Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Okręg Warszawa ZWZ-AK.
Część II.
Rejon III. Rembertów "Dęby".


Dowódcy:
st. sierż. Józef Kryszyński "Józef".: początek 1940 - sierpień 1940 r.
mjr. Marian Szulc "Lech".: sierpień 1940 - listopad 1942 r.
kpt. Franciszek Amałowicz "Tatar".: listopad 1942 - ??

Adiutant:
por. Wiktor Macke "Kruk".

Sztab Rejonu:

Oficer organizacyjny.
plut. Leonard Maciejko "Zgrzyt".

Szef wywiadu.
pchor. Bolesław Graf "Sław".

Szef kontrwywiadu.
plut. Marian Reszke.

Szef wyszkolenia.
kpt. Stefan Domaradzki "Brzost".

Dowódca dywersji.
kpr. pchor. Eugeniusz Bocheński "Dubaniec".
plut. Henryk Lubiejewski "Śmiały".

Kwatermistrz.
por. Zdzisław Sosnowski.

Oficer techniczny.
st. sierż. Władysław Maryniak "Spłonka".

Szef służby zdrowia.
- dr. Tadeusz Dąbrowski.

Szef łączności.
plut. Tadeusz Leśnikowski.

Szef propagandy.
por. Tadeusz Rżysko.

Szef WSOP.
por. Władysław Gankiewicz "Pług".

Kierowniczka WSK.
- Helena Kilańska.

Szef KOb.
por. Władysław Wodzyński "Jastrzębiec".

Kapelan.
- Stanisław Skrzeszewski.


Oddziały Rejonu.


I Batalion.

Dowódca:
por. Stanisław Góralczyk "Walewski".

1 Kompania.
Dowódca:
ppor. Piotr Makowski "Skarbek".

Pluton 751.
Dowódca:
ppor. Ryszard Lange "Ryś".

Pluton 752.
Dowódca:
plut. pchor. Zbigniew Karpiński "Stefan".

Pluton 753.
Dowódca:
plut. pchor. Radomski "Drzewiec".

Powstańcze Oddziały Specjalne "Jerzyki".
Dowódca:
- N.N. "Lech".

2 Kompania.
Dowódca:
st. sierż. Franciszek Łasecki "Gniewosz".

Pluton 754.
Dowódca:
sierż. N.N. "Powstaniec".

Pluton 755.
Dowódca:
st. sierż. Jan Pietrzak "Polny".

Pluton 756.
Dowódcy:
sierż. N.N. "Mały".
sierż. N.N. "Polanin".

Pluton artylerii 774.
Dowódca:
kpr. N.N. "Gemini".

3 Kompania.
Dowódcy:
por. Wiesław Kawiński "Jastrząb".
ppor. Czesław Nalewajko "Cimurak".

Pluton 757.
Dowódcy:
pchor. N.N. "Tarnowski".
kpr. pchor. Ryszard Pamirowski "Prus".

Pluton 758.
Dowódcy:
ppor. Tadeusz Potrzebowski "Powała".
ppor. Stanisław Kwiatkowski "Sowa".

Pluton 759.
Dowódca:
ppor. Zdzisław Lewandowski "Tadzik".

Pluton 760.
Dowódcy:
ppor. N.N. "Kajtek".
por. Józef Balwiński "Robak".


II Batalion.

Dowódca:
ppor. Jan Marian Walcuch "Gwido".

4 Kompania.
Dowódca:
por. Lipczyński "Ostoja".

Pluton 761.
Dowódca:
pchor. N.N. "Zryw".

Pluton 762.
Dowódca:
sierż. Józef Zielonka "Długi".

Pluton 763.
Dowódca:
- Jan Kowalski "Lis".

5 Kompania.
Dowódca:
ppor. Stefan Berent "Steb".

Pluton 764.
Dowódca:
ppor. Mieczysław Pokłosiński "Pług".

Pluton 765.
Dowódca:
ppor. Jan Grubek "Sokrates".
ppor. Kazimierz Łabędź "Dąb".

Pluton 766.
Dowódca:
ppor. Tymiński "Wilk".

6 Kompania.
Dowódca:
ppor. Zdzisław Umiński "Grot".

Pluton 767.
Dowódcy:
ppor. Jan Ulejczyk "Szczupły".
kpt. N.N. "Słoń".

Pluton 768.
Dowódcy:
plut. Bronisław Olszewski "Sołtys".
plut. N.N. "Orlik".

Pluton 769.
Dowódca:
kpr. pchor. Eugeniusz Bocheński "Dubaniec".

Pluton łączności.
Dowódca:
st. sierż. N.N. "Tyczka".
sierż. N.N. "Mały".

Według zestawienia z 31 października 1943 r., siły Rejonu liczyły 918 żołnierzy. Według raportu z 4 marca 1944 r., liczba ta wzrosła do 1 126 żołnierzy.Koniec.powrót.


copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion