Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
SKRZEK, Józef Mateusz.SKRZEK, Józef Mateusz.

Podporucznik rezerwy piechoty.
Harcmistrz ZHP/Szarych Szeregów.Pseudonimy: "Gromek".

Urodzony: 15 września 1911 r., w Siemianowicach Śląskich - Michałkowicach.

Zmarł: 3 grudnia 1941 r., w Michałkowicach.


Promocje:

Podporucznik.: ze starszeństwem z 1 stycznia 1935 r.

Funkcje:

Służba wojskowa w 3 Kompanii Szkolnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie.: wrzesień 1932 - lipiec 1933 r.
Praktyki w 31 Pułku Strzelców Kaniowskich (Sieradz).: ?? - ??
Przydział mobilizacyjny do 3 Pułku Strzelców Podhalańskich (Bielsk).: ?? - ??
Nauczyciel w szkole powszechnej w Brzezinach Śląskich.: 1932 - 1933 r.
Nauczyciel w szkole powszechnej w Piecach koło Rybnika.: 1933 - ??
Nauczyciel na Uniwersytecie Ludowym w Górkach Wielkich.: 1937 - 1939 r.
Służba w 3 Pułku Strzelców Podhalańskich (Bielsko).: sierpień - wrzesień 1939 r.
Podharcmistrz w Śląskiej Chorągwi Szarych Szeregów.: 1939 - 1941 r.
Organizator Komitetu Walki Cywilnej na Śląsku.: ?? - ??
Komendant Inspektoratu Rejonowego Katowice, Okręg Śląsk ZWZ.: styczeń - 5 września 1941 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Franciszka i Florentyny. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w 1932 r., w okresie od września 1932 do lipca 1933 r., odbywał służbę wojskową w 3 Kompanii Szkolnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Praktyki odbywał w 31 Pułku Strzelców w Sieradzu.
Po odbyciu obowiązkowych ćwiczeń wojskowych został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy piechoty ze starszeństwem z 1 stycznia 1935 r., z przydziałem mobilizacyjnym do 3 psp. w Bielsku.

Ewidencyjnie podlegał KRU Pszczyna. Od 1932 r., zawodowo pracował jako nauczyciel szkoły powszechnej w Brzezinach Śląskich, rok później w Piecach koło Rybnika. W latach 1937-1939 był nauczycielem na Uniwersytecie Ludowym w Górkach Wielkich i studentem na Wyższym Studium Handlowym w Krakowie. Od 1928 r., działał aktywnie w harcerstwie. W 1936 r., otrzymał stopień podharcmistrza, natomiast w 1938 r., harcmistrza ZHP.
W sierpniu 1939 r., został zmobilizowany i wcielony do 3 psp., w którego szeregach walczył w Wojnie Obronnej 1939 r. Po zakończeniu działań wojennych dostał się do niewoli niemieckiej, z której udało u się zbiec. Wrócił do Michałkowic. Podjął pracę w Banku Rolnym w Katowicach.

W okresie niemieckiej okupacji był członkiem Komendy Śląskiej Chorągwi Szarych Szeregów. Czynny w konspiracji ZWZ na terenie powiatu Katowice. W okresie od stycznia do września 1941 r., był Komendantem Inspektoratu Rejonowego Katowice ZWZ. W tym samym okresie powierzono mu organizację Komitetu Walki Cywilnej na terenie Śląska.
W dniu 5 września 1941 r., został aresztowany w Katowicach, w kawiarni „Europa”, podczas spotkania z łączniczką Heleną Mathea (Mateja) "Julką" (agentką gestapo) i osadzony w więzieniu w Mysłowicach. W śledztwie był torturowany. Został zamordowany w publicznej egzekucji (powieszony na drzewie) w dniu 3 grudnia 1941 r., w rodzinnych Michałkowicach koło Katowic.

Od roku 1961 jest patronem Szkoły Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich - Michałkowicach.

Odznaczenia m.in.:
powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion