Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
STECA, Jan.


STECA, Jan.

Podporucznik czasu wojny.Pseudonimy: „Jaś”, „Morwa”, „Ojcowski”, „1031” vel Jan Morawski.

Urodzony: 10 grudnia 1913 r., w Tuligłowach, powiat Rudki. woj. lwowskie.

Zmarł: 11 listopada 1983 r., w Poznaniu.


Promocje:

Podporucznik.: 11 listopada 1943 r.

Funkcje:

Oficer informacyjny w sztabie Inspektoratu Zachodniego AK (Gródek Jagielloński).: 1942 - lipiec 1944 r.
Delegat Inspektoratu Zachodniego do spraw przyjmowania zrzutów lotniczych.: 1944 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego Gródek Jagielloński, Okręg Lwów AK/NIE.: sierpień 1944 - lato 1945 r.
Szef kancelarii i łącznik Zarządu Okręgu Jelenia Góra WiN.: kwiecień - czerwiec 1946 r.
Oficer do zadań specjalnych Okręgu Jelenia Góra WiN.: kwiecień - czerwiec 1946 r.


Opinie:

Notatki:

Syn Jana i Anny. W 1933 r., ukończył gimnazjum i zdał maturę. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Brał udział w Wojnie Obronnej 1939 r. Uniknął niewoli i po zakończeniu działań wojennych powrócił do rodzinnej miejscowości, która znalazła się pod okupacją sowiecką.
Czynny w konspiracji ZWZ/AK na terenie Okręgu Lwowskiego. W okresie od 1942 do lipca 1944 r., był oficerem informacyjnym w sztabie Inspektoratu Zachodniego AK (Gródek Jagielloński)
11 listopada 1943 r., otrzymał awans do stopnia podporucznika czasu wojny. W 1944 r., jako delegat inspektoratu nadzorował przyjmowanie zrzutów lotniczych. Brał udział w działaniach zbrojnych prowadzonych w ramach Akcji „Burza”.

W okresie od sierpnia 1944 do lata 1945 r., był Komendantem Inspektoratu Gródek Jagielloński AK/NIE. Jesienią 1944 r., kierował przerzutami żołnierzy AK/NIE, kierowanych ze Lwowa za rzekę San. Utrzymywał kontakty między lwowską Komendą Okręgu NIE i sztabem zgrupowania oddziałów leśnych „Warta” na Rzeszowszczyźnie.
Latem 1945 r., podczas pobytu we Lwowie został aresztowany przez NKWD, ale udało mu się zbiec i wyjechać do Polski. Podjął działalność konspiracyjną w strukturach WiN. W okresie od kwietnia do czerwca 1946 r., pełnił funkcję szefa kancelarii i łącznika Zarządu Jeleniogórskiego Okręgu WiN, oraz oficera do zadań specjalnych.
Prowadził korespondencję z kierownikami rejonowymi i Zarządem Obszaru Południowego WiN w Krakowie. Przeprowadzał inspekcje struktur terenowych okręgu WiN. Miał zorganizować kolportaż biuletynu „Wolność” na terenie położonym na wschód od Wrocławia.

W lipcu 1946 r., w czasie przeprowadzanych aresztowań wśród działaczy Eksterytorialnego Lwowskiego Okręgu WiN, zagrożony aresztowaniem wyjechał z tego terenu. Występował pod nazwiskiem Jan Morawski. Pod tym nazwiskiem był poszukiwany listem gończym wystawionym przez WUBP Wrocław.
Jako doświadczony konspirator ukrywał się w różnych miejscach na terenie całego kraju, zmieniając nazwiska. W końcu zamieszkał w Poznaniu, gdzie przebywał pod swoim rodowym nazwiskiem. Funkcjonariuszom UB nie udało się rozszyfrować jego prawdziwej tożsamości.

Był żonaty z Bronisławą z domu Świątkowską. Mieszkał w Poznaniu przy ul. Dziwińskiej. Zmarł w Poznaniu 11 listopada 1983 r. Pochowany na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Odznaczenia m.in.:
powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion