Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
NEUMAN, Aleksander.


NEUMAN, Aleksander.

Porucznik rezerwy kawalerii.Pseudonimy: „Mróz”, „Olsza”.

Urodzony: 22 lipca 1898 r., powiat Brodnica.

Zmarł: ??.


Promocje:

Porucznik.:
Podporucznik.:

Funkcje:

Służba w Pułku Ułanów Nadwiślańskich.: 1918 - 1919 r.
Służba w 18 Pułku Ułanów.: 1919 - 1920 r.
Przeniesiony do rezerwy.: ?? - ??
Urzędnik w Okręgowym Urzędzie Ziemskim w Grudziądzu.: ?? - ??
Rzeczoznawca do spraw rolnych przy Sądzie Okręgowym w Grudziądzu.: ?? - ??
Dowódca batalionu terenowego w Grudziądzu (podległy ODR Pomorze).: lipiec 1942 - ??.
Dowódca batalionu terenowego Inspektoratu Rejonowego Grudziądz, Okręg Pomorze AK.: ?? - ??
P.o. Komendant Inspektoratu rejonowego Grudziądz, Okręg Pomorze AK.: lato 1944 - 1945 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Egidiusza i Teofili. Wywodził się z rodziny ziemiańskiej. Jego ojciec był właścicielem majątku ziemskiego w powiecie brodnickim oraz hotelu w Grudziądzu. Ukończył szkołę średnią. W składzie Pułku Ułanów Nadwiślańskich brał udział w walkach z Niemcami o wyzwolenie Pomorza w latach 1918-1919.
Następnie służył w 18 Pułku Ułanów, w szeregach którego brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej lat 1919-1920.
Po wojnie został przeniesiony w stopniu wachmistrza do rezerwy. Mieszkał w Grudziądzu i pracował jako urzędnik w Okręgowym Urzędzie Ziemskim w Grudziądzu. Później był też rzeczoznawcą do spraw rolnych przy miejscowym Sądzie Okręgowym.

Podczas okupacji niemieckiej pracował w fabryce w Łęgnowie, natomiast od lipca 1942 r., w Składnicy Maszyn Rolniczych przy ul. Dworcowej w Grudziądzu. Utrzymywał stałe kontakty z Okręgową Delegaturą Rządu.
W lipcu 1942 r., podjął się organizacji batalionu typu wojskowego na terenie Grudziądza, którego został dowódcą. Dzięki jego aktywnej pracy konspiracyjnej do połowy 1943 r., udało mu się zorganizować batalion w składzie trzech kompanii. Wciągał do działalności w strukturach batalionu byłych podoficerów garnizonu Grudziądz. Początkowo jednostka ta znajdowała się w gestii Okręgowej Delegatury Rządu, potem została przekazana do dyspozycji sztabu Inspektoratu Rejonowego Grudziądz AK.

Według planów Inspektoratu Batalion pod jego dowództwem miał być w przyszłości użyty do walki z Niemcami o wyzwolenie Grudziądza oraz do zabezpieczenia najważniejszych obiektów w mieście.
Od lata 1944 r., faktycznie kierował konspiracją grudziądzką AK, pełniąc obowiązki Inspektora Rejonowego. Na przełomie grudnia 1944 i stycznia 1945 r., gestapo przeprowadziło szereg aresztowań wśród żołnierzy konspiracji AK inspektoratu grudziądzkiego, w tym wśród żołnierzy jego batalionu. W okresie tym ukrywał się. Po wejściu wojsk sowieckich mieszkał nadal przy ul. Ks. Kujota nr 83. Pracował jako urzędnik.

10 października 1948 r., został aresztowany przez UB w Grudziądzu i uwięziony pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji „Armia Krajowa” na miasto i pow. Grudziądz.
Postanowienie o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania wydała z datą 11 października 1948 r., Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy. Przeszedł ciężkie śledztwo w UB w Grudziądzu i Bydgoszczy. Potem więziony ponownie w Grudziądzu.

Wyrokiem WSR Bydgoszcz z dnia 26 stycznia 1949 r., na sesji wyjazdowej w Grudziądzu został skazany na karę 7 lat więzienia oraz pozbawiony praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na lat 4.
Po procesie więziony w ZK Grudziądz, skąd przetransportowano go do CWK we Wronkach i tu osadzono w dniu 9 lipca 1949 r. Początek wykonania kary WSR Bydgoszcz wyznaczył na 11 października 1948 r., zaś upływ kary na 11 października 1955 r. Po wyjściu z więzienia w roku 1955 mieszkał w Grudziądzu. Jego dalsze losy nie są znane.

Odznaczenia m.in.:
powrót.


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion