Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
PSTROCKI, Antoni.


PSTROCKI, Antoni.

Major służby stałej piechoty.Pseudonimy: „Prawdzic”, „Wacław”
vel Janusz Pruszkowski vel Janusz Pruszanowski, vel Emil Borowik.

Urodzony: 15 października 1905 r.

Zmarł: czerwiec 1945 r., Zamek Lubelski/więzienie UB W Bydgoszczy (?).


Promocje:

Major.: lipiec 1944 r. (?)
Kapitan.: 11 listopada 1943 r.
Porucznik.: 1 stycznia 1934 r.
Podporucznik.: 15 sierpnia 1931 r.

Funkcje:

Służba wojskowa w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie.: 1928 - 1929 r.
Służba w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie.: 1929 - 1931 r.
Dowódca plutonu w 85 Pułku Piechoty (Nowa Wilejka).: 15 sierpnia 1931 - ??
Instruktor i wykładowca na Dywizyjnym Kursie Dla Podoficerów Nadterminowych 19 DP (Nowa Wilejka).: ?? - ??
Dowódca 5 Kompanii Strzeleckiej II Batalionu 85 Pułku Piechoty.: ?? - wrzesień 1939 r.
Dowódca 2 Kompanii Strzeleckiej I Batalionu 77 Pułku Piechoty.: wrzesień 1939 r.
Zaprzysiężony w szeregi Służby Zwycięstwu Polski.: koniec 1939 r.
Zastępca Komendanta Miasta Zamość ZWZ.: kwiecień 1940 - ??
Komendant i wykładowca Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 9 Pułku Piechoty Legionów AK.: 15 grudnia 1943 - marzec 1944 r.
Szef wyszkolenia w 9 Pułku Piechoty Legionów AK.: ?? - ??
Zastępca dowódcy Zgrupowania OP 9 Inspektorat Zamość, Okręg Lublin AK.: 22 marca 1944 - ??
Zastępca Komendanta Inspektoratu Rejonowego Zamość AK.: lipiec - listopad 1944 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego Zamość AK.: listopad 1944 - 19 stycznia 1945 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego Zamość ROAK.: styczeń - 21 marca 1945 r.

Opinie:

Notatki:

Ukończył gimnazjum i zdał maturę. W latach 1928-1929 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie, a następnie od 1929 do 1931 w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie. 15 sierpnia 1931 r., został mianowany do stopnia podporucznika służby stałej piechoty przydziałem do 85 pp. w Nowowilejce na stanowisko dowódcy plutonu.
1 stycznia 1934 r., został awansowany do stopnia porucznika służby stałej piechoty. Był instruktorem i wykładowcą w Dywizyjnym Kursie dla Podoficerów Nadterminowych 19 DP w Nowej Wilejce.

W Wojnie Obronnej 1939 r., był dowódcą 5 Kompanii Strzeleckiej II Batalionu 85 pp., działającego w składzie 19 Dywizji Piechoty. Walczył z wrogiem w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego i w walkach odwrotowych na kierunku Warszawy. Po rozbiciu 85 pp. przedostał się z grupą żołnierzy i oficerów za Wisłę, gdzie została przeprowadzona reorganizacja 19 DP.
W odtworzonym 77 Pułku Piechoty został mianowany dowódcą 2 Kompanii Strzeleckiej I Batalionu 77 pp. Walczył z wrogiem na Lubelszczyźnie do 28 września 1939 r. W rejonie Lubaczowa walczył z oddziałami Armii Czerwonej. Po kapitulacji 77 pp. uniknął niewoli. Przedostał się do Zamościa, gdzie się ukrywał.

Pod koniec 1939 r., podjął działalność konspiracyjną w szeregach SZP/ZWZ na terenie Zamościa. Od kwietnia 1940 r., pełnił funkcję zastępcy komendanta miasta Zamość ZWZ/AK. Organizował plutony konspiracyjne ZWZ/AK na terenie miasta. Prowadził szkolenia żołnierzy konspiracji.
11 listopada 1943 r., rozkazem Komendy Głównej AK został awansowany do stopnia kapitana służby stałej piechoty. W tym samym czasie, czyli jesienią 1943 r., zagrożony aresztowaniem musiał opuścić Zamość.
W okresie od 15 grudnia 1943 do marca 1944 r., był komendantem i wykładowcą konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, zorganizowanej przy Zgrupowaniu Partyzanckim odtwarzanego w ramach AK 9 pp. Legionów AK. Jednocześnie był szefem wyszkolenia tego zgrupowania.

Od 22 marca 1944 r., był zastępcą dowódcy OP 9 mjr Stanisława Prusa „Adama”. Od lipca 1944 r., był zastępcą Komendanta Inspektoratu Rejonowego Zamość AK. W tym samym miesiącu, podczas działań prowadzonych w ramach akcji „Burza” dowodził oddziałem partyzanckim Inspektoratu.
Najprawdopodobniej także w lipcu 1944 r., został awansowany do stopnia majora służby stałej piechoty. Po wejściu wojsk sowieckich pozostał w konspiracji na zajmowanym stanowisku. W listopadzie 1944 r., po aresztowaniu przez NKWD mjr Stanisława Prusa „Adama” został mianowany w jego miejsce Komendantem Inspektoratu Rejonowego Zamość AK. Prowadził aktywną działalność konspiracyjną. Odbudował struktury konspiracyjne inspektoratu po aresztowaniach dokonywanych przez NKWD/UB.

Po rozwiązaniu AK (19 stycznia 1945 r.) kontynuował działalność w strukturach ROAK. W marcu 1945 r., wezwany na odprawę dowódców inspektoratów zorganizowaną w Warszawie przez płk Franciszka Żaka. W dniu 21 marca 1945 r., podczas trwania odprawy został aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD i uwięziony. Przewieziony do więzienia na Zamku Lubelskim, gdzie w czerwcu 1945 r., został w niewyjaśnionych okolicznościach zamordowany. Według innej wersji w maju 1945 r., miał być więziony w katowni UB w Bydgoszczy i tu w czerwcu 1945 r., zamordowany.

Odznaczenia m.in.:
powrót.


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion