 1930 - 1935.

BORODZIEJ Włodzimierz - Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu.

BORODZIEWICZ Wincenty - VI Wileńska Brygada AK.

BORYSIUK Bolesław - Lata walki, PPR, GL, AL. na północnej Lubelszczyźnie 1942 - 1944 r.

BORZOBOHATY Wojciech - "Jodła" Okręg Radomsko - Kielecki AK .

BRENDA Waldemar - Delegatura Rządu na Kraj na północnym Mazowszu.

CABAN, Ireneusz - Okręg Armii Krajowej Lublin.

CABAN Ireneusz, MAŃKOWSKI Zbigniew - Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939 - 1944 r.

CHLEBOWSKI Cezary - Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie.

CHMIELARZ Andrzej, STRZEMBOSZ Tomasz - "NKWD o polskim podziemiu 1944-1948. Konspiracja polska na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie"

CHODAKIEWICZ Marek - Narodowe Siły Zbrojne. Ząb przeciwko dwóm wrogom .

CIOŁKOSZ Adam - Raport z okupowanej Warszawy.

CYRA Adam - Ochotnik do Auschwitz - Witold Pilecki 1901-1948

CZUBIŃSKI Antoni, SZYMANKIEWICZ Zenon - Konspiracja Wielkopolska 1939 - 1945. Zarys Dziejów.

CZYŻEWSKI Wacław - Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie 1942 - 1944.

DURACZYŃSKI Eugeniusz - Rząd Polski na Uchodźctwie 1939 - 1945.

DURACZYŃSKI Eugeniusz - Wojna i okupacja na ziemiach polskich 1939 - 1945.

DURACZYŃSKI Eugeniusz - Stosunki w kierownictwie podziemia londyńskiego 1939 - 1943.

ECKERT Marian - Historia polityczna Polski lat 1918 - 1939.

ERDMAN Jan - "Droga do Ostrej Bramy"

FIELDORF Maria, ZACHUTA Leszek - Generał "Nil" August Emil Fieldorf.

FIJAŁKA Michał - 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK.

FIRLEY Zygmunt - W "Kedywie" i w "Burzy".

GARAS Józef Bolesław - Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945.

GARLIŃSKI Józef - Niezapomniane lata.

GĄSIOROWSKI Andrzej - Okręgowa Delegatura Rządu na Pomorzu w latach 1940 - 1945.

GMITRUK Janusz, MATUSIAK Piotr, WOJDYŁO Witold - Bataliony Chłopskie 1940 - 1945.

GONDEK Leszek - Polska karząca 1939 - 1945. Polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej.

GONTARCZYK Piotr - Polska Partia Robotnicza - droga do władzy.

GOZDAWA - GOŁEBIOWSKI Jan - Kedyw Białowieży.

GOZDAWA - GOŁĘBIOWSKI Jan - Obszar Warszawski AK.

GRABOWSKI Waldemar - Polska tajna administracja cywilna 1940 - 1945.

GRABOWSKI Waldemar - Delegatura Rządu na Kraj 1940 - 1945.

HOŁUB Czesław - Okręg Poleski ZWZ-AK w latach 1939 - 1944. Zarys dziejów.

HORODECKA Izabella - Ocalone od niepamięci.

KACZANOWSKI Longin - Zagłada Michniowa.

KIJEWSKA Jadwiga, SANOJCA Antoni - "Struktura organizacyjna ZWZ-AK. 1939-1945".

KIRCHMAYER Jerzy - Powstanie Warszawskie.

KLISZKO Zbigniew - Z problemów historii PPR

KOMORNICKI Stanisław - Na barykady Warszawy.

KOMOROWSKI Krzysztof - Gwardia Ludowa.

KONFERENCJE IPN - Akcja Czynna Polskiego Państwa Podziemnego

KORBOŃSKI Stefan - W imieniu Polski Walczącej.

KORBOŃSKI Stefan - W imieniu Rzeczpospolitej...

KORBOŃSKI Stefan - Polskie Państwo Podziemne.

KRAJEWSKI Kazimierz - "Na Ziemi Nowogródzkiej. "Nów" – Nowogródzki Okręg Armii Krajowej"

KRAJEWSKI Kazimierz - "Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej"

KRAJEWSKI Kazimierz - "Dopalanie Kresów. Nowogródzki Okręg AK w dokumentach"

KRWAWICZ-NEY Marek - Armia Krajowa. Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego.

KRWAWICZ-NEY Marek - Komenda Główna Armii Krajowej 1939 - 1945.

KRWAWICZ-NEY Marek - Komendanci Armii Krajowej.

ZIÓŁEK Zygmunt - Od okopów do barykad.

KULESZA Juliusz - Z tasiemką na czołgi.

KUNERT Andrzej Krzystof - Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939 - 1944. t. I

KUNERT Andrzej Krzysztof - Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939 - 1944. t. II

KUNERT Andrzej Krzysztof - Komendant podziemnej Warszawy.

LERSKI Jerzy - Emisariusz Jur.

LEWANDOWSKA Stanisława - Ruch Oporu na Podlasiu 1939 - 1944

LISIEWICZ Paweł Maria - W imieniu Polski Podziemnej

MADERSKI Jerzy "JAXA" - Na dwa fronty.

MALINOWSKI Kazimierz - Tajna Armia Polska, "Znak", Konfederacja Zbrojna

MAŃKOWSKI Zbigniew - Między Wisłą a Bugiem 1939 - 1944, Studium o polityce okupanta i postawach społeczenstwa.

MARAT Stanisław, SNOPKIEWICZ Jacek - Zbrodnia. Sprawa generała Fieldorfa - Nila.

MATUSIAK Piotr - Problemy organizacyjne Batalionów Chłopskich w latach 1940-1945.

MAZUR Grzegorz - Biuro Informacji i Propagandy.

MAZUR Grzegorz - Wojna i konspiracja na Podkarpaciu i Podhalu.

MAZUR Grzegorz - Z dziejów Okręgu Tarnopol ZWZ-AK. "Kierunki nr 10 i nr 11".

MOCZARSKI Kazimierz - Rozmowy z katem.

MIERZWIŃSKI Zbigniew - Generałowie II Rzeczpospolitej.

NAZAREWICZ Ryszard - Armii Ludowej dylematy i dramaty.

NIEKRASZ Juliusz - Z dziejów AK na Śląsku.

NOWAK Jan - Walki wyzwoleńcze na Lubelszczyźnie.

PEMPEL Stanisław - Pod znakiem Lwa i Syreny.

PEMPEL Stanisław - ZWZ-AK we Lwowie.

PIOTROWSKI Czesław - Krwawe Żniwa za Styrem i Horyniem.

PLUTA-CZACHOWSKI - Organizacja Orła Białego.

PODGÓRZECZNY Mariań "ŻBIK" - Doliniacy.

PODSIADŁY Adam - Powiat śremski w latach okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945.

POTYRA Adam zbiory - Dział łączności zewnętrznej Okręgu Kraków 1943 - 1945.

Praca Zbiorowa - Oddziały Powstania Warszawskiego.

Praca Zbiorowa - Polska Podziemna 1939 - 1945.

Praca zbiorowa - Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce 1939 - 1945. Tomy 1-4.

Praca Zbiorowa - Polski Czyn Zbrojny w II Wojnie Światowej. Polski Ruch Oporu 1939 - 1945.

Praca Zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Komorowskiego -"Armia Krajowa - rozwój organizacyjny".

Praca Zbiorowa pod redakcją Władysława Bułhaka - Wywiad i Kontrwywiad Armii Krajowej

RATYŃSKI Kazimierz - "Okręg ZWZ-AK "Nów". Wybrane zagadnienia,"

ROCKI Jan - Dziewiąta dywersja.

ROPELEWSKI Andrzej - Oddział partyzancki "Spaleni".

ROWECKA-MIELCZARSKA Irena - W życiu i w legendzie.

SAWICKI Tadeusz - Rozkaz zdławić powstanie.

SMALEWSKI Jan Stanisław - U boku Łupaszki.

SMOLEŃSKI Józef Marian "Kolec" - Ósmy ułan Beliny.

STACHIEWICZ Piotr - Akcja Kutschera.

STAWECKI Piotr - Następcy Komendanta.

STRZEMBOSZ Tomasz - Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939 - 1944.

STRZEMBOSZ Tomasz - Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939 - 1944.

STUDIUM POLSKI PODZIEMNEJ. LONDYN - Armia Krajowa w dokumentach 1939 - 1945, tom I wrzesień 1939 - czerwiec 1941.

STUDIUM POLSKI PODZIEMNEJ. LONDYN - Armia Krajowa w dokumentach 1939 - 1945, tom II Czerwiec 1941 - Kwiecień 1943.

STUDIUM POLSKI PODZIEMNEJ. LONDYN - Armia Krajowa w dokumentach 1939 - 1945, tom III Kwiecień 1943 - Lipiec 1944.

STUDIUM POLSKI PODZIEMNEJ. LONDYN - Armia Krajowa w dokumentach 1939 - 1945, tom IV lipiec - październik 1944.

STUDIUM POLSKI PODZIEMNEJ. LONDYN - Armia Krajowa w dokumentach 1939 - 1945, tom V październik 1944 - lipiec 1945.

STUDIUM POLSKI PODZIEMNEJ. LONDYN - Armia Krajowa w dokumentach 1939 - 1945, tom VI Uzupełnienia.

SZACKI Antoni - Byłem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

SZAFLIK Józef Ryszard - Początki konspiracyjnego ruchu ludowego. Studium o taktyce Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego 1939-1945.

SZCZEPANIK Józef - Ocalić od zapomnienia.

SZLASKI-PRAWDZIC - Nowogródczyzna w walce 1940-1945

SZOŁDRSKA Halszka - Lotnictwo podziemia, czyli dzieje Wydziału Lotniczego KG AK.

SZTUMBERK-RYCHTER Tadeusz - Altyrerzysta piechurem.

ŚLASKI Jerzy - Żołnierze wyklęci.

ŚLASKI Jerzy - Polska Walcząca.

TURLEJSKA Maria - Prawdy i fikcje. Wrzesień 1939 - grudzień 1941.

TUROWSKI Józef - Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK.

TUSZYŃSKI Waldemar - Operacyjno - bojowy wysiłek partyzantki lubelskiej wiosną 1944 roku, na tle przeciwpartyzanckich uderzeń okupanta.

TUSZYŃSKI Waldemar - Podziemny front w Polsce 1939 - 1945.

WALTER-JANKE Zygmunt - Śląsk jako teren partyzancki Armii Krajowej

WALTER-JANKE Zygmunt - W Armii Krajowej na Śląsku.

WAWRZYNIAK Eugeniusz - Ze wspomnień żołnierzy AK Okręgu Nowogródek.

WĘGIERSKI Jerzy - Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa.

WĘGIERSKI Jerzy - Armia Krajowa na zachód od Lwowa.

WĘGIERSKI Jerzy - Armia Krajowa w Zagłębiu naftowym i na samborszczyźnie.

WĘGIERSKI Jerzy - Lwów pod okupacją sowiecką 1939 - 1941.

WĘGIERSKI Jerzy - Referaty lotnicze obszaru południowo-wschodniego AK.

WĘGIERSKI Jerzy - W lwowskiej Armii Krajowej.

WIECZOREK Mieczysław - Armia Ludowa 1944-1945. Powstanie i organizacja.

WIECZOREK Mieczysław - Armia Ludowa 1944-1945. Działalność bojowa.

WILAMOWSKI Jacek - Honor, zdrada, kaźń.

WITKOWSKI Henryk - Kedyw Armii Krajowej okręgu warszawskiego 1943-44.

WOŹNIAK Marian - Okręg Poznański Armii Krajowej w ostatniej fazie okupacji 1943 - 1945.

WYRWA Józef - Chłopcy z lasu.

ZAGÓRSKI Andrzej opracowanie - Dział łączności operacyjnej. Łączność radiowa 1943 - 1945. Część 1

ZAGÓRSKI Andrzej opracowanie - Dział łączności operacyjnej. Łączność radiowa 1943 - 1945. Część 2

ZAWILSKI Apoloniusz - Polskie fronty 1918 - 1945.

ZIELIŃSKI Zbigniew - 7 Dywizja Armii Krajowej

ZIÓŁEK Zygmunt - Od okopów do barykad.

ZYBLIKIEWICZ Lubomir - Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

ŻEBROWSKI Leszek - Narodowe Siły Zbrojne - dokumenty, struktury, personalia t. I.

ŻEBROWSKI Leszek - Narodowe Siły Zbrojne - dokumenty, struktury, personalia t. II.

ŻEBROWSKI Leszek - Narodowe Siły Zbrojne - dokumenty, struktury, personalia t. III.

ŻUPAŃSKI Andrzej - Kryptonim "Góral". Brawurowa akcja AK - zdobycie 100 milionów złotych.
Powrót do strony głównej.


copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion