Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
HORAK, Alojzy

HORAK, Alojzy.

Pułkownik dyplomowany służby stałej piechoty.Pseudonimy: „Majewski”,„Nesterowicz”, „Neuman”, „Witold Młot” vel Dietrich, vel Justyn Małecki. .

Urodzony: 10 sierpnia 1891 r. w Krakowie.

Zmarł: 12 lutego 1943 r., w lasach pod Stefanowem (rozstrzelany).


Promocje:

Pułkownik.: 1 lipca 1940 r.
Podpułkownik.: 1 stycznia 1928 r.
Major.: 1921 r., ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r.
Kapitan.:
Porucznik.:
Podporucznik.:

Funkcje:

Rozpoczął służbę w armii austriackiej.: wrzesień 1914 r.
W szkole podchorążych rezerwy.: ?? - ??
Dowódca plutonu w 16 Pułku Strzelców.: luty - maj 1915 r. (ciężko ranny)
Odkomenderowany do jednostek tyłowych armii austriackiej na Ukrainie.: czerwiec 1918 r.
Wstępuje ochotniczo do Wojska Polskiego.: listopad 1918 r.
Dowódca plutonu karabinów maszynowych 5 pp. Legionów.: listopad - grudzień 1918 r.
Dowódca kompanii karabinów maszynowych 5 pp. Leg.: grudzień 1918 - marzec 1919 r.
Referent Oddziału I (Organizacyjno - Mobilizacyjnego) I Dowództwa Okręgu Głównego Warszawa.: marzec - grudzień 1919 r.
Szef Oddziału I Dowództwa Okręgu Głównego I Warszawa.: grudzień 1919 - maj 1921 r.
Szef Oddziału I Komendy Wojsk Powstańczych w III Powstaniu Śląskim.: maj - lipiec 1921 r.
Szef Oddziału I Dowództwa Okręgu Głównego I Warszawa.: lipiec 1921 - ??
Uczestnik kursu dowódców batalionów w Rembertowie.: listopad 1921 - styczeń 1922 r.
Referent mobilizacyjno - materiałowy w Oddziale I Sztabu Generalnego.: styczeń - luty 1922 r.
Szef Oddziału I Sztabu Generalnego.: luty - marzec 1922 r.
Kierownik referatu wyszkoleniowego w Wydziale Regulaminów i Wyszkolenia Oddziału III Sztabu Generalnego.: marzec 1922 - ??
Nauka w Wyższej Szkole Wojennej.: 1922 - 1924 r.
Kierownik referatu organizacyjnego Oddziału V Sztabu Generalnego.: październik 1924 - luty 1926 r.
Szef sztabu 4 DP.: luty 1926 - czerwiec 1927 r.
Szef Oddziału Ogólnego w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu IX Brześć nad Bugiem.: czerwiec 1927 - listopad 1928 r.
II oficer sztabu Inspektora Armii we Lwowie.: listopad 1928 - grudzień 1929 r.
Szef Biura Ogólno-Organizacyjnego w Ministerstwie Spraw Wojskowych.: grudzień 1929 - czerwiec 1933 r.
Dowódca 73 pp (Katowice).: czerwiec 1933 - 31 maja 1935 r.
Przeniesiony w stan nieczynny.: 31 maja 1935 r.
Zastępca szefa Wojskowego Biura Historycznego.: 31 maja 1935 - ??
Członek Towarzystwa Wiedzy Wojskowej.: 1930 - 1931 r.
Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Wojskowej.: 1938 - 1939 r.
Szef Wydziału Wojny Polsko-Bolszewickiej w TWW.: ?? - lato 1939 r.
Szef sztabu obrony twierdzy Brześć nad Bugiem.: 12 września - ??
Szef sztabu Grupy "Brześć".: ?? - ??
Dowódca Grupy "Brześć".: ?? - 3 października 1939 r.
Wstępuje do Służby Zwycięstwu Polski.: październik 1939 r.
Dowódca SZP w powiecie warszawskim.: październik 1939 - styczeń 1940 r.
Szef sztabu Okręgu Warszawa - Województwo ZWZ.: styczeń - wiosna 1940 r.
Komendant Okręgu Warszawa - Województwo ZWZ.: wiosna 1940 - 1 grudnia 1941 r.
Pracownik Biura Historycznego BIP KG AK.: ?? - ??
Szef III Oddziału (Wyszkolenia) KG BCh.: 1 sierpnia 1942 - 10 listopada 1942 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Alojzego i Marii z domu Nesterowicz. W 1901 r. rozpoczął naukę w III Gimnazjum we Lwowie. W roku 1909, uzyskał tam świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem, po czym rozpoczął studia historyczne i geograficzne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. W 1914 r., po uzyskaniu absolutorium rozpoczął zdawanie egzaminów na nauczyciela szkół średnich.

W maju 1909 r., rozpoczął działalność w Polskim Związku Wojskowym, od 1910 w Armii Polskiej, a od 1911 r., w jawnych Polskich Drużynach Strzeleckich. Po ukończeniu szkoły oficerskiej otrzymał stopień podchorążego i objął dowództwo nad kompanią. Następnie został instruktorem i wykładowcą na kursach instruktorskich. Od lutego 1913 r. był członkiem Sztabu Naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich.
Równolegle był współorganizatorem skautingu we Lwowie (1911 r.), potem zastępcą drużynowego II Lwowskiej Drużyny im. Hetmana Chodkiewicza i członkiem Naczelnej Komendy Skautowej. W kwietniu 1914 r. wystąpił ze skautingu poświęcając się działalności w PDS, gdzie używał pseudonimu "Witold Młot".

W czasie I Wojny Światowej służył w armii austriackiej. W maju 1915 r., został ciężko ranny i przez długi okres leczył się w szpitalu w Krakowie. W czerwcu 1918 r., został przeniesiony do jednostki tyłowej armii austriackiej na Ukrainie.
Wstępuje ochotniczo do Wojska Polskiego. Uczestnik walk o Lwów w 1918 r.

Podczas Wojny Obronnej w 1939 r., był m.in. dowódcą Grupy "Brześć". Oddział ten skapitulował przed Armią Czerwoną dopiero 3 października nad Sanem. Horak został internowany. Po ucieczce z niewoli udał się do Warszawy. Zamieszkał przy ul. Chmielnej 27, potem jako sublokator w mieszkaniu Zofii Prauss przy ul. Żurawiej 24. Ukrywał się pod nazwiskami: Dietrich i Justyn Małecki.

Inicjator wydawania pism podziemnych: "Tygodnik Informacyjny" (1940 r.) i "Nowa Armia Nowej Polski" (1941 r.).

Po odmowie objęcia komendy nad Okręgiem Białostockim ZWZ, przeniesiony do BIP KG AK.
Według słów Józefa Niećki, kierownictwo "Rocha" proponowało Naczelnemu Wodzowi nominację Horaka na komendanta BCh.

Autor opracowania "Kampania wrześniowa w oświetleniu niemieckim" cz. 1-3 i głośnej broszury: "Edward Śmigły - Rydz. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i Naczelny Inspektor Sił Zbrojnych i Naczelny Wódz przed i podczas kampanii wrześniowej" (wydana przez SL już po śmierci autora), a także redaktorem pisma "Powstaniec" a także wydawnictwa "Kurs szeregowych" i innych instrukcji szkoleniowych. W październiku 1942 r., rozpoczął cykl szkoleniowy w organizacji Polskich Socjalistów, zdążył jednak przeprowadzić tylko dwa szkolenia.
Aresztowany 10 listopada 1942 r., w mieszkaniu Zofii Prauss przy ul. Żurawiej 24. Po przesłuchaniach i torturach został rozstrzelany 12 lutego 1943 r., w lasach pod Stefanowem. Rząd polski w Londynie został powiadomiony depeszą z dnia 25 lutego 1943 r.

Po wojnie jego zwłoki ekshumowano i po uroczystym pogrzebie pochowano na Powązkach dnia 20 lipca 1946 r.

Odznaczenia m.in.:

Śląska Wstęga Waleczności.:
Srebrny Krzyż Zasługi.: 1925 r.
Krzyż Niepodległości.:
Krzyż Kawalerski Polonia Restituta.: 1932 r.
Krzyż Walecznych (trzykrotnie).: 28 września 1944 r. (pośmiertnie).
Krzyż Grunwaldu II klasy.: 1946 r. (pośmiertnie).
powrót


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion