Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Działalność Kedywu Okręgu Warszawskiego AK.


Działalność bojowa Kedywu Okręgu Warszawskiego.

Ogółem, według dziś dostępnych danych, Kedyw Okręgu Warszawskiego, w okresie od marca 1943 do lipca 1944 r., wykonał 407 akcji (nie licząc akcji bakteriologicznych), w tym:

Akcji przeciw komunikacji nieprzyjaciela: 28, w tym: w 1943 r. 21, w 1944 r. 7.

Akcji przeciwko administracji, gospodarce i propagandzie: 103, w tym: w 1943 r. 44, w 1944 r. 59.

Akcji terrorystycznych, odwetowych i w samoobronie: 175, w tym: w 1943 r. 46, w 1944 r. 129.

Różnych akcji zbrojnych: 31, w tym: w 1943 r. 15, w 1944 r. 16.

Akcji dozbrojeniowych i rekwizycyjnych: 24, w tym: w 1943 r. 14, w 1944 r. 10.

Akcji sabotażowo-dywersyjnych: 46, w tym: w 1943 r. 21, w 1944 r. 25.
Akcje przeciwko komunikacji.
Akcje wymierzone w administarcję, gospodarkę i propagandę.Akcje terrorystyczne, odwetowe i w samoobronie. Akcje różne.Akcje dozbrojeniowe i rekwizycyjne. Akcje sabotażowo-dywersyjne.
powrót do poprzedniej strony


© copyright 2005 - 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion