Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
BORZOBOHATY, Wojciech..


BORZOBOHATY, Wojciech.

Podpułkownik. Dyplomowany oficer artylerii.Pseudonimy: "Jelita", "Wojan".


Urodzony: 19 lipca 1908 r., w Wilnie.

Zmarł: 10 stycznia 1991 r., w Warszawie.Promocje:

Podpułkownik dypl.: wrzesień 1944 r.
Major dypl.:
Kapitan dypl.: sierpień 1939 r.

Funkcje:

Nauka w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu.: ?? - ??
Oficer w 3 pułku artylerii ciężkiej w Wilnie.: ?? - ??
Studia w Wyższej Szkole Wojennej.: październik 1937 - sierpień 1939 r.
Oficer w sztabie 36 DP, Grupy Operacyjnej gen. Stanisława Skwarczyńskiego.: 1 - 10 wrzesień 1939 r.
Oficer w Oddziale III (Operacyjnym) Dowództwa Armii gen. Tadeusza Piskora.: 10 - 20 września 1939 r.
Szef Oddziału III Komendy Okręgu Warszawa-Miasto SZP-ZWZ.: listopad 1939 - maj 1940 r.
Szef Oddziału III Komendy Obszaru Warszawa ZWZ.: maj 1940 - grudzień 1943 r.
Szef sztabu Komendy Okręgu Radomsko - Kieleckiego.: 1 grudnia 1943 - styczeń 1945 r.
Zastępca Komendanta i szef sztabu Okręgu Radomsko - Kieleckiego AK.: czerwiec 1944 - styczeń 1945 r.
Szef sztabu i zastępca komendanta Korpusu Kieleckiego AK.: sierpień 1944 - ??
Szef sztabu Delegatury Sił Zbrojnych.: kwiecień - czerwiec 1945 r.

Opinie:

Notatki:

Uczył się w gimnazjum, w miejscowości Nowa Wilejka, niedaleko Wilna, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości.
We wrześniu 1939 r., był najpierw oficerem w sztabie 36 DP, a następnie w armii gen. Piskora.
Ranny 7 września pełnił służbę aż do rozwiązania swojej jednostki, czyli do 20 września 1939 r. Szczęśliwie unika niewoli i wraz grupą oficerów sztabu Armii generała Piskora, przedziera się w kierunku Warszawy, do której dociera 26 września.
Tutaj szybko nawiązuje kontakty z konpsiracyjnym podziemiem i wstępuje w szeregi Służby Zwycięstwu Polski.

Po rozwiązaniu Armii Krajowej został aresztowany i osadzony w więzieniu, gdzie przebywał w okresie 0d 21 czerwca 1945 - październik 1953 r.
Więzienie opuścił w złym stanie fizycznym . W dniu 14 maja 1965 r., wyrokiem Sądu Najwyższego został zrehabilitowany. Po trwającej kolejny rok kuracji podjął pracę zarobkową, oraz działalność społeczną w Kole Historycznym oraz w Podkomisji Weryfikacyjnej Zarządu Głównego ZBOWiD do spraw odznaczeń żołnierzy byłego Okręgu Radomsko - Kieleckiego Armii Krajowej.
Współtwórca Stowarzyszenia Żołnierzy AK, a od 1990 r. Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK.

Odznaczenia m.in.:

Srebrny Krzyż Virtuti Militari.
Krzyż Walecznych.: (dwukrotnie).
powrót.


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion