Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
SPECYALSKI (SPECJALSKI), Zygmunt.


SPECYALSKI (SPECJALSKI), Zygmunt.

Major rezerwy artylerii.Pseudonimy: „Sęp”, vel Marzeński, vel Szulc.

Urodzony: 29 listopada 1903 r., w Warszawie.

Zmarł: 11 stycznia 1982 r., w Szczecinie.


Promocje:

Major.:
Kapitan.:
Porucznik.: ze starszeństwem z 1 stycznia 1935 r.
Porucznik.: ze starszeństwem z 1 stycznia 1929 r.

Funkcje:

Służba wojskowa w Dywizjonie Szkolnym Artylerii.: ?? - ??
Przydział mobilizacyjny do 25 Pułku Artylerii Lekkiej (Kalisz).: ?? - ??
Służba w 8 Pułku Artylerii Ciężkiej (Toruń).: sierpień - wrzesień 1939 r.
Komendant Obwodu Sępólno Okręg Pomorze AK.: 1942 - styczeń 1945 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego Chojnice Okręg Pomorze AK.: (1945 r.)

Opinie:

Notatki:

Syn Wiktora i Marty. Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury w 1924 r., studiował na Politechnice Warszawskiej. W okresie studiów został powołany do służby wojskowej, którą odbył w Dywizjonie Szkolnym Artylerii. Po odbytych ćwiczeniach został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy artylerii ze starszeństwem 1 stycznia 1929 r., z przydziałem mobilizacyjnym do 25 pal. w Kaliszu. W 1933 r., ewidencyjnie podlegał PKU Gdynia, gdzie mieszkał i pracował.

Po kolejnych ćwiczeniach wojskowych awansowany do stopnia porucznika rezerwy artylerii ze starszeństwem z 1 stycznia 1935 r. W sierpniu 1939 r., został zmobilizowany i wcielony do 8 pac w Toruniu. W szeregach tego pułku walczył w Wojnie Obronnej 1939 r.
W okresie okupacji niemieckiej był czynny w konspiracji AK na terenie Okręgu Pomorze. Pełnił funkcję Komendanta Obwodu Sępólno AK. Według Jana Chylińskiego, w stopniu majora był Komendantem Inspektoratu Rejonowego AK Chojnice (1945 r.).

Uczestniczył w odprawach prowadzonych przez ostatniego Komendanta Podokręgu Północno-Zachodniego „Jary” por. Mariana Schulza. W 1945 r., zaprzestał działalności konspiracyjnej.
W listopadzie tego roku ujawnił się przed komisją likwidacyjną ds. byłych żołnierzy AK w Sopocie. Został wówczas zweryfikowany w stopniu majora rezerwy artylerii.
Po wojnie mieszkał przy ul. płk Więckowskiego 3/8 w Szczecinie i był pracownikiem naukowym Politechniki Szczecińskiej. Zmarł w Szczecinie 11 stycznia 1982 r. Pochowany na cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Odznaczenia m.in.:
powrót.


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion