Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
ŚCIGAJ, Bolesław.


ŚCIGAJ, Bolesław.

Kapitan służby stałej piechoty.Pseudonimy: „Marek”, „Rola”.

Urodzony: 18 września 1900 r.

Zmarł: ??.


Promocje:

Kapitan.: 1 stycznia 1935 r.
Porucznik.: 31 sierpnia 1926 r.
Podporucznik.: ze starszeństwem z 31 sierpnia 1924 r.

Funkcje:

Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.: 1919 - 1921 r.
Służba w Szkole Oficerskiej dla Podoficerów Zawodowych w Bydgoszczy.: wrzesień 1922 - sierpień 1924 r.
Dowódca plutonu w 13 Pułku Piechoty (Pułtusk).: sierpień 1924 - 1927 r.
Dowódca plutonu w Korpusie Ochrony Pogranicza.: 1927 - ??
Dowódca kompanii granicznej w Korpusie Ochrony Pogranicza.: ?? - ??
Dowódca Kompanii Obwodowej W Batalionie "Rokitno" Korpusu Ochrony Pogranicza.: 1937 - 1939 r.
Dowódca Plutonu Łączności w Batalionie KOP "Orany".: wrzesień 1939 r.
Zaprzysiężony w szeregi Związku Walki Zbrojnej (Warszawa).: 1940 r.
Komendant Inspektoratu Rejonowego Piotrków Trybunalski, Okręg Łódź AK.: październik 1942 - 31 maja 1943 r.

Opinie:

Notatki:

Uczęszczał do gimnazjum. W latach 1919-1921 uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie służył dalej w Wojsku Polskim jako podoficer zawodowy. W okresie od września 1922 do sierpnia 1924 r., pełnił służbę w Szkole Oficerskiej dla Podoficerów Zawodowych w Bydgoszczy.
Awansowany do stopnia podporucznika służby stałej piechoty ze starszeństwem z 31 sierpnia 1924 r., z przydziałem do 13 pp. w Pułtusku na stanowisko dowódcy plutonu.

31 sierpnia 1926 r., otrzymał awans do stopnia porucznika służby stałej piechoty. W 1927 r., został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie pełnił różne funkcje. Początkowo był dowódcą plutonu, potem kompanii granicznej.
1 stycznia 1935 r., otrzymał awans do stopnia kapitana służby stałej piechoty. Od 1937 do mobilizacji w 1939 r., był dowódcą Kompanii Odwodowej w Batalionie KOP „Rokitno”, stacjonującego w miasteczku Rokitno, w powiecie Sarny (woj. wołyńskie).

Brał udział w Wojnie Obronnej 1939 r., na stanowisku dowódcy plutonu łączności w odtworzonym po mobilizacji Batalionie KOP "Orany". Podczas niemieckiej okupacji, w latach 1940-1942 był członkiem konspiracji niepodległościowej w Warszawie.
W październiku 1942 r., został skierowany przez Komendę Główną AK na stanowisko Komendanta Inspektoratu Rejonowego Piotrków Trybunalski, wchodzącego w skład Okręgu Łódź Armii Krajowej.

Działał na podległym terenie sprawnie i rozważnie. W styczniu 1943 r., doprowadził na terenie Inspektoratu, do scalenia Polskiej Organizacji Zbrojnej (POZ). Zreorganizował sztab inspektoratu oraz sztaby obwodów. Uaktywnił działalność konspiracyjną podległego inspektoratu.
W dniu 31 maja 1943 r., wyjechał pociągiem na odprawę do Warszawy. Od tego czasu słuch o nim zaginął. Według niepotwierdzonych informacji został aresztowany przez gestapo i w śledztwie zamordowany.

Odznaczenia m.in.:

Krzyż Walecznych (za wojnę polsko-bolszewicką).
Medal Niepodległości.
powrót do spisu treści


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion