Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
KARSKI, Marek (właściwie Stopa Franciszek Ryszard).


KARSKI, Marek (właściwie Stopa Franciszek Ryszard).

Rotmistrz rezerwy kawalerii.Pseudonimy: ps. „Andrzej”, „Maciej”, „Mateusz”, „Stopa”,
vel Marek Karski (po 1945 r., przyjął nazwisko Marek Karski).

Urodzony: 10 grudnia 1900 r., we Włodawie.

Zmarł: 14 marca 1985 r., w Warszawie.


Promocje:

Kapitan.: 1942 r (?)
Porucznik.: 1936 r. (?)
Podporucznik.: 1 luty 1920 r.

Funkcje:

Przydział mobilizacyjny do 9 Dywizjonu Taborów.: 1933 r.
Zaprzysiężony w szeregi Służby Zwycięstwu Polski.: 1939 r.
Komendant Obwodu Skierniewice, Okręg Łódź SZP-ZWZ.: grudzień 1939 - kwiecień 1940 r.
Komendant Obwodu Rawa Mazowiecka, Okręg Łódź ZWZ.: kwiecień - lipiec 1940 r.
Komendant Obwodu Tomaszów Mazowiecki, Okręg Łódź ZWZ.: sierpień 1940 - marzec 1941 r.
Komendant Obwodu Piotrków Trybunalski, Okręg Łódź ZWZ.: kwiecień - wrzesień/październik 1941 r.
Komendant Obwodu Nowogródek, Okręg Nowogródek ZWZ-AK.: grudzień 1941 - 1 maja 1942 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego "Południe", Okręg Nowogródek AK.: 1 maja 1942 - 1 grudnia 1943 r.
Przeniesiony do dyspozycji Komendy Głównej AK.: grudzień 1943 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Panteleona. Uczęszczał do szkoły średniej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. 1 lutego 1920 r., został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy kawalerii. W 1933 r., miał przydział do kadry 9 Dywizjonu Taborów . Ewidencyjnie podlegał PKU Brześć. Ukończył Seminarium Nauczycielskie i pracował jako nauczyciel szkół powszechnych we Włodawie, a następnie nauczyciel gimnazjalny w tym mieście.
W latach trzydziestych mieszkał w Skierniewicach, gdzie pracował jako nauczyciel w miejscowym gimnazjum. Podczas okupacji niemieckiej podjął działalność konspiracyjną na terenie Skierniewic. Czynny w Służbie Zwycięstwu Polski.

W okresie od grudnia 1939 do kwietnia 1940 r., pełnił funkcję Komendanta Obwodu Skierniewice SZP-ZWZ. Znany na terenie Skierniewic był mocno zagrożony aresztowaniem przez gestapo, w związku z czym został przeniesiony na teren Rawy Mazowieckiej, gdzie w okresie od kwietnia do lipca 1940 r., pełnił funkcję Komendanta Obwodu ZWZ.
Następnie od sierpnia 1940 do marca 1941 r., był Komendantem Obwodu Tomaszów Mazowiecki ZWZ, potem od kwietnia do września 1941 r., Komendantem Obwodu Piotrków Trybunalski.

Mieszkał z zoną w Tomaszowie Mazowieckim na terenie szpitala miejskiego, gdzie oficjalnie pracował. W późniejszym czasie mieszkał w Nadleśnictwie Zagórzyce, skąd przeniósł się do Piotrkowa Trybunalskiego. Zamieszkał u Czesława Błaszczaka przy ul. Bełchatowskiej. Poszukiwany przez gestapo został we wrześniu (październiku ?) 1941 r., przekazany do dyspozycji Komendy Głównej ZWZ.
W listopadzie tego roku został skierowany na teren Okręgu Nowogródek ZWZ, gdzie w okresie od grudnia 1941 do 1 maja 1942 r., pełnił funkcję Komendanta Obwodu Nowogródek.

Najprawdopodobniej w 1942 r., został awansowany do stopnia kapitana rezerwy kawalerii. Po przeprowadzeniu reorganizacji struktur Okręgu Nowogródek został mianowany Komendantem Inspektoratu „Południe” AK. Funkcję tą pełnił w okresie od 1 maja 1942 do 1 grudnia 1943 r. Przyczynił się w dużym stopniu do zbudowania zrębów ZWZ-AK na tym terenie.
Jesienią 1943 r., przypadkowo aresztowany przez funkcjonariuszy policji białoruskiej i uwięziony w więzieniu w Baranowiczach. Wykupiony z więzienia za łapówkę. Odwołany z funkcji z dniem 1 grudnia 1943 r., i ponownie przekazany do dyspozycji KG AK. Według niepotwierdzonych informacji działał w konspiracji AK na terenie Okręgu Kraków AK. Po wojnie w Kraju. Mieszkał i pracował w swoim zawodzie.
Zmarł w Warszawie 14 marca 1985 r. Pochowany na cmentarzu Północnym w Warszawie.

Odznaczenia m.in.:
powrót.


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion