Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
GORAZDOWSKI, Jan Nepomucen.


GORAZDOWSKI, Jan Nepomucen

Pułkownik służby stałej piechoty.Pseudonimy: "Wolański".


Urodzony: 9 maja 1896 r., w Sokołowie Podlaskim.

Zmarł: 27 marca 1957 r., w Warszawie.Promocje:

Pułkownik.: 1 stycznia 1945 r.
Podpułkownik.: 11 listopada 1942 r.
Major.: 1938 r.

Funkcje:

Członek polskiego skautingu i Polskich Drużyn Strzeleckich.: ?? - 1915 r.
Służba w armii rosyjskiej.: 1915 - ??
Adept szkoły oficerskiej piechoty w Kijowie.: ??
Dowódca kompanii 207 pp. armii rosyjskiej.: ??
Dowódca kompanii w I Korpusie Polskim na Wschodzie.: marzec 1917 - czerwiec 1918 r.
Oficer służby stałej Wojska Polskiego.: (listopad 1918 r.)
Dowódca kompanii w 34 pp.: 1918 - wrzesień 1920 r.
Adiutant 30 Brygady Piechoty.: 30 września 1920 - marzec 1921 r.
Referent Oddziału I Dowództwa Okręgu Generalnego I Warszawa.: marzec 1921 - marzec 1922 r.
Dowódca kompanii 15 pp.: marzec 1922 - styczeń 1923 r.
Adiutant komendanta Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia w Rembertowie.: styczeń 1923 - ??
Dowódca kompanii 61 pp.: październik 1928 - kwiecień 1930 r.
Dowódca kompanii w 20 pp..: kwiecień 1930 - kwiecień 1933 r.
Referent organizacyjny Okręgowego Urzędu WF i Przysposobienia Wojskowego Dowództwa Okręgu Korpusu V Kraków.: kwiecień 1933 - ??
Inspektor WF i Przysposobienia Wojskowego Dowództwa Okręgu Korpusu I Warszawa.: luty 1938 - ??
Dowódca stołecznego harcerskiego batalionu Przysposobienia Wojskowego w składzie Grupy gen. Rückemanna.: 25 wrzesnia - 1 października 1939 r.
Dowódca stołecznego batalionu harcerskiego Przysposobienia Wojskowego w składzie SGO "Narew".: 1 - 5 października 1939 r.
Wstępuje do konspiracji.: połowa października 1939 r.
Szef Wydziału I (Organizacyjnego) Komendy Okręgu Warszawa - Miasto SZP - ZWZ - AK.: październik 1939 - ??
Szef Wydziału (Biura) Personalnego w Oddziale I KG AK.: 1 luty 1943 - styczeń 1945 r.
Szef Wydziału Personalnego Oddziału I sztabu organizacji "Nie".: ??
Szef Wydziału Personalnego w Delegaturze Sił Zbrojnych.: ?? - 30 lipca 1945 r.
Zastępca przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej Obszaru Centralnego byłej Armii Krajowej.: listopad 1945 - ??

Opinie:

Notatki:

Syn Bolesława, notariusza i Zofii Krassowskiej.
Uczył się w gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie, które ukończył w 1914 r. Następnie przez rok studiował w Szkole (później w Akademii) Sztuk Pięknych w Warszawie. W czasie nauki należał do tajnego skautingu i Polskich Drużyn Strzeleckich.
W 1915 r., został ewakuowany wraz z rodziną w głąb Rosji, a już we wrzesniu tego roku powołano go w szeregi armii carskiej. Od 1917 służył w I Korpusie Polskim na Wschodzie. Po powrocie do kraju w listopadzie 1918, wstępuje do Wojska Polskiego, w którym służy przez całe dwudziestolecie między wojenne.
Podczas Wojny Obronnej 1939 r., dowodzi batalionem harcerskim Przysposobienia Wojskowego, początkowo w szeregach Grupy gen. Rückemanna, a następnie w składzie SGO "Polesie". Po bitwie pod Kockiem przedostał się do Warszawy.
W konspiracji od października 1939 r. Podczas Powstania Warszawskiego odcięty został na Mokotowie i uznany za zmarłego. Po klęsce powstania objął ponownie funkcję Wydziału Personalnego, początkowo KG AK, następnie sztabu organizacji "Nie" i Delegatury Sił Zbrojnych.
Aresztowany 4 sierpnia 1945 r. i zwolniony 12 września. Następnego dnia ujawnił się i od listopada 1945 r., był zastępcą płk Jana Mazurkiewicza w Komisji Likwidacyjnej Obszaru Centralnego byłej Armii Krajowej.
Zweryfikowany w stopniu pułkownika służby stałej ze starszeństwem z 1 stycznia 1945 r.
Później razem z Janem Mazurkiewiczem i płk Kazimierzem Plutą-Czachowskim prowadził "Bazar Krajowy" przy ul. Nowogrodzkiej 26.
Aresztowany ponownie 13 stycznia 1949 r. i wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego w Warszawie z 7 grudnia 1953 r., skazany na 15 lat więzienia.
Zwolniony 24 marca 1956 r. i zrehabilitowany 30 marca 1957 r.

Odznaczenia m.in.:

Krzyż Walecznych (trzykrotnie).: 28 września 1944 r.
Virtuti Militari V klasy.: 1945 r.
Złoty Krzyż Zasługi.: 1938 r.
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami.: 22 września 1944 r.
powrót.


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion