Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
CZAJKOWSKI, Czesław Karol.

CZAJKOWSKI, Czesław Karol.

Podpułkownik służby stałej piechoty.Pseudonimy: "Docent", "Przewodnik", "Rentgen", "Szeremeta".

Urodzony: 13 kwietnia 1895 r., w Czortkowie.

Zmarł: 1 sierpnia 1944 r. w Warszawie.


Promocje:

Podpułkownik.: 1937 r.

Funkcje:

Służba w 2 pp. Legionów Polskich.: sierpień - listopad 1914 r.
Służba w 3 pp. Legionów Polskich.: listopad 1914 - ??
Słuchacz kursu oficerskiego w Zegrzu.: ??
Dowódca plutonu w 3 pp. Legionów Polskich.: ??
Dowódca plutonu w 16 pułku strzelców II Korpusu Polskiego na Wschodzie.: marzec 1918 - ??
Oficer służby stałej Wojska Polskiego.: (listopad 1918 r.)
Referent kwatermistrzostwa w Komendzie Miasta Warszawy.: listopad 1918 - kwiecień 1919 r.
Dowódca kompanii II batalionu 3 pp. Leg.: kwiecień 1919 - ??
Dowódca II batalionu 3 pp. Leg.: maj 1927 - maj 1928 r.
Dowódca III batalionu 3 pp. Leg.: maj 1928 - lipiec 1930 r.
Inspektor Przysposobienia Wojskowego i WF w Dowództwie Okręgu Korpusu X Przemyśl.: lipiec 1930 - kwiecień 1932 r.
Dowódca 2 batalionu KOP "Bereźno".: kwiecień 1932 - listopad 1937 r.
Zastępca dowódcy 9 pp. Leg.: listopad 1937 - grudzień 1938 r.
Dowódca 9 pp. leg.: grudzień 1938 - ??
Dowódca Ośrodka Zapasowego 3 DP Leg. w Zamościu.: (wrzesień 1939 r.)
Dowódca oddziału utworzonego na bazie Ośrodka Zapasowego i wchodzącego w skład Grupy "Kowel".: (wrzesień 1939 r.)
Wstępuje w szeregi ZWZ.: (luty 1940 r.)
Szef Wydziału II Komendy Okręgu Warszawa - Miasto ZWZ.: jesień 1941 - kwiecień 1942 r.
Szef Wydziału II Komendy Obszaru Warszawskiego AK.: kwiecień 1942 - 1 sierpnia 1944 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Karola i Marii z domu Szyrkiewicz. Do dnia wybuchu I Wojny Światowej zdołał ukończyć 6 klas gimnazjum w Rzeszowie. Od sierpnia 1914 r., służył w Legionach Polskich. Uczestnik bitwy pod Kaniowem, podczas której dostał się do niewoli. W obozie niemieckim w Brześciu spędził okres od maja do listopada 1918 r.

Przez cały okres międzywojenny służył w Wojsku Polskim. Po zakończeniu działań wojennych 1939 r., wstąpił do ZWZ. Szef wywiadu Okręgu Warszawa - Miasto, a następnie Obszaru Warszawskiego.
Od wiosny 1943 r., przekazywał informacje wywiadowcze Wydziałowi Informacji Sztabu Głównego GL, dzieki czemu ten zawdzięczał kilka sukcesów w walce z agentami Gestapo, rozpracowującymi PPR i GL.
Zginął w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 r., w drodze do kwatery Komendy Obszaru Warszawskiego.

Odznaczenia m.in.:

Virtuti Militari V klasy.: 1921 r.
Krzyż Walecznych.: 1921 r.
Krzyż Niepodległości.: 1931 r.
powrót.


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion