Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
BOKSZCZANIN, Janusz Bohdan.


BOKSZCZANIN, Janusz Bohdan.

Pułkownik dyplomowany.Pseudonimy: Bartek", "Sęk", "Wir".

Urodzony: 29 października 1894 r., w Grodnie.

Zmarł: 1 sierpnia 1973 r., w Paryżu.


Promocje:

Pułkownik dypl.: 20 marca 1943 r.
Podpułkownik.: 1935 r.

Funkcje:

Zwerbowany do armii carskiej - sierpień 1914 r.
Edukacja w Mikołajewskiej Szkole Kawalerii w Petersburgu - ?? - grudzień 1914 r.
Służba w 4 pułku huzarów - grudzień 1914 - ??
Służba w I Korpusie Polskim na Wschodzie - listopad 1917 - luty 1918 r.
Członek Związku Wojskowych Polaków - ?? - ??
Przeniesiony na stanowisko kuriera dowódcy I Korpusu, przy dowódcy III Korpusu Polskiego - (luty 1918 r.)
Dowódca szwadronu karabinów maszynowych w pułku szwoleżerów III Korpusu Polskiego - ?? - lipiec 1918 r.
Dowódca plutonu w 4 pułku huzarów Armii Ochotniczej gen. Denikina - lipiec 1918 - ??
Rozpoczął służbę w Wojsku Polskim - (marzec 1919 r.)
Zastępca dowódcy 6 pułku ułanów - ?? - październik 1919 r.
Zastępca dowódcy szwadronu zapasowego 26 pułku ułanów - październik 1919 - czerwiec 1920 r.
Dowódca 2 szwadronu 16 pułku ułanów - czerwiec - lipiec 1920 r.
Dowódca spieszonego szwadronu, 1 Dywizji Jazdy - lipiec - sierpień 1920 r.
Dowódca szkoły podoficerskiej 16 pułku ułanów - sierpień - listopad 1920 r.
Dowódca szwadronu zapasowego 26 pułku ułanów - listopad 1920 - (?) czerwiec 1922 r.
Dowódca szkoły podoficerskiej 26 pułku ułanów - marzec 1921 - (?) czerwiec 1922 r.
Instruktor w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziądzu - czerwiec 1922 - listopad 1924 r.
Uczestnik kursu w Centralnej Szkole Wojskowej Gimnastyki i Sportów w Poznaniu - ?? - ??
Uczestnik kursu doszkolenia w Centralnej Szkole Kawalerii - ?? - ??
Dowódca 2 szwadronu, 26 pułku ułanów - październik 1925 - październik 1927 r.
Dowódca 1 szwadronu, 3 pułku ułanów - październik 1927 - styczeń 1929 r.
Dowódca 2 szwadronu, 3 pułku ułanów - styczeń - sierpień 1929 r.
Dowódca szwadronu zapasowego - sierpień 1929 - (?) 1930 r.
Studia na Wyższej Szkole Wojennej - 1930 - 1932 r.
Szef sztabu Wołyńskiej Brygady Kawalerii - październik 1932 - 1935 r.
Zastępca dowódcy 7 pułku strzelców konnych - 1935 - listopad 1937 r.
Szef Wydziału Wyszkolenia Departamentu Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych - listopad 1937 - ??
Uczestnik kursu dla szefów sztabu i kwatermistrzów armii - jesień 1938 - wiosna 1939 r.
Dowódca 10 pułku strzelców konnych, 10 Brygady Kawalerii (pancerno - motorowej) - (wrzesień 1939 r.)
Wstąpił do ZWZ - (luty 1940 r.)
Szef Wydział Broni Szybkich w Oddziale III Komendy Głównej ZWZ-AK - 1940 - 1944 r.
Szef Operacyjny i zastępca Szefa Sztabu Komendy Głównej AK .: styczeń/luty - 3 czerwca 1944 r.
II zastępca do spraw organizacyjnych Szefa Sztabu Armii Krajowej.: 5 lipca 1944 - ??
Szef sztabu Komendy Głównej AK - październik 1944 - 19 stycznia 1945 r.
Zastępca Delegata Sił Zbrojnych na Kraj (płk Jan Rzepecki) - kwiecień - wrzesień 1945 r.
Doradca prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia "WiN" (Rzepecki) - wrzesień 1945 - ??
Członek delegatury "WiN" za granicą - ?? - 1953 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Emanuela, żołnierza armii carskiej, który poległ w wojnie rosyjsko - japońskiej, oraz Pauliny z domu Godlewskiej.
W 1905 r. podjął naukę w gimnazjum, w swoim rodzinnym Grodnie. W tym samym roku wstąpił do konspiracyjnego koła młodzieży polskiej, kierowanego przez PPS, a w 1911 r., przekształconego w oddział Związku Walki Czynnej w Grodnie.

Od 1906 r., Bokszczanin został uczniem Korpusu Kadetów w Pskowie, następnie w Połocku i ponownie w Pskowie. W 1914 r. uzyskał tam świadectwo dojrzałości.

Podczas działań wojennych z września 1939 r., dowódca 10 strzelców konnych. Został ciężko ranny 16 września pod Boiskami, niedaleko Lwowa. Leczył się w szpitalu w Dublanach, po czym przedostał się do Warszawy. Tam wstępuje do konspiracji. Jego pierwszy przydział w ZWZ nie jest znany.
Zostaje aresztowany w łapance ulicznej, w maju 1940. Był więziony na Pawiaku w obozie przejściowym przy ul. Skaryszewskiej. Zwolniony w październiku tego roku i po tzw. "kwarantannie" wrócił do pracy konspiracyjnej.

Współpracownik miesięcznika "Insurekcja". Jednocześnie kierował redagowaniem pisma "Towarzysz Pancerny".
Był jednym z współautorów drugiego planu powstania powszechnego (wrzesień 1942) oraz planu "Burza" (listopad 1943 r.)

W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego, przebywał poza Warszawą, w niedalekim Boernerowie. Podczas próby przedostania się do walczącej stolicy został ranny, schwytany, a następnie wywieziony na roboty do Rzeszy. Stamtąd udało mu się zbiec, już w końcu września, po czym szczęśliwie wrócił do kraju. Miał objąć stanowisko Komendanta Obszaru Warszawa AK, ostatecznie mianowano go szefem sztabu KG AK.

W październiku 1945 r., został wezwany przez emigracyjne władze polskie do Londynu.
Po rocznym tam pobycie, od jesieni 1946 r. przebywał w Paryżu.

Odznaczenia m.in.:

Virtuti Militari V klasy.: 1921 r.
Złoty Krzyż Zasługi.: 1935 r.
Medal Niepodległości .: 1938 r.
powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion