Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
SKOROBOHATY-JAKUBOWSKI, Jan.

SKOROBOHATY - JAKUBOWSKI, Jan

Generał Brygady.Pseudonimy: "Dziadek", "Fogel", "Jur", "Kaczmarek", "Jan Kaczmarek", "Mohort", "Rafał", "Selim", "Skupień", Topór, "Truszkowski", "Vogel".

Urodzony: 4 lipca 1878 r., w Łomży.

Zmarł: 12 listopada 1955 r., w Białymstoku.Promocje:

Generał Brygady.: 1 października 1944 r.
Pułkownik.: 1919 r.

Funkcje:

Chorąży w armii rosyjskiej.: 1899 - 1900 r. (?)
Członek PPS i Organizacji Bojowej.: 1905 - ??
Instruktor w Organizacji Bojowej PPS.: ?? - ??
Rozpoczyna służbę w Legionach Polskich.: (wrzesień 1914 r.)
Dowódca kompanii 1 pp..: wrzesień 1914 - lipiec 1915 r.
Adiutant w sztabie Grupy płk. Zygmunta Zielińskiego.: lipiec - wrzesień 1915 r.
Szef sztabu Grupy płk. Zygmunta Zielińskiego.: wrzesień 1915 - kwiecień 1916 r.
Dowódca batalionu kadrowego.: kwiecień - grudzień 1916 r.
Dowódca III Batalionu 6 pp.: grudzień 1916 - maj 1917 r.
Dowódca batalionu na kursie oficerskim w Zambrowie.: maj - (?)lipiec 1917 r.
Służba w Polskim Korpusie Posiłkowym.: lipiec 1917 - ??
Dowódca III Batalionu 3 pp II Brygady.: wrzesień 1917 - 1918 r.
Dowódca batalionu i zastępca dowódcy 16 pp. II Korpusu Polskiego na Wschodzie.: ?? - maj 1918 r.
Wzięty do niewoli w bitwie pod Kaniowem (zbiegł po 10 dniach).: (maj 1918 r.)
Dowódca 1 pułku strzelców im. Tadeusza Kościuszki.: sierpień 1918 - ??
Szef sztabu 5 Dywizji Syberyjskiej.: luty - kwiecień 1919 r.
Dowódca Brygady Syberyjskiej.: kwiecień 1919 - marzec 1920 r.
Szef sztabu Dowództwa Wojska Polskiego na Syberii.: marzec 1920 - ??
Powrót do kraju.: (lipiec 1920 r.)
Zastępca dowódcy Syberyjskiej Brygady Piechoty.: ?? - wrzesień 1921 r.
Dowódca 43 pp..: wrzesień 1921 - ??
Uczestnik kursu dowódców pułków w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia w Rembertowie.: wrzesień - grudzień 1922 r.
Dowódca piechoty dywizyjnej 13 DP.: ?? - maj 1926 r.
Przeniesiony w stan spoczynku.: (31 lipca 1928 r.)
Wiceprezes Zarządu Głównego Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny.: 1935 - ??
Szef Wydziału Społecznego Komendy Naczelnej Związku Legionistów Polskich.: 1938 - ??
Dowódca batalionu w Grupie "Dubno".: (wrzesień 1939 r.)
Tymczasowy Delegat Rządu na Kraj.: 27 kwietnia - 14 grudnia 1940 r.
Zastępca Delegata Rządu na Kraj (Cyryla Ratajskiego).: 14 grudnia 1940 - 10 lutego 1941 r.
Łącznik pomiedzy Delegatem Rządu i Komendantem Głównym ZWZ.: 10 luty 1941 - listopad 1942 r.
Komendant Rezerw Krajowych w KG ZWZ-AK.: listopad 1942 - 1944 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Tomasza i Balbiny Truszkowskiej. W 1899 r., otrzymał świadectwo dojrzałości kończąc wcześniej progimnazjum w Pułtusku i gimnazjum w Plocku. Po pomyślnym zdaniu egzaminów maturalnych odbył roczną służbę w rosyjskiej armii, awansując do stopnia chorążego.
W latach 1900 - 1903 podejmował nauki w Szkole Handlowej Laskusa w Warszawie. Po jej ukończeniu zatrudnił się jako buchalter w Zarządzie Kolei Nadwiślańskiej w Warszawie.

Jako bardzo aktywny działacz PPS, był stale zagrożony aresztowaniem. W lipcu 1908 r., zagrożenie było tak duże, że musiał uciekać do Galicji. Tam podjął pracę jako urzędnik banku w Stryju, gdzie podjął także działalność w Związku Strzeleckim i Związku Walki Czynnej.

Po długiej służbie w Wojsku Polskim, uwieńczonej stopniem pułkownika i dowództwem nad piechotą dywizyjną 13 DP, w 1928 r. został przeniesiony w stan spoczynku, po czym osiadł na przyznanej mu działce wojskowej w Izbicy w powiecie krasnystawskim. Tam objął kierownictwo Państwowej Klinkierni.

Po wybuchu wojny i klęsce wrześniowej przez Wegry przedostał się do Francji i w lutym 1940 r., zameldował się w Sztabie Naczelnego Wodza. Tam 27 kwietnia został zaprzysiężony, a 25 maja odprawiony do Kraju, jako Tymczasowy Delegat Rządu do szczególnych zleceń z misją uzgodnienia ze stronnictwami politycznymi osoby kandydata na stanowisko Głównego Delegata Rządu i wprowadzenia przedstawiciela konspiracyjnego Stronnictwa Pracy do Politycznego Komitetu Porozumiewawczego. Będąc w drodze do Ojczyzny, podczas której przybrał pseudonim "Truszkowski", wziął jeszcze udział w konferencji w Belgradzie, która odbyła się w dniach 29 maja - 2 czerwca i dokonał podsumowania obrad.
Przez Słowację i Kraków dotarł wreszcie 16 czerwca do Warszawy i 28 tego miesiąca zreferował swoje zadania podczas posiedzenia PKP. Był także uczestnikiem kolejnego zebrania tego gremium, na którym postanowiono powołać do życia Zbiorową Delegaturę Rządu działającą do 13 września.
Obok Ludwika Muzyczki i Stanisława Kauzika, wziął udział w w opracowywaniu koncepcji tworzenia administracji zastępczej, tworzonej przez ZWZ . 14 grudnia przekazał podległe mu agendy i kompetencje nowo mianowanemu Delegatowi Rządu RP na Kraj - Cyrylowi Ratajskiemu, obejmując jednocześnie funkcję jego zastępcy.

Rozkazem Naczelnego Wodza z 10 lutego 1941 r., mianowany został łącznikiem między Delegatem Rządu i Komendantem Głównym ZWZ. Od listopada 1942 piastował funkcję szefa Rezerw Krajowych w KG AK. Uczestnik Powstania Warszawaskiego, był członkiem Armii Krajowej do chwili jej rozwiązana w styczniu 1945 r.
Po wojnie przebywał w kraju. Zmarł w Białymstoku 12 listopada 1955 r.

Odznaczenia m.in.:

Krzyz Walecznych.: 1921 r.
Virtuti Militari V klasy.: 1921 r.
Krzyż Oficerski Polonia Restituta.: 1927 r.
Krzyż Niepodległości.: 1932 r.
powrót


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion