Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
BANASIŃSKI, Feliks.BANASIŃSKI, Feliks

Major służby stałej piechoty.Pseudonimy: N.N.


Urodzony: 4 listopada 1895 r.

Zmarł: najprawdopodobniej w więzieniu w Mińsku.


Promocje:

Major.: 15 sierpnia 1924 r.
Kapitan.: 1 czerwca 1919 r.
Porucznik.: 1 maja 1915 r.


Funkcje:

Służba w armii carskiej.: 1914 - 1918 r.
Oficer w I Korpusie Wschodnim gen. J. Dowbór-Muśnickiego.: jesień 1917 - ??
Wstępuje do Wojska Polskiego.: listopad 1918 r.
Oficer w 2 pułku piechoty.: 1919 - 1920 r.
Oficer 86 pułku piechoty.: ?? - ??
p.o. dowódcy batalionu 96 pułku piechoty.: 1922 - 1923 r.
p.o. dowódcy I Batalionu 2 pułku piechoty w Kielcach.: 1923 - 1924 r.
Oficer w Oddziale II (Wywiad) Sztabu Generalnego WP.: lipiec 1924 - ??
Oficer w 37 pułku piechoty.: ?? - marzec 1927 r.
Dowódca I Batalionu w 53 pułku piechoty w Stryju.: marzec 1927 - 1928 r.
Przeniesiony do Kadry Oficerów Wojska Polskiego.: 1928 r.
Przekazany do dyspozycji dowódcy DOK VI we Lwowie.: 1928 r.
Przeniesiony w stan spoczynku.: 1929 r.
Uczestnik Obrony Warszawy.: wrzesień 1939 r.
Zaprzysiężony do Służby Zwycięstwu Polski.: koniec września 1939 r.
Dowódca Wojewódzki SZP w Białymstoku.: październik 1939 - styczeń 1940 r.
Komendant Okręgu ZWZ Białystok.: styczeń - sierpień 1940 r.

Opinie:

Notatki:

Ukończył gimnazjum realne. W trakcie służby w wojsku rosyjskim ukończył szkołę oficerską piechoty. Walczył na froncie zachodnim.
Po wstąpieniu do Wojska Polskiego Dekretem NW Nr 219 z 1918 WP przyjęty do WP w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 V 1915 r.
W szeregach 2 pułku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu kapitana z starszeństwem od 1 VI 1919. Za wybitne męstwo okazane na polu walki był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Po objęciu funkcji Komendanta Okręgu Białystok był organizatorem struktur podziemnych na jego terenach. Podczas sowieckiej okupacji mieszkał w Białymstoku i pracował oficjalnie na kolei. W sierpniu 1940 r., został aresztowany przez NKWD i uwięziony w miejscowym więzieniu. Według niepotwierdzonych informacji wywieziony do więzienia w Mińsku i tam zamordowany. Brak innych danych.

Odznaczenia m.in.:

Virtuti Militari V klasy.: 1921 r.
Krzyż Walecznych - dwukrotnie.
powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion