Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Okręg Warszawa ZWZ-AK.
Obwód I Śródmieście. Rejon 4.Rejon 4. Śródmieście północno-zachodnie "XXI-14", "Reguła".


Komendant.
mjr Stanisław Steczkowski „Zagończyk”.

Adiutant:
ppor. rez. piech. Andrzej Rudziński „Wilczyński”.
Oficer organizacyjny:
rtm. rez. kaw. Romuald Jan Górski „Bystry”.
Oficer informacyjny:
ppor. Marian Windyga „Wąsik Eliot”.
Oficer wyszkolenia:
por. sł. st. piech. Michał Zaborowski „Jacek Sęp”.
Kwatermistrz:
kpt. rez. piech. NN „Ostoja II”.
Oficer broni.
rtm. sł. st. kaw. Zygmunt Orłowski „Brzeszczot”.
Lekarz:
ppor. sł. st. lek. Mirosław Vitali „Jerzy”.
Kapelan:
kpt. ks. Wiktor Potrzebski „Corda”.
Oficer łączności:
ppor. rez. kaw. Zdzisław Stanisław Bańkowski „Opat”.
Oficer propagandy:
ppor. rez. piech. Rajmund Habermass „Niezłomny”.
Oficer prasowy:
ppor. rez. piech. Lubomir Rubach „Orawiec”.
Podinspektor WSOP:
ppor. inż. Tadeusz Sztalkopf „Zarzycki Kazimierz”.

Pluton łączności:
Dowódca:
ppor. rez. Franciszek Karol Śadel „Winiar”.
Pluton saperów.
Dowódca:
ppor. rez. Stefan Nast „Orlicz”.
Pluton osłonowy sztabu.
Dowódca:
por. rez. Stefan Skórzewski „Stefan Werpechowski”.
Wojskowa Służba Kobiet:
Komendantka:
- Irena Siwicka-Żychiewicz „Hawrań”.


Batalion "Vistula"/im. płk Jana Kilińskiego.


Dowódcy:

kpt. Edward Sernicki "Jan".
mjr Władysław Królikiewicz "Art".
kpt./mjr Gustaw Billewicz "Sosna".
kpt. Józef Hoffman "Wrzos".: wrzesień 1942 - 31 stycznia 1943 r.
kpt Władysław Brzeziński "Nowomiejski".: luty - październik 1943 r.
rtm. Henryk Leliwa-Roycewicz "Leliwa".: październik 1943 - 8 września 1944 r.
p.o. kpt. Stanisław Silkiewicz.: 8 - 14 września 1944 r.
ppor. Władysław Janelli „Jarząbek”.: 15 września - 5 października 1944 r.


Stan organizacyjny bezpośrednio przed wybuchem Powstania Warszawskiego:

Zgrupowanie IX.

Dowódca:

rtm. Henryk Leliwa-Roycewicz "Leliwa".

Zastępca:
ppor. rez. art. Stanisław Silkiewicz "Szary".
Adiutant:
st. sierż. pchor. Czesław Rajczykowski "Witecki".
Oficer informacyjny:
por. rez. Stanisław Miller "Wróg".
Oficer informacyjny:
ppor. Tadeusz Mierzejewski "Żernicki".
Oficer sądowy:
ppor. rez. piech. adw. Walerian Karwatowski "Jargiłło".
Oficer wyszkolenia:
chor. Jan Gawron "Skrzetuski".
Kwatermistrz:
por. rez. Józef Kaczorowski "Świt".
Zastępca:
por. st. st. kaw. Mieczysław Gajewski "Czekan Tomasz".
Oficer broni:
ppor. rez. piech. Władysław Janelli "Jarząbek".
Oficer żywnościowy:
kpr. pchor. Władysław N.N. "Zuza".
Oficer żywnościowy:
ppor. rez. Bolesław Popławski "Rymwid".
Lekarz batalionu:
ppor. lek. Janusz Nekanda-Trepka "Dan".
Zastępca:
kpr. pchor. Adam Stanisław Szurkawski "Grot".
Lekarz IX Zgrupowania:
ppor. rez. piech. Edward Garło "Kulesza".
Kapelan:
kpt. ks. Kazimierz Nielepkiewicz "Scuff".
Oficer saperów:
kpr. pchor. Ryszard Gdulewski "Ryś".
Oficer łączności:
sierż. Feliks Hunke "Stawicki".


1 kompania „Wigry”.
Dowódca:
por. Józef Fręchowicz „Józef”.

Pluton 162.
Dowódca:
ppor. rez. sap. Przemysław Stypiński "Budrys".
Pluton 163.
Dowódca:
ppor. rez. piech. Wincenty Fiks "Stanisław".
Pluton 164.
Dowódca:
- N.N.


2 kompania Szarych Szeregów.
Dowódca:
ppor. Franciszek Szafranek „Frasz”.

Pluton 165.
Dowódca:
wachm. Teofil Jarmuszczak "Abel".
Pluton 167.
Dowódca:
kpr. pchor. Stanisław Brzosko "Socha".
Pluton III A.
Dowódca:
sierż. pchor. Michał Sękowski "Michał".


3 kompania „Szare Szeregi Junior”.
Dowódca:
ppor. Tadeusz Usarzewski „Tadeusz”.
Szef:
sierż. Mieczysław Tomaszewski "Tomek".

Pluton 166.
Dowódca:
kpr. pchor. Jacek Myszkowski "Gonzaga".
Pluton 166 A.
Dowódca:
kpr. pchor. Antoni Leszek Michalski "Biały".


6 kompania „Wawer”.
Dowódca:
p.o. kpr pchor. Zbigniew Jarkiewicz „Krzeczkowski”;.

Pluton 168.
Dowódca:
p.o. kpr. pchor. Zbigniew Jarkiewicz "Krzeczkowski".

IX Zgrupowaniu podporządkowano:

IX Zgrupowanie WSOP.

Dowódca:
por. rez. kaw. Roman Alojzy Wyczółkowski "Romański Andrzej".


41 kompania WSOP/9kompania.
Dowódca:
por. rez. kaw. Roman Alojzy Wyczółkowski "Romański Andrzej".

Pluton 411.
Dowódca:
ppor. rez. piech. Zdzisław Malanowski "Czarnecki".
Pluton 412.
Dowódca:
ppor. Stanisław Wściubiak "Jadźka".
Pluton 413.
Dowódca:
ppor. rez. piech. Tadeusz Kazimierz Geyer "Kazimierski".


42. kompania WSOP.
Dowódca:
- N.N.

Pluton 421.
Dowódca:
- N.N.
Pluton 422.
Dowódca:
- N.N.
Pluton 423.
Dowódca:
- N.N.

3 sierpnia 1944 r., w skład Zgrupowania IX, jako 8 kompanię włączono oddział dywersyjny Kedywu Okręgu Warszawskiego tzw. Kolegium C (Collegium C), natomiast 4 sierpnia bezpośrednio 41 kompanię WSOP, formując z niej 9 kompanię.


Oddział Kolegium C/8 kompania.

Stan liczebny 41 żołnierzy.


Zgrupowanie X.

Dowódca:
por. Leon Gajdowski "Ostoja".

Zastępca:
ppor. rez. piech. Feliks Borecki "Watra".
Adiutant:
kpr. pchor. Stanisław Kowalski "Wszebor".
Lekarz:
kpr. pchor. Aleksander Rybicki "Dar".


4 kompania "Watra".
Dowódca:
ppor. rez. piech. Feliks Borecki "Watra".
Zastępca:
ppor. Edmund Piotr Osiejewski "Osa".
Szef:
st. sierż. Feliks Snopek "Sławek".
Lekarz:
ppor. rez. lek. Jerzy Polsakiewicz "Lamberty".

Pluton 169.
Dowódca:
ppor. rez. piech. Eugeniusz Kuźwa "Hipek".
Pluton 170.
Dowódca:
ppor. Edmund Osiejewski "Osa".
Pluton 171.
Dowódca:
ppor. Edward Kucharski "Kostecki".
Pluton 171 A.
Dowódca:
sierż. pchor. Tadeusz Paszkiewicz "Radwan".


5 kompania "Philips-Wysocki".
Dowódca:
por. rez. piech. Kazimierz Szczap "Batura".
Zastępca:
ppor. Alfred Strzeszewski "Leopold".
Szef:
plut. pchor. Jan Brzeziński "Mściwój".
Oficer gospodarczy:
ppor. rez. adw. Stanisław Michalski "Ryś".
Lekarz:
kpr. pchor. dr med. Eugeniusz Brodowicz "Roman".

Pluton 172.
Dowódca:
sierż. pchor. Włodzimierz Jaczyński "Karaś".
Pluton 173.
Dowódca:
ppor. Alfred Strzeszewski "Leopold".


7 kompania "Motorowa-Iskra".
Dowódca:
ppor. rez. piech. inż. Czesław Sitarz "Iskra".
Zastępca:
ppor. rez. piech. inż. Antoni Walenta "Willczek".

Pluton.
Dowódca:
ppor. Edward Podlewski "Napier".
Pluton.
Dowódca:
ppor. rez. piech. Stefan Załęski "Jeżewski".
Pluton.
Dowódca:
ppor. Henryk Gronkowski "Morsztyn".


X Zgrupowaniu podporządkowano:

X Zgrupowanie WSOP.

Dowódca:
ppor. rez. piech. Stefan Gostomski "Boruta".


43 Kompania WSOP.
Dowódca:
por. sł. st. art. Grzegorz N.N. "Fregata".

Pluton 431.
Dowódca:
ppor. Jan Kossut "Borsuk".
Pluton 432.
Dowódca:
- N.N.
Pluton 433.
ppor. art. Henryk Walkowski "Zawrat Antoni".


44 kompania WSOP.
Dowódcy:
ppor. Stanisław Górecki "Góral".
por. Stefan Gostomski ps. "Boruta".

Pluton 441.
Dowódca:
por. Grzegorz N.N. "Fregata".
Pluton 442.
Dowódca:
ppor. rez. art. inż. Tadeusz Blauth "Kit Jan".
Pluton 443.
Dowódca:
- N.N.

Uznaną datą powstania Batalionu jest dzień 1 stycznia 1940 r. Powstał on z grup organizowanych od listopada 1939 r., spośród członków takich organizacji konspiracyjnych jak: Podziemna Organizacja Zbrojna (POZ), Związek Oficerów Rezerwy (ZOR), Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), a następnie w późniejszym okresie z grup Związku Walki Zbrojnej (ZWZ).
Początkowo batalion otrzymał nazwę "Vistula", natomiast 21 marca 1943 r., został przemianowany na im. "płk Jana Kilińskiego".

Do powstania batalion wyszedł w składzie 7 kompanii, które skupiały łącznie 863 żołnierzy.


XI Zgrupowanie. Batalion "Chrobry I".


Stan z lipca 1944 r.:

Dowódca:
kpt./mjr Gustaw Billewicz „Sosna”.
Zastępca:
Dowódca:
por. Ludwik Dąbrowski „Dęboróg”.

Adiutant:
ppor. Jerzy Szczepanek „Grot”.
II adiutant:
kpr. pchor. Tadeusz Muszyński "Znicz".
Kwatermistrz:
ppor. Stanisław Król „Jędrek”.
Oficer organizacyjny:
ppor. Edmund Pachlewski „Rocky”.
Oficer broni:
por. Feliks Lewandowski „Godlewski”, "Leliwa".
Oficer wyszkolenia:
por. Władysław Wężyk „Mały”.: ?? - 26 lipca 1944 r.
Oficer informacyjny:
ppor. Janusz Zdanowicz „Wojtek”.
Szef saperów:
ppor. Stanisław Dąbrowski „Grzywa”.
Lekarz batalionu:
ppor. Edward Komar „Muszyński”.
Zastępca:
ppor. Kazimierz Tuleja „Góral”.
Kapelan:
ks. kpt. Henryk Cybulski „Czesław”; Łączniczka:
- Jadwiga Łukaszewska „Mewa”.


1 kompania.
Dowódca:
por. Tadeusz Kajetański „Edward”.
Zastępca:
ppor. rez. kaw. Jan Nestrypke "Boreysza".

I Pluton.
Dowódca:
ppor. Franciszek Steczkowski „Groźny”.
II Pluton.
Dowódcy:
pchor. Zbigniew Szpilewicz "Wojtek Gruby".
ppor. Jan Nestrypke „Boreysza”. (?)
III Pluton.
Dowódca:
ppor. Henryk Jackowski „Jacek”.


2 kompania.
Dowódca:
ppor. rez. Kazimierz Burnos „Corda”.
Zastępca:
ppor. Jerzy Formański "Zgrzyt".

I Pluton.
Dowódca:
ppor. Franciszek Sławiński „Sławek”.
II Pluton.
Dowódca:
st. sierż. Antoni Wardyn „Miś”.
III Pluton.
Dowódca:
ppor. N.N. „Albatros”.


3 kompania.
Dowódca:
st. sierż. Mieczysław Kalinowski „Wierny”.

Pluton 1115.
Dowódca:
ppor. Wiesław Łukaszewski „Pięta”.
Pluton 1116.
Dowódca:
kpr. pchor. Stanisław Pietras „Kobuz”.


4 kompania.
Dowódca:
kpt. Władysław Jachowicz „Konar”.

I Pluton.
Dowódca:
kpt. Władysław Żurawski „Klim”.
II Pluton.
Dowódca:
por. Jerzy Piszczek "Kłos", „Jeż”.
III Pluton.
Dowódca:
ppor. Anatol N.N. „Zan”.


Fundamentem Batalionu "Chrobry I" był oddział utworzony jeszcze w 1939 r., przez por. inż. Kazimierza Burnosa "Cordę". Porucznik Burnos był uczestnikiem Wojny Obronnej. Po ucieczce z transportu jeńców wojennych, dotarł do Warszawy, gdzie udało mu się nawiązać kontakty z kolegami, a następnie utworzyć niezależny oddział bojowy, który nie miał powiązań z żadną organizacją wojskową.

Po dwóch latach "Cord" stał już na czele ponad 100-osobowego oddziału. W 1942 r., por. Burnos spotkał się z kpt. Gustawem Billewiczem, którego znał osobiście z Wileńszczyzny, skąd obaj pochodzili.
W trakcie rozmowy "Cord" zaproponował starszemu od siebie stopniem oficerowi dalszą rozbudowę i organizację oddziału, który mu dotychczas podlegał.

Kpt. Billewicz "Sosna" od momentu gdy objął dowództwo położył szczególny nacisk na werbunek kadry oficerskiej, podoficerskiej i szeregowych, a także na szkolenie wojskowe, gromadzenie i przechowywanie broni, działalność wywiadowczą i kolportaż pracy.
Pod koniec 1942 r., oddział otrzymał kryptonim "Chrobry" i wszedł w skład IV Rejonu I Obwodu Okręgu Warszawa AK, jako XI Zgrupowanie. Jeszcze przed wybuchem Powstania ukończono organizację 4 kompanii liniowych oraz jednostek pomocniczych.

Na pozycjach wyjściowych i w punktach alarmowych do Powstania stawiło się 420 żołnierzy Batalionu. Uzbrojenie było bardzo słabe, ponieważ tylko 4 kompania posiadała kilka pistoletów maszynowych, ręczny karabin maszynowy i znaczną ilość granatów. Taki stan uzbrojenia 4 kompanii wynikał z zadań, jakie jej postawiono w pierwszych dniach Powstania (zdobycie posterunku żandarmerii u zbiegu ulic Żelaznej i Chłodnej).


XII Zgrupowanie. Batalion "Łukasiński".


Stan z lipca 1944 r.:

Dowódca.
mjr Olgierd Ostkiewicz-Rudnicki "Sienkiewicz".: 11 listopada 1941 - 13 sierpnia 1944 r.
Zastępca:
kpt. Stanisław Markowski "Tomek".

Adiutant:
por. Franciszek Szurowski „Boh".
Oficer operacyjny:
kpt. Stanisław Markowski "Tomek".
Oficer oświatowy:
por. Wiktor Woronowicz „Wiesław".
Oficer organizacyjny:
ppor. Jan Żmij-Morski "Zak".
Oficer żywnościowy:
por. Jan Szarota „Socha".
Oficer informacyjny (prasowy):
por. Jan Stambórski „Sagetyński".
Szef batalionu i oficer broni:
ppor. Ludwik Chmieliński „Ziomek".
Szef służby sanitarnej:
ppor. dr Romuald Lange „Klaudiusz".
Kwatermistrz:
por. Stanisław Płocki „Topór".
Kapelan:
ks. kpt. Stanisław Janik „Kruk".
Odział ochrony dowództwa:
Dowódca:
ppor. Janusz Zawodny "Miś".
Komendantka patroli sanitarnych i łączniczek:
- Janina Miączyńska „Barbara".


1 (178) Kompania "Troki".
Dowódca:
por. Tadeusz Majcherczyk "Zdan".
Zastępca:
ppor. Zbigniew Stankiewicz "Roja".

Szef kompanii:
- vacat.
Oficer broni:
plut. pchor. Jerzy Zarębski "Bazylewicz".
Oficer gospodarczy:
- vacat.
Komendantka patroli sanitarnych.
- Stanisława Wieteska "Sawa".

I Pluton.
Dowódca:
ppor. Józef Zgarda "Wodzyński".
II Pluton.
Dowódca:
ppor. "Strzałkowski".
III Pluton.
Dowódca:
ppor. Janusz Drzymulski "Wiesław".
IV Pluton.
Dowódca:
ppor. Wojciech Jerzy Wieteska "Marek".
Drużyna sanitarna.


2 (177) Kompania "Supraśl".
Dowódca:
por. Jerzy Daniel Kędzierski "Kalinowski".
Zastępca:
ppor. Jerzy Milicer "Kino".

Szef kompanii:
st. sierż. Aleksander Kalinowski "Sęp".
Oficer broni:
st. sierż. Zygmunt Gucner "Jacek".
Oficer gospodarczy:
kpr. pchor. Marian Florczak "Granat".
Komendantka patroli sanitarnych.
- Henryka Kalinowska "Fela".

I Pluton.
Dowódca:
ppor. Jerzy Milicer "Kino".
II pluton.
Dowódca:
ppor. Leon Jarząbek "Wielobarski".
III Pluton.
Dowódca:
ppor. Władysław Jarząbek "Biały".
IV Pluton.
Dowódca:
ppor. Ludwik Świdziński "Dąbrowa".
Drużyna sanitarna.


3 (1117) Kompania "Wkra".
Dowódca:
por. Stanisław Poteralski "Szczepański".
Zastępca:
ppor. Zygmunt Morawski "Zawadzki".

Szef kompanii:
ppor. Kazimierz Biedakowski "Dąb".
Oficer broni:
kpr. pchor. Zygmunt Kowalski "Chwalibóg".
Oficer gospodarczy:
sierż. Stanisław Słoński "Słoń".
Komendantka patroli sanitarnych:
- Helena Cichocka "Siostra Aleksandra".

I Pluton.
Dowódca:
ppor. Stefan Zaleski "Tudor".
II Pluton.
Dowódca:
ppor. Władysław Brodziak "Chanek".
III Pluton.
Dowódca:
ppor. Ryszard Ziółkowski "Żelski".
Drużyna sanitarna.


4 (1118) Kompania "Niemen".
Dowódca:
ppor. Henryk Pokrzywnicki "Hwast".
Zastępca:
ppor. N.N. "Szalony".

Szef kompanii:
sierż. Tomasz Kępiński "Szamot".

I Pluton.
Dowódca:
ppor. N.N. "Szalony".
II Pluton.
Dowódca:
kpr. pchor. N.N. "Ulisses".
III Pluton.
Dowódca:
sierż. N.N. "Zieneialis".
Drużyna sanitarna.


5 (179) Kompania "Prypeć".
Dowódca:
por. Franciszek Włodarczyk "Kmita".


6 Kompania "Radunia".
Dowódca:
ppor. N.N. "Gedymin".


Dywizjon "1806".
Dowódca:
rtm. Czesław Nowacki "Nowak".
Zastępca:
por. Bronisław Kalinowski "Piotr".
Oficer wyszkoleniowy:
por. Bronisław Kalinowski "Piotr".
Komendantka patroli sanitarnych:
- Anna Brykczyńska "Iza".
Drużyna pocztu:
kpr. pchor. Władysław Rudziński "Jastrząb".

I Pluton.
sierż. pchor. Jan Ilczuk "Ostoja".
II Pluton.
ppor. Tadeusz Loth "Renata".
III Pluton.
ppor. Michał Chełchowski "Dąbrowa".
IV Pluton.
Dowódca:
plut. pchor. Leszek Stobiecki "Ostoja".
Pluton ckm.
Dowódca:
ppor. Włodzimierz Tymieniecki "Prot".


11 listopada 1941 r., w Warszawie, w mieszkaniu mjr Olgierda Ostkiewicza-Rudnickiego "Sienkiewicza" przy ul. Marszałkowskiej 67/6, odbyło się spotkanie założycielskie batalionu.
Na spotkaniu tym obecni byli oficerowie Polskiej Organizacji Zbrojnej (POZ) oraz dowódca IV Rejonu Sródmieście-Zachód kpt. Stanisław Steczkowski "Zagończyk".
Dowódcą nowej jednostki, której nadano kryptonim "Łukasiński", został mjr. "Sienkiewicz". W następnej kolejności nominowano dowódców poszczególnych kompanii o kryptonimach: "Troki", "Supraśl", "Wkra", "Niemien", "Prypeć" i "Radunia".

W sierpniu 1942 r., rozpoczął się proces scaleniowy Polskiej Organizacji Zbrojnej z Armią Krajową. Wówczas to Batalion wszedł w skład Rejonu IV Obwodu Śródmieście AK (jako II Batalion). Oprócz "Łukasinskiego" scalono w tym samym czasie Batalion "Vistula" (jako I Batalion) oraz dwie kompanie kpt. Billewicza, które utworzyły III Batalion "Chrobry".

Pod koniec kwietnia 1944 r., rozkazem dowódcy IV Rejonu kpt. "Zagończyka" w skład batalionu wszedł oddział "Gozdawy", wywodzący się z organizacji "Miecz i Pług" oraz 1806 Dywizjon, dowodzony przez rtm. Czesława Nowackiego "Nowaka" w sile dwóch szwadronów.
Bezpośrednio przed wybuchem Powstania zakończono proces organizacyjny kompanii liniowych oraz wszystkich służb. Na pozycjach wyjściowych do Powstania stawiło się około 400 żołnierzy.


Zgrupowanie "Batalion Czarnecki"/Batalion "Gozdawa".


Dowódcy:
kpt. Lucjan Wincenty Fajer "Ognisty".: lipiec 1940 - wiosna 1943 r.
kpt. piech. Lucjan Giżyński "Gozdawa", "Zamarstynowski".: wiosna 1943 - 1944 r.
Zastępca:
kpt. Lucjan Wincenty Fajer "Ognisty".: wiosna 1943 - 1944 r.

Adiutant:
por. Julian Głowacki "Ogórek".
Oficer informacyjny:
st. sierż. Jan Omylski "Kaczorowski".
Kwatermistrz:
kpt. rez. Tadeusz Zwierzchaczewski "Powierza".


4 Kompania.
Dowódca:
ppor. rez. Józef Jasiński "Wyrwa".
Szef:
plut. Józef Bielski "Czajka Tadeusz".

l Pluton.
Dowódca:
chor. Kazimierz Latosiński "Robert Bocheński".
II Pluton.
Dowódca:
sierż. N.N. "Zdzisław Pochmurny".
III Pluton.
Dowódca:
sierż. N.N. "Zbyszek Niski".


5 Kompania.
Dowódca:
ppor. rez. piech. Roman Roth "Jawor".
Zastępca:
ppor. Jan Sobociński "Korab".
Szef:
sierż. Franciszek Baran "Bogdan Leszek".

I Pluton.
Dowódca:
plut. pchor. Edward Magnuszewski "Sokół".
II Pluton.
Dowódca:
plut. Bolesław Kohn "Bolesław Orzeł".
III Pluton.
Dowódca:
sierż. N.N. "Michał Mol".


6 Kompania.
Dowódca:
por. Edward Radzikowski "Jar".

I Pluton.
Dowódca:
sierż. Władysław Bądkowski "Słowik".
II Pluton.
Dowódca:
sierż. Antoni Wronka "Janusz Dreszer".
III Pluton.
Dowódca:
plut. Tadeusz Wachołwski "Orzeł II".


Kompania sztabowa.
Dowódca:
por. Jan Głowacki "Ogórek".

Kompania ckm.
Dowódca:
kpt. Stanisław Szydziak-Sapuła "Wytyczyński".

Formowanie oddziału rozpoczęto już w październiku 1939 r., w ramach Związku Powstańców Niepodległości, w wojskowym szpitalu dawnego Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Szpital Ujazdowski) oraz w środowisku praskim, które stanowiło większość stanu liczebnego.
Stąd też potocznie nazywano batalion właśnie praskim. W okresie tym był on prawdopodonie podporządkowany organizacji "Miecz i Pług". Po włączeniu w struktury Rejonu IV AK oddział otrzymał nazwę im. Stefana Czarnieckiego.

W kwietniu 1944 r., oddział włączono w skład Batalionu "Łukasińki". Miejscem koncentracji batalionu, w dniu 1 sierpnia, był rejon Nowego Miasta. Na kwaterze 4 kompanii (ul. Freta 49, il. Zakroczymska 12, ul. Piwna 13 i ul. Świętojańska 31 stawiło się 111 żołnierzy. Z Pragi nie stawiło się 21 żołnierzy.
Uzbrojenie kompanii składało się z: 1 lkm (Bergman), 1 karabin, 11 pistoletów VIS, 8 granatów ręcznych i 300 sztuk naboi.

5 kompania w składzie 150 żołnierzy zgromadziła się przy ul. Stara 6 w budynku Archiwum Głównym Akt Dawnych, ul. Długiej 24 oraz budynkach poklasztornych oo. Dominikanów przy ul. Freta 10.
W trakcie przewożenia broni przez most Kierbedzia zatrzymano i rozstrzelano dwóch żołnierzy kompanii. Ostatecznie udało się jednak przewieźć 2 rkm.

6 kompania w składzie 130 żołnierzy zajmowała kwatery przy ul. Tłomackie 4, Długa 42, Ciasna, Mławska, Daniłowiczowska i okolice pl. Krasińskich. Uzbrojenie kompanii składało się z: 2 karabinów i 160 sztuk amunicji, 1 pistoletu maszynowego z 40 sztukami amunicji oraz 15 granatów.
Przy ul. Długiej 15 zebrała się kompania ckm (nieuzbrojona) oraz kompania sztabowa. Dowództwo zajmowało kwaterę przy ul. Długiej 15 w szkole.

Pułk NSZ im. Sikorskiego „Sikora”.


Trzy bataliony szczątkowe, scalone z Armią Krajową.

Dowódca:
mjr Leon Nowakowski „Lig”.

Zastępca:
mjr Władysław Olszewski "Popowski Bogdan".
I adiutant:
por. Stanisław Smoleński "Michalak Augustyn".
II adiutant:
- N.N. "Wrzos Florian".

I Batalion.
Dowódca:
mjr Leon Nowakowski "Lig".

II Batalion.
Dowódca:
- N.N. "Buk Wiktor".

III Batalion.
Dowódca:
- N.N. "Mocny Zbigniew".


Źródła:

* Bartelski Lesław "Powstanie warszawskie".
* Bielecki Robert "Długa 7 w powstaniu warszawskim".
* Bojemski Stefan "Narodowe Siły Zbrojne w Powstaniu Warszawskim".
* Kirchmayer Jerzy "Powstanie Warszawskie".
* Komisja Historyczna Polskiego Sztabu Głównego w Londynie "Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej. Tom III. Armia Krajowa".
* Komornicki Stanisław "Na barykadach Warszawy".
* Ney-Krwawicz Marek "Struktury Organizacyjne Armii Krajowej" w "Mówią Wieki" nr 9/1986.
* Nowożycki Bartosz, Wieczorkiewicz Anna "Batalion AK Kiliński".
* Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Komorowskiego "Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny".
* Praca zbiorowa "Oddziały Powstania Warszawskiego".
* Rozwadowski Piotr "Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, Tom I."
* Ziółkowski Benedykt "Batalion Armii Krajowej Łukasiński".Koniec.powrót.


copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion