Nr ISSN 2082-7431
Serwis Polska Podziemna
Dział "Postacie".
WUKICZEWICZ-SARAP, Jerzy.


WUKICZEWICZ - SARAP, Jerzy
(VUKICEVIĆ, Djuro)

Podpułkownik.Pseudonimy: "Albin".

Urodzony: 26 marca 1892 r., w Lubotyniu, powiat Cetinje - Czarnogóra.

Zmarł: w nocy z 14 na 15 sierpnia 1944 r. w Powstaniu Warszawskim.


Promocje:

Podpułkownik.: 11 listopada 1942 r.
Major.: 1936 r.

Funkcje:

Junkier w Aleksandrowskiej Szkole Wojskowej w Moskwie.: październik 1912 - październik 1914 r.
Ochotnicza służba w armii czarnogórskiej, podczas wojny bałkańskiej.: październik 1912 - wrzesień 1913 r.
Dowódca kompanii 88 pp. armii rosyjskiej.: listopad - grudzień 1914 r.
Dowódca konnego oddziału konnego w 88 pp. armii rosyjskiej.: grudzień 1914 - luty 1915 r.
Instruktor w 3 Peterhofskiej Szkole Chorążych.: sierpień 1915 - marzec 1916 r.
Adiutant 3 Peterhofskiej Szkole Chorążych.: marzec 1916 - (?)1918 r.
Rozpoczyna służbę w Wojsku Polskim.: marzec 1919 r.
Oficer do zleceń w 3 pułku strzelców Straży Granicznej.: marzec - wrzesień 1919 r.
Dowódca szwadronu 3 pułku strzelców Straży Granicznej.: wrzesień 1919 - styczeń 1921 r.
Adiutant 8 dywizjonu samochodowego.: styczeń 1921 - kwiecień 1923 r.
Kursant w Obozie Szkolnym Wojsk Samochodowych w Warszawie.: kwiecień - listopad 1923 r.
Dowódca kolumny szkolnej 8 dywizjonu samochodowego.: listopad 1923 - kwiecień 1930 r.
Dowódca kolumny szkolnej 1 dywizjonu samochodowego.: kwiecień 1930 - styczeń 1932 r.
Kierownik referatu wyszkoleniowego Wydziały Samochodowego w Departamencie Zaopatrzenia Inżynierii i Departamencie Technicznym Ministerstwa Spraw Wojskowych.: styczeń 1932 - marzec 1934 r.
Referent w referacie wyszkoleniowym Dowództwa Broni Pancernej.: marzec 1934 - ??
Oficer w referacie odbioru Dowództwa Broni Pancernej.: ?? - 1936 r.
Kierownik referatu odbioru w Kierownictwie Zaopatrzenia Broni Pancernej.: 1936 - ??
Szef służby samochodowej Dowództwa Okręgu Korpusu III Grodno.: ?? - wrzesień 1939 r.
Wstąpił do konspiracji podziemnej.: marzec 1940 r.
Oficer w sztabie Komendy Okręgu Warszawa - Województwo ZWZ.: ?? - marzec 1941 r.
Szef Oddziału I Komendy Okręgu Warszawa Województwo ZWZ.: marzec 1941 - początek 1942 r.
Szef Oddziału I Komendy Obszaru Warszawskiego AK.: początek 1942 - lipiec 1942 r.
Kierownik działu motoryzacyjnego w Wydziale Broni Szybkich Oddziału III Komendy Głównej AK.: lipiec 1942 - 1944 r.
Komendant placu Obwodu Śródmieście - Południe AK.: ?? - 14/15 sierpnia 1944 r.

Opinie:

Notatki:

Syn Dymitriusza i Anny z domu Gojkowicz.
Od 1905 r., uczył się w Orłowskim Korpusie Kadetów, gdzie w maju 1912 r., uzyskał świadectwo dojrzałości.

W lutym 1915 r., w trakcie służby w armii carskiej, został ranny. Leczył się w szpitalu w Moskwie do sierpnia tego roku.

W sierpniu 1918 r., jako były oficer armii carskiej, został uwięziony i dopiero w styczniu 1919 r. wypuszczony na wolność. W tym samym miesiącu przybył do Warszawy.

Poległ w zbombardowanej siedzibie Komendy Placu Obwodu Śródmieście - Południe przy ulicy Wilczej w nocy z 14 na 15 sierpnia.

Odznaczenia m.in.:

Virtuti Militari V klasy.: (pośmiertnie) 27 września 1944 r.
Srebrny Krzyż Zasługi.: 1929 r.
powrót.


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion