Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Narodowe Siły Zbrojne.


Struktura terenowa i obsada personalna Dowództwa NSZ-AK od kwietnia 1944 r.


Po rozłamie w Dowództwie NSZ również w terenie powstały dwie odrębne organizacje, które używały tej samej nazwy. Walka o wpływy trwała tu całymi tygodniami i była tak zacięta, że doprowadziła do kilku zabójstw inspirowanych przez kierownictwo ONR, noszących zdecydowanie charakter mafijny.

Okręg IX Pomorze NSZ podporządkował się w całości umowie scaleniowej już w kwietniu 1944 r. Pozostałe Okręgi uczyniły to samo w okresie maj-październik 1944. Poza scaleniem znalazł się jedynie Okręg VII Kraków, który liczebnie był dość słaby ( około 1 500 ludzi).
W kilku Okręgach doszło do trwałych podziałów i tutaj działały dwie równoległe Komendy Okręgowe, zwolenników i przeciwników scalenia. Taka sytuacja ukształtowała się w Okręgach: I. Warszawa-Miasto, V. Kielce, VI. Warszawa-Powiaty, VIII. Częstochowa.
Z wymienionych wyżej Okręgów tylko w Okręgu Warszawa-Miasto rozłamowcy uzyskali zdecydowaną przewagę. Wybuch Powstania spowodował jednak, że i te siły zostały scalone z Armią Krajową, bowiem oba odłamy NSZ uznały zwierzchnictwo płk Spirydiona Koiszewskiego "Topora", komendanta Okręgu NSZ-AK.

W ramach NSZ-AK, jesienią 1944 r., na terenach Lubelszczyzny i Podlasia powołano Komendę Ziem Wschodnich (KZW), której podlegać miały okręgi znajdujące się pod okupacją sowiecką. Działała ona w zasadzie bez kontaktu organizacyjnego z Komendą Główną NSZ-AK. Jej głównym założeniem było skupienie całej konspiracji narodowej na ziemiach zajętych przez Armię Czerwoną pod swoim dowództwem.
Wiadomo jest dzisiaj, że KZW miała łączność m.in. z Okręgiem Lwów NSZ, częściowo scalonym z AK jeszcze w maju 1943 r. i prowadzącym działalność aż do połowy roku 1945.

W lutym 1945 r., w wyniku rozwiązania Armii Krajowej i połączenia NOW-AK i NSZ-AK, powstała nowa organizacja: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Kilka miesięcy później, w lipcu tego roku KZW została rozwiązana, a jej aktywa przekazano tworzącej się organizacji.

Komenda Ziem Wschodnich (KZW).

Komendanci:
ppłk N.N. "Tur".
mjr Michał Kłosowski "Ziemowit".
ppłk Tadeusz Zieliński "Wujek".

Okręg IV Lwów.

Komendant:
ppłk Adam Niedzielski "Zbrowski".: ?? - lipiec 1944 r.

Adiutant:
por. N.N. "Szczepan Biegaj".
Zastępca komendanta:
mjr Wojciech Stefankiewicz "Zbigniew Kłos", "Gromski".

Wydział II.
Szef:
por. N.N. "Tadeusz Halicki".
Wydział IV.
Szef:
por. N.N. "Jan Dąbrowski".
Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej.
Kierownik:
ppor. N.N. "Antoni Lechosławski".

Okręg XII Podlasie/Okręg XVII
(w okresie luty-lipiec 1945 r.).

Komendanci:


kpt./mjr Szczepan Piszczek "Tomasz".: ?? - wrzesień 1944 r.
- N.N. "Baca".
- N.N. "Orwicz".
p.o. mjr Józef Rychlewski "Ignacy Świt".: ?? - lipiec 1945 r.

Szefowie Sztabu:
mjr Bolesław Sienkiewicz "Wilczur".: ?? - ?? (aresztowany w sierpniu 1944 r. przez NKWD).
mjr Józef Rychlewski "Ignacy Świt".: ?? - lipiec 1945 r.

Wydział I.
Szef:
por. Marian Krasuski "Marian Przeworski".
Wydział II.
Szef:
kpt. Karol Sęk "Jakub Rolka".: ?? - ?? (aresztowany przez NKWD we wrześniu 1944 r.).
Wydział III.
Szef:
por. Edmund Tack "Sokal".
Wydział IV.
Szef:
- N.N. "Grzmot".
Szef Intendentury:
ppor. Wacław Kujawa "Łoś".
Wydział V.
Szef:
- N.N. "Iskra".
Wydział VI.
Szef:
ppor. Marian Dąbrowski "Mariusz", "Waldemar".

Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej.
Kierownik:
por./kpt. Jerzy Wojtkowski "Józef Drzazga".
Szef Żandarmerii:
ppor. N.N. "Czesław Kobus".
Szef Duszpasterstwa:
ks. mjr Stanisław Jurczak "ks. Kanty", "Brzoza".

Powiaty:

Nr 1 Węgrów.
Komendant:
mjr N.N. "Kropidło".: ?? - ?? (aresztowany przez UB na początku 1945 r.).
Nr 2 Sokołów.
Komendant:
mjr Stanisław Sidewicz "Gołąb".
Zastępca:
ppor. Wiktor Dmowski "Wiesław".
Nr 3 Siedlce.
Komendanci:
mjr Stanisław Sidewicz "Gołąb".: ?? - lipiec 1944 r.
por./kpt. Leon Klencner "Jan Zawisza".: ?? - lipiec 1945 r.
Wydział I.
Szef:
ppor. N.N. "Fabian Kamień".
Nr 4 Łuków.
Komendant:
- N.N.
Nr 5 Biała Podlaska.
Komendant:
mjr Wiktor Chyliński "Lis", "Poleszuk".
Nr 6 Radzyń Podlaski.
Komendant:
kpt. N.N. "Sulima".
Okręg scalony z Armią Krajową w czerwcu-lipcu 1944 r.

Okręg XIII Białystok.

Od lipca 1944 r., tereny Okręgu podzielone były linią frontu na dwie części. Na terenie okupacji niemieckiej, od maja tego roku istniała Komenda Okręgu NSZ-AK, powołana przez płk Albina Raka "Lesińskiego". Na terenie okupacji sowieckiej powstała Komenda Okręgu, która działała bez styczności z Komendą Główną NSZ.
Obie Komendy Okręgu XII uznawały akcję scaleniową z Armią Krajową.

Komenda NSZ-AK działająca na terenach okupacji niemieckiej.

Komendant:
mjr/ppłk Wacław Nestorowicz "Kalina".

Szef Sztabu:


por./kpt. Romuald Kozioł "Łużyca".
Wydział I.
Szef:
por./kpt. Marian Kozłowski "Lech".
Wydział IV.
Szef:
ppor./por. Zbigniew Kulesza "Młot".

Powiaty:

Powiat Łomża.
Komendant:
pchor./ppor. Bolesław Kozłowski "Grot".
Powiat Grajewo.
Komendanci:
por. Roman Jastrzębski "Ślepowron".: ?? - ?? (poległ 8 września 1944 r.).
ppor. Józef Karwowski "Bystry".
Powiat Ostrów Mazowiecka.
Komendant:
por. N.N. "Góra".

Komenda NSZ-AK działająca na terenach okupacji sowieckiej.

Komendanci:
p.o. kpt. Konstanty Zgliczyński "Janusz Dłużyc".: lipiec - sierpień 1944 r.
kpt. Roman Jastrzębski "Mścisławski".: ?? - listopad 1944 r. (aresztowany przez NKWD).
por./kpt. Stanisław Kuchciński "Orłowski".
I Zastępca komendanta:
por. Stefan Kwaśniewski "Samum".

Wydział I.
Szef wydziału/II zastępca komendanta:
ppor. Hipolit Kaliszewski "Marek".: ?? - listopad 1944 r. (aresztowany przez NKWD).
ppor. Zbigniew Michalski "Zbigniew Pilar".
Wydział II.
Szefowie:
pchor. Roman Żadziłko "Kamień".: ?? - listopad 1944 r. (aresztowany przez NKWD).
pchor./ppor. Eugeniusz Stempkowski "Eugeniusz Serwis".
Wydział III.
Szef:
- N.N. "Rawski".
Wydział IV.
Szefowie:
kpt. Konstanty Zgliczyński "Dłużyc".: ?? - listopad 1944 r. (aresztowany przez NKWD).
- N.N. "Jankowski".
Wydział V.
Szef:
pchor./ppor. Eugeniusz Stempkowski "Beniowski".
Wydział VI.
Szefowie:
ppor. Stanisław Kryński "Kmicic".: ?? - ?? (rozstrzelany przez NKWD w listopadzie 1944 r.).
ppor. Zbigniew Michalski "Zbigniew Pilar".
Szef Duszpasterstwa:
- ks. N.N. "Flor-Floriański".

Powiaty:

Nr 1 Bielsk Podlaski.
Komendanci:
por. Roman Jastrzębski "Ślepowron".: ?? - lipiec 1944 r.
por. Jan Eljaszuk "Gromlik".: ?? - październik 1944 r.
ppor. Stanisław Kuchciński "Bogusławski".: ?? - grudzień 1944 r.
Nr 5-10 Agustów-Grajewo.
Komendanci:
ppor. Jan Wagner "Jaworski".: ?? - ?? (zginął 8 września 1944 r.).
ppor. Józef Karwowski "Bystry", "Tabaczyński".
Nr 6 Sokółka.
Komendanci:
pchor./ppor. Edward Kozłowski "Jastrzębiec".
- Kazimierz Jurzykowski "Czarnecki".: ?? - listopad 1944 r. (aresztowany przez NKWD).
- Czesław Kamiński "Głaz".
Nr 7m Białystok-Miasto.
Komendanci:
ppor. Michał Gałkowski "Mit".: ?? - koniec lipca 1944 r.
- por. Antoni Borżym "Zemsta Bracławski".: ?? - listopad 1944 r.
Nr 7p Białystok-Powiat.
Komendanci:
por. Antoni Borżym "Zemsta Braclawski".: ?? - listopad 1944 r.
ppor. Zbigniew Michalski "Pilar".
Nr 8 Wysokie Mazowieckie.
Komendanci:
ppor. Józef Sławiński "Orwid", "Kurzawa".: ?? - ?? (zginął w walce z Niemcami w czerwcu 1944 r.).
- Czesław Tymiński "Mściwy".
pchor./ppor. Zbigniew Michalski "Pilar".
ppor. Stefan Kwaśniewski "Kruk", "Samum".

***

Okupacja niemiecka.

Tereny objęte okupacją niemiecką podzielono na dwa Obszary: Wschód oraz Zachód.

Obszar "Wschód".

Komendant:
- N.N. "Stefański".

Okręg I Warszawa-Miasto.

Komendant:


płk Spirydion Koiszewski "Topór".
Zastępca komendanta:
ppłk N.N. "Bolesław Michałkiewicz".: ?? - 18 lipca 1944 r.
Szef Sztabu:
kpt./mjr Lucjan Markiewicz "Zdzisław Grzymała".

Wydział I.
Szef:
por./kpt. N.N. "Romuald".
Wydział II.
Szef:
- N.N.
Wydział III.
Szef:
kpt./mjr Marian Chrostowski "Oksza", "Ostoja".
Wydział IV.
Szef:
mjr dypl. N.N. "Andrzej Jastrzębiec".
Wydział V.
Szef:
ppor. N.N. "Aleksander Łoś".
Wydział VI.
Szef:
ppor. Lechosław Roszkowski "Tomasz".

Szef Duszpasterstwa:
- ks. N.N. "Andrzej Krakowski".
Szef Sądownictwa:
por. N.N. "Rola II".
Szef Saperów:
kpt. N.N. "Olesza".

Powiaty:

Powiat Nr 5 Powiat Zachodni - Pruszków.
Komendanci:
ppor. Florian Kuskowski "Szary".: ?? - ?? (zginął w walce z Niemcami 2 sierpnia 1944 r.).
por./kpt. N.N. "Romuald".

Okręg został scalony z AK w lipcu 1944 r. Brak innych danych.

Okręg II Mazowsze-Północ.

Komendant:


mjr/ppłk Józef Żbikowski "Grzymała", "Babinicz".
Szef sztabu:


por./kpt. Stanisław Borodzicz "Stanisław Wara"
Wydział I.
Szef:
por. Stefan Kozarzewski "Łuk".: ?? - ?? (zginął zamordowany przez UB w styczniu 1945 r.).
Wydział II.
Szef:
por. Kazimierz Steckiewicz "Kazimierz Murzyn".
Wydział III.
Szef:
- N.N. "Żyro".
Wydział IV.
Szef:
por. Wojciech Ponikiewski "Mak".
Wydział V.
Szef:
por. Stanisław Machłajewski "Maks".
Wydział VI.
Szef:
- Władysław Dobrzycki "Władybój".

Szef Sanitarny:
por. N.N. "Witek Mławski".
Szef Duszpasterstwa:
ks. ppor. Józef Kulesza "ks. Orzeł".
Szef Sądownictwa:
ppor. Tadeusz Krasucki "Nieczuja".: ?? - ?? (zginął w walce z Niemcami 29 czerwca 1944 r.).

Obwody:

Obwód II/A.
Inspektor:
p.o. por. Stefan Guzek "Wilczyc".
Szef Sztabu:
ppor. N.N. "Hektor".
Obwód II/B.
Inspektor:
rtm./mjr Ryszard Borowy "Żelazny".
Zastępca:
por. N.N. "Ostoja".
Obwód II/C.
Inspektor:
por. Włodzimierz Pomirski "Łańcuch".
Zastępca:
- N.N. "Sztywny".
Szef Sztabu:
ppor. Stanisław Socik "Zły".

Powiaty:

Nr 1 Ostrołęka.
Komendanci:
ppor. Tadeusz Krasucki "Nieczuja".: ?? - ?? (zginął w walce z Niemcami 29 czerwca 1944 r.).
por. Roman Dziemieszkiewicz "Adam".

Nr 2 Maków Mazowiecki.
Komendant:
por. N.N. "Witek Mławski".
Zastępca:
ppor. Władysław Jabłoński "Burza".

Nr 3 Przasnysz.
Komendant:
por. Bronisław Zbrzeżny "Prawy".
Zastępca:
ppor. Henryk Pszczółkowski "Myśliwiec".
Wydział I.
Szef:
sierż. pchor. Czesław Czaplicki "Ryś".
Wydział II.
Szefowie:
sierż. pchor. Tadeusz Kamecki "Gucio".: ?? - sierpień 1944 r.
sierż. Edmund Grot "Prokop".
Wydział IV.
Szef:
sierż. Edmund Grot "Prokop".
Wydział V.
Szef:
pchor. Leon Pączkiewicz "Sęp".
Wydział VI.
Szef:
sierż. pchor. Jerzy Niestępski "Jurand".
PSK.
Komendantka:
- Jadwiga Gadomska "Balon".

Nr 4 Ciechanów.
Komendant:
ppor. Stanisław Wiśniewski "Kruk".

Nr 5 Pułtusk.
Komendant:
por. Jan Ogonowski "Kula Mazowiecki".
Wydział I.
Szef:
chor. Henryk Biedrzycki "Lis".
Wydział II.
Szef:
ppor. Kazimierz Gorczyński "Wilk".
Wydział IV.
Szef:
- Tadeusz Szczepkowski "Żaba".
Wydział V.
Szef:
- Feliks Rybarczyk "Siekiera".

Nr 6 Płońsk.
Komendant:
ppor. Witold Grzebski "Motor".
Zastępca:
- Jan Biliński "Podkowa".
Wydział I.
Szef:
ppor. Witold Grzebski "Motor".
Wydział II.
Szef:
- Stanisław Płaciszewski "Błyskawica".
Wydział III.
Szef:
- Lech Tyszkiewicz "Woda".
Wydział IV.
Szef:
- N.N.
Wydział V.
Szef:
- Zygfryd Kownacki "Fala".
PSK.
Komendantka:
- Helena Gostkiewicz "Jadwiga".

Nr 7 Mława.
Komendant:
por. Stanisław Machłajewski "Maks".

Nr 8 Działdowo.
Komendant:
- N.N.

Nr 9 Płock.
Komendant:
por. Zygmunt Kozicki "Bór".

Nr 10 Sierpc.
Komendant:
- N.N.

Nr 11 Gostynin.
Komendant:
- N.N. "Sowa".

Okręg scalono z AK w lipcu 1944 r.

Okręg III Lublin.

Komendant:
ppłk dypl. N.N. "Tur".

Zastępca:


mjr Michał Kłosowski "Jan Rola", "Jan Ziemowit".: ?? - ?? (aresztowany przez UB w styczniu 1945 r.).Szefowie Sztabu:
mjr Antoni Starnawski "Leon Kmita".: ?? - październik 1944 r.
mjr Zygmunt Roguski "Kacper", "Feliks", "Perkuła".
Adiutant:
por. Witold Piusiński "Jakub".

Wydział I.
Szefowie:
ppor./por. Jan Morawiec "Zygmunt Karlicz".: ?? - luty 1945 r.
kpt. Władysław Żwirek "Wysocki".
Wydział II.
Szefowie:
ppor. Leopold Bczyński "Witold Sawicki".
- Mieczysław Obarski "Sierpień".
Wydział III.
Szef:
por. Tadeusz Jost "Tadeusz Ziemnicki".
Wydział IV.
Szef:
por. Wincenty Chrypiński "Piotr Karczewski".
Wydział V.
Szef:
ks. ppor. Kazimierz Łuszczyński "Mieczysław Orzeł".
Wydział VI.
Szef:
ppor. N.N. "Ryszard Kurzawa".
Wydział VII.
Szef:
por. Wincenty Chrypiński "Piotr Karczewski".

Kierownictwo Akcji Specjalnej.
Kierownik:
por./kpt. Zygmunt Wolanin "Zenon".

Żandarmeria.
Dowódca:
ppor. Jerzy Sokół "Grot".
Pomocnicza Służba Kobiet (PSK).
Kierowniczki:
- N.N. "Alma".: ?? - lipiec 1944 r.
- N.N. "Helena Bogusławska".: lipiec - 14 sierpnia 1944 r.

Powiaty:

Nr 1 Lublin.
Komendant:
kpt. Witold Mowczko "Lech", "Orwid".: ?? - sierpień 1944 r. (aresztowany).
Zastępca i Szef Sztabu:
ppor. N.N. "Klemens Janicki".

Wydział I.
Szefowie:
ppor. N.N. "Wojciech Lubicz" (miasto).
por. Jerzy Pokorny "Michał Wiarus" (Grupa Północ).
ppor. Jan Fiłon "Janusz Łaski" (Grupa Południe).
Wydział II.
Szef:
por. Tadeusz Jost "Tadeusz Ziemnicki".
Wydział III.
Szef:
por. N.N. "Józef Mapa".
Wydział IV.
Szef:
ppor. N.N. "Roman Zabłocki".
Wydział V.
Szef:
ppor. N.N. "Odrowąż".
Wydział VI.
Szef:
- N.N. "Lucjusz Wyrwa".

Nr 2 Janów-Kraśnik.
Komendanci:
por./kpt. Kazimierz Koźma "Baca", "Wojtaszek".: ?? - wrzesień 1944 r.
ppor. N.N. "Ryszard Kurzawa".

Nr 3 Chełm.
Komendanci:
mjr. Tadeusz Zieliński "Stanisław Uherski", "Ryszard Winiarski".: ?? - 5 września 1944 r.
rtm. Zygmunt Roguski "Feliks Perkuła".: ?? - połowa października 1944 r.
por. Władysław Żwirek "Wysoki", "Maliszewski", "Romański".: ?? - marzec 1945 r.

Nr 4 Puławy.
Komendant:
- brak danych.

Nr 5 Biłgoraj.
Komendant:
ppor./por. Janusz Stoboy "Vir".: ?? - ?? (zamordowany na Zamku w Lublinie).

Nr 6 Zamość.
Komendant:
- brak danych.

Nr 7 Krasnystaw.
Komendant:
por. Ryszard Bryłowski "Kali".

Nr 8 Lubartów.
Komendant:
- brak danych.

Nr 9 Tomaszów.
Komendant:
- brak danych.

nr 10 Hrubieszów.
Komendant:
- brak danych.

Okręg scalony z AK w czerwcu 1944 r.

Okręg V Kielce.

Komendanci:
- N.N. "Julian Kwiatkowski".: (najprawdopodobniej nie zdołał objąć funkcji).


mjr/ppłk Roman Piechowski "Roman Rogiński".
Adiutant:
- Jerzy Stanikowski "Zagłoba".
Szef Sztabu:
mjr Bronisław Jankowski "Andrzej Bryła".

Wydział I.
Szef:
por. N.N. "Wiesław Dobróg".
Zastępca:
- N.N. "Józef Jabłkowski".
Wydział II.
Szef:
- N.N. "Światowid".
Wydział III.
mjr N.N. "Tomasz".
Zastępca:
- N.N. "Piotr Czajkowski".
Wydział IV.
Szef:
kpt. N.N. "Kmicic".
Wydział V.
Szef:
kpt. "Konrad".
Zastępca:
N.N. "Grot".
Wydział VI.
Szef:
ppor. Jan Golka "Klemens Siedemski".
Wydział VII.
Szef:
- N.N. "Ryszard Dąb".

Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej.
Kierownik:
ppor. Zygmunt Gajda "Zygmunt Krzemień".
Szef Uzbrojenia:
- N.N. "Maksymilian Stary".
Szef Intendentury:
- N.N. "Celestyn Drobski".
Szef Sanitarny:
por. Jan Sikorski "Dr Jur", "Celestyn" (?), "Staw" (?).
Szef Duszpasterstwa:
- ks. prof. Szczepan Sobalkowski "Ks Andrzej Sokołowski", "Andrzej Bobola".
Szef Sądownictwa:
- N.N. "Feliks Dzikowski".

Powiaty:

Nr 1 Kielce-Miasto.
Komendanci:
por. Józef Bator "Tadeusz", "Roland".: ?? - czerwiec 1944 r. (aresztowany).
- N.N. "Piotr Czajkowski".
Nr 2 Kielce-Powiat północny.
Komendant:
- N.N.
Nr 3 Kielce-Powiat południowy.
Komendant:
kpt./mjr Bolesław Piechowski "Bogusław Żelazny".
Nr 4 Jędrzejów.
Komendant:
por. Stefan Służelec "Jerzy I".
Nr 5 Pińczów.
Komendant:
- N.N. "Loczek".
Nr 6 Stopnica.
Komendant:
- N.N. "Andrzej Podkowa".

Okręg scalono z AK w czerwcu 1944 r.

Okręg VI Warszawa-Powiaty.

Komendant:


płk Witold Komierowski "Sulima".: ?? - 2 października 1944 r.
Zastępca komendanta:


mjr/ppłk Jerzy Krafft "Zygmunt Wiesławski", "Jan Prot".: czerwiec 1944 - ??
Powiaty:

Błonie-Sochaczew.
Komendant:
- N.N.
Skierniewice.
Komendanci:
kpt. Adam Koraszewski "Adam Zohada".: ?? - sierpień 1944 r. (?).
- N.N.
Łowicz.
Komendant:
- N.N.
Grójec.
Komendant:
- N.N. "Antoni".
Garwolin.
Komendant:
- N.N.
Rawa Mazowiecka.
Komendant:
rtm. Jan Łoziński "Lubicz".: ?? - sierpień 1944 r.
- N.N.
Mińsk Mazowiecki.
Komendant:
kpt. Czerwiński "Lipina".
Radzymin.
Komendant:
por. Puchała "Jacek Leliwa".
Koluszki.
Komendant:
por. Włodzimierz Kowalski "Korab".

Okręg scalono z AK w czerwcu 1944 r.

Obszar "Zachód".

Komendant:


ppłk Zygmunt Reliszko "Kołodziejski".
Okręg VII Częstochowa-Śląsk.

Komendanci:


mjr Jan Poray-Wybranowski "Radosz".: ?? - grudzień 1944 r.
- Stanisław Dowbór "Roch Kowalski", "T. Zapolski".

Adiutant:


por. Piotr Kościelny "Mieszkowski".
Szef Sztabu:


rtm. Stefan Figurski "Janusz Leszczyna".: ?? - grudzień 1944 r.
Wydział I.
Szefowie:
por. Stanisław Pyka "Stanisław Jerlicz".: ?? - czerwiec 1944 r. (aresztowany i zesłany do ob. konc.).
- N.N. "Zygmunt Dębski".
Wydział II.
Szef:
kpt. Stanisław Żak "Stach W.II", "Stach Częstochowski".: ?? - 25 listopada 1944 r. (zamordowany przez działaczy ONR).
Zastępca:
- N.N. "Olcha".
Wydział III.
Szef:
por. Kazimierz Michalski "Kazimierz Mora".
Wydział IV.
Szef:
mjr Tomasz Górecki "Tomasz Dąb".
Wydział V.
Szef:
por. Piotr Kościelny "Maciej Kmieć".
Wydział VI.
Szefowie:
ppor. Feliks Kiwacz-Krasnodębski "Jan Wyrwa".: ?? - 20 czerwca 1944 r.
- N.N. "Antoni Kryński".: 20 czerwca 1944 - ??
Zastępca:
ppor. Czesław Bekus "Karol Donat".
Wydział VII.
Szef:
- N.N. "inż. Ryszard".

Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej.
Kierownik:
por. Kazimierz Wybranowski "Kret".
Szef Uzbrojenia:
- N.N. "Tadeusz Olza".
Szef Sanitarny:
- dr. Władysław Karczewski "dr Jarosław Sokół".
Szef Duszpasterstwa:
- ks. Władysław Karlik "ks. Witalis Sęp".
Pomocnicza Służba Kobiet.
Kierowniczka:
- Anna Malko-Kościelna "Ada".

Obwody:

VIII/A.
Inspektor:
mjr N.N. "San".
VIII/B.
Inspektor:
mjr N.N. "Skwarczyński".
VIII/C.
Inspektor:
kpt. N.N. "Przyłęcki".

Powiaty:

Nr 2 Lubliniec.
Komendant:
- N.N. "Józef".
Zastępca:
- N.N. "Kazimierz".
Nr 8 Piotrków (czasowo przydzielony do Okręgu VIII).
Komendant:
- vacat.
Zastępca:
- N.N. "Antoni".
Nr 13 Cieszyn.
Komendant:
por. Henryk Flame "Bartek".
Nr 16/Cz. Częstochowa-Miasto.
Komendant:
- N.N. "Marek".
Zastępca:
- N.N. "Zbyszek".
Nr 16/Bl. Blachownia.
Komendant:
ppor. N.N. "Wawel".
Zastępca:
- N.N. "Mierzejewski".
Nr 17 Radomsko.
Komendant:
kpt. Jan Syrocki "Mestwin".
Zastępca:
chor. Mieczysław Brzuchania "Jerzy".
Nr 18 Włoszczowa.
Komendanci:
por. N.N. "Czesław Rudnicki", "Czech".: ?? - ?? (pod koniec czerwca przeniesiony na dowódcę oddziału leśnego NSZ-AK).
kpt. N.N. "Mnich".
Nr 19 Opole.
Komendant:
- N.N. "Krzysztof Strzecha".

Okręg został scalony z AK w lipcu-sierpniu 1944 r.

Okręg IX Łódź.

Komendant:
- N.N. "Andrzej Burza".
Adiutant:
- N.N. "Krystian Leśny".
Szef Sztabu:
- N.N. "Wojciech Młot".

Wydział I.
Szef:
kpt. N.N. "Pągowski".
Zastępca:
- N.N. "Andrzej Orłowski".
Wydział III.
Szef:
mjr Leon Nowakowski "Lig".: ?? - ?? (zginął 4 września 1944 r., w Powstaniu Warszawskim).
Wydział IV.
Szef:
ppor. N.N. "Edward".
Wydział VII.
Szef:
- N.N. "Piotr".

Szef Bezpieczeństwa:
kpt. N.N. "Milicki".
Komendant Szkoły Podchorążych:
ppor. N.N. "Brzoza".
Pomocnicza Służba Kobiet.
Kierowniczka:
- p.o. N.N. "Teresa".

Powiaty:

Nr 7 Łask.
Komendant:
ppor. N.N. "Reymontowski".
Zastępca:
- N.N. "Pawlikowski".
Nr 9 Piotrków.
Komendant:
kpt./mjr N.N. "Maciej Witt".
Zastępca:
- N.N. "Poraj".
Wydział I.
Szef:
- N.N. "Poraj".
Brak innych danych.

Okręg scalono z Armią Krajową w maju 1944 r.

Okręg X Poznań.

Komendanci:
płk N.N. "Stefan Winiarski".: ?? - grudzień 1944 r.mjr Jan Poray-Wybranowski "Radosz", "Jan Radosz".: grudzień 1944 - ??
Zastępca:


kpt. Władysław Rutkowski "Włodzimierz".
Powiaty:

Nr 4 Konin.
Komendant:
por. Roman Brzeziński "Roman Brzoza".
Nr 16 Poznań.
Komendant:
kpt. N.N. "Zbigniew Nowy".
Innych danych brak.

Okręg scalono z Armią Krajową w maju 1944 r. Wobec tego, że struktury AK w Okręgu Poznańskim zostały rozbite przez Gestapo, NSZ podporządkowały się Okręgowi Łódzkiemu AK.

Okręg XI Pomorze.

Komendant:
kpt. Majewski (?) "Brodnicz".: ?? - ??

Okręg scalony z Armią Krajową w kwietniu 1944 r. Brak innych danych

***

Okręg XV Radom.

Komendanci:


mjr./ppłk Mieczysław Michałowski "Witold", "Mirski Witold".: ?? - 8 grudnia 1944 r. (aresztowany przez Niemców).
rtm. Stefan Figurski "Zenon".
Adiutant:


ppor. Jerzy Kucharski "Korab", "Jurek".
Szef Sztabu:
mjr Mieczysław Borkowski "Mieczysław Wróbel".: ?? - ?? (w styczniu 1945 r., zamordowany przez NKWD).

Wydział I.
Szef:
- N.N.
Wydział II.
Szef:
por. Tadeusz Karolczak "Prażecki".
Zastępca:
ppor. Mirosław Michałowski "Marek".: ?? - ?? (aresztowany przez Niemców 8 grudnia 1944 r.).
Wydział III.
Szef:
mjr Mieczysław Borkowski "Mieczysław Wróbel".
Wydział IV.
Szef:
kpt. Antoni Osiński "Antoni Piołun".: ?? - marzec 1945 r.
Wydział V.
Szef:
por. N.N. "Foka".
Wydział VI.
Szef:
ppor. Stanisław Siwczyk "Kleszcz".

Powiaty:

Powiat Radom.
Komendant:
por. Tadeusz Kwiatkowski "Gracjan".
Zastępca i szef Wydziału I:
ppor. Lech Kowalski "Korab".

Powiat Opoczno.
Komendanci:
kpt. Wojciech Szczepański "Dołęga".: ?? - lipiec 1944 r.
por. Jerzy Wiernikowski "Korwin".: ?? - ?? (aresztowany przez Niemców w grudniu 1944 r.).
kpt. Jan Wojtaszek "Wojciech".
Zastępca komendanta:
ppor. Feliks Mierzwa "Mściwój", "Okrój".: listopad 1944 - ??
Wydział I:
Szef:
ppor. Feliks Mierzwa "Mściwój", "Okrój".: listopad 1944 - ??
Wydział II.
Szef:
- Jan Jurek "Załęski".: ?? - ?? (ranny 15 grudnia 1944 r., w walce z Niemcami).
Wydział III.
Szef:
por. Henryk Pietrusiewicz "Zawada".: ?? - ?? (zginął 15 grudnia 1944 r., w walce z Niemcami).
Wydział IV.
Szef:
- Edward Szczytowski.
Wydział V.
Szef:
ppor. Stefan Zaremba "Przemysław".
Wydział VI.
Szef:
- Mieczysław Wijata "Zasada".

Okręgowe Kierownictwo Akcji Specjalnej.
Kierownik:
rtm. Jan Łoziński "Lubicz".: ?? - ?? (w sierpniu 1944 r., przeszedł do Brygady Świętokrzyskiej).
Szef Sanitarny:
- Stanisław Szczygieł.
Pomocnicza Służba Kobiet.
Kierowniczka:
- Anna Święcka.

Powiat Końskie.
Komendant:
por. Jerzy Szulc "Wirski".
Zastępca komendanta:
por. Wiktor Matynia "Karol".

Wydział I.
Szef:
por. Wiktor Matynia "Karol".
Wydział II.
Szef:
ppor. Leopold Piekarski.
Wydział III.
Szef:
pchor./ppor. Wójcik (?) "Radek".
Wydział IV.
Szef:
por. Edward Natorski "Sarmata".
Wydział V.
Szef:
- N.N.
Wydział VI.
Szef:
por. Mieczysław Zawadzki.

Powiat Kozienice.
Komendant:
por. Jerzy Stefański "Karol".: ?? - styczeń 1945 r.
kpt. Czesław Niedbała "Marek".
Zastępca komendanta:
por. Czesław Niedbała "Marek".

Wydział I.
Szef:
por. Czesław Niedbała "Marek".
Wydział II.
Szef:
- Tadeusz Kruszel "Ulicz".
Wydział III.
Szef:
ppor. Jerzy Radzik "Socha".
Wydział IV.
Szef:
- Tadeusz Jelonkiewicz "Kujawiak".

Powiat Opatów.
Komendant:
mjr Stanisław Wroński "Wujek".

Powiat Starachowice-Iłża.
Komendanci:
por. Marian Płowiec "Korczak".: ?? - sierpień 1944 r.
por. Kazimierz Szmurło "Mieczysław", "Dąb".
Zastępca komendanta:
por. Aleksander Leśniak "Bolesław".

Wydział I.
Szef:
por. Aleksander Leśniak "Bolesław".
Wydział II.
Szef:
pchor. Leonard Fudala "Mieczysław II".
Wydział III.
Szef:
ppor. Stefan Haszen "Zbrojny".
Wydział IV.
Szef:
- N.N.
Wydział V.
Szef:
pchor. N.N. "Orliński".
Wydział VI.
Szef:
ppor. Alekdsander Basiak "Al".
Pomocnicza Służba Kobiet.
Kierowniczka:
- N.N. "Lena".

Powiat Sandomierz.
Komendanci:
por. Władysław Żwirek "Romański".: ?? - lipiec 1944 r.
- N.N.
Zastępca komendanta:
ppor. Zbigniew Jasiński "Kwiatek" (?).

Wydział I.
Szef:
ppor. Zbigniew Jasiński "Kwiatek" (?).
Wydział VI.
Szef:
- N.N. "Okularnik".

Powiat Skarżysko.
Komendant:
- N.N. "Aleksander Wojnar".
Zastępca komendanta:
- N.N. "Tomasz Zachora".
Wydział I.
Szef:
- N.N. "Tomasz Zachora".

Koniec.


powrót do strony głównej.


copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion