Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Struktura i rozwój organizacyjny ZWZ-AK.
Obwody Okręgu Warszawa ZWZ-AK.Struktura terenowa Okręgu Warszawa.


Mapa zaczerpnięta z zasobów Wikimedia Commons. Autor: Lonio 17.

Okręg Warszawa Związku Walki Zbrojnej - Armii Kraowej, krypt. "Drapacz", "Przystań", "Kolegium" "Prom", "40", "XX", swoim zasięgiem obejmował miasto stołeczne Warszawa w jej granicach administracyjnych. W wyniku zmian koncepcyjnych w planach powstania powszechnego, w dniu 1 czerwca 1942 r., do Okręgu włączono tereny Powiatu Warszawskiego, jako Obwód VII "Obroża". Finalnie więc Okręg składał się z 7 Obwodów i 1 samodzielnego rejonu.

Liczebność:

W meldunku organizacyjnym nr 170 za okres 1 marzec - 31 sierpień 1942 r., Komendant Główny AK wymienia dla Okręgu Warszawskiego liczbę 210 plutonów pełnych i 82 szkieletowych, które skupiały w swoich szeregach: 126 oficerów w sztabach, 554 w linii, 17 podchorążych w sztabach, 460 w linii, 46 podoficerów w sztabach oraz 3 860 w linii.

Kolejny meldunek nr 190 za okres 1 września 1942 - 1 marca 1943 r., określa siły Okręgu na 355 plutonów pełnych i 116 szkieletowych, w skład których weszło: 70 oficerów w sztabach, 880 w linii, 23 podchorążych w sztabach, 754 w linii, 21 podoficerów w sztabach i 4 942 w linii.
Według meldunku Komendanta Głównego AK, w stosunku do września 1942 r., nastąpiło zwiększenie stanów o 188 plutonów, wskutek uzupełnienia stanów plutonów szkieletowych oraz wcielenie oddziałów Polskiej Organizacji Zbrojnej.

Meldunek organizacyjny nr 220 za okres 1 marca - 31 sierpnia 1943 r., wymienia 361 plutonów pełnych i 129 szkieletowych. Skupiały one w swoich szeregach: 145 oficerów w sztabach, 1 028 w linii, 33 podchorążych w sztabach, 1 008 w linii, 64 podoficerów w sztabach, 6 746 w linii.
W uzasadnieniu możemy dowiedzieć się o znacznym przyroście kadry oficerskiej, podoficerskiej i podchorążych, spowodowanym sukcesami akcji scaleniowej oraz ukończeniem konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty.

Ostatnim meldunkiem organizacyjnym, wysłanym do Londynu przed wybuchem Powstania Warszawskiego był meldunek nr 240 za okres 1 września 1943 - 28 luty 1944 r. Meldunek ten wymienia: 647 plutonów pełnych, 153 szkieletowe. Skupiały one: 149 oficerów w sztabach, 1 789 w linii, 31 podchorążych w sztabach, 2 431 w linii oraz 56 podoficerów w sztabach i 10 579 w linii.

Według obliczeń Jerzego Kirchmayera stan ewidencyjny AK na terenie okręgu warszawskiego, w lutym 1944 wynosił około 50 000 żołnierzy, z tym że w liczbie tej ujęty został Kedyw Komendy Głównej w sile około 2 400 żołnierzy.
Według tych samych obliczeń w okręgu funkcjonowało w tym czasie 800 plutonów (647 pełnych oraz 153 szkieletowe), w tym 198 plutonów Wojskowej Służby Ochrony Powstania. Stan bojowy oddziałów okręgu wynosił w ciągu całego powstania od 25 000 do 28 000 żołnierzy. O godzinie "W" do walki przystąpiło około 2 500 uzbrojonych powstańców.

Uzbrojenie:

Meldunek nr 79 za okres 1 marca - 1 września 1941 r.:

Raport z 1 kwietnia 1941 r.
Ckm/amunicja: 41/10.000, rkm/amunicja: 39/5.200, karabiny/amunicja: 302/30.500, pistolety/amunicja: 296/3.110, karabiny ppanc./amunicja: 3/1.100.

Meldunek nr 190 za okres 1 września 1942 - marca 1943 r.:

Ckm/amunicja: 25/33.858, rkm/amunicja: 62/22.427, karabiny/amunicja: 1.182/116.305, pistolety/amunicja: 1.099/3.240, pistolety maszynowe/amunicja: 51/15.000, działa 75/amunicja: 2/15, armaty ppanc./amunicja: 3/18, karabiny ppanc./amunicja: 3/295, granaty ręczne: 11.007.

Meldunek nr 220 za okres 1 marca - 31 sierpnia 1943 r.:

Ckm/amunicja: 22/40.835, rkm/amunicja: 80/57.835, karabiny/amunicja: 1.365/136.689, pistolety/amunicja: 1.279/26.138, pistolety maszynowe/amunicja: 211/88.343, karabiny ppanc./amunicja: 10/418, granaty ręczne/zapalniki: 14.513/14.513.

Meldunek nr 240 za okres 1 września 1943 - 28 luty 1944 r.:

Ckm/amunicja: 18/35.049, rkm/amunicja: 75/15.800, karabiny/amunicja: 1.316/234.000, pistolety/amunicja: 1.965/52.000, pistolety maszynowe/amunicja: 284/121.000, armaty ppanc./amunicja: 2/100, karabiny ppanc./amunicja: 12/1.170, granaty ręczne/zapalniki: 45.500/28.000.
Obwód I Śródmieście "41", "XXI", "I".Obwód II Żoliborz "42", "XXII", "II".Obwód III Wola "43", "XXXIII", "III".Obwód IV Ochota "44", "XXIV", "IV".Obwód V Mokotów "45", "XXV", "V".Obwód VI Praga "46", "XXVI", "VI".Obwód VII "Obroża", "Koleba", "XXVII", "VII", "Wrona".VIII Rejon Samodzielny Okęcie.
powrót


© copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion