Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Okręg Warszawa ZWZ-AK.
Część II.
Rejon VI. Pruszków "Helenów".


Dowódcy:
kpt. Stefan Turno-Ornowski "Babinicz", "Butrym".: kwiecień 1940 - kwiecień/maj 1941 r.
kpt./mjr Edmund Krzywda-Rzewuski "Paweł".: kwiecień/maj 1941 - 21 października 1944 r.
kpt. Władysław Wrotniak "Mariański".: 21 października 1944 - ??

Adiutanci:
kpt. Antoni Bożejko "Bohun".
por. Antoni Sobczyk "Tadeusz".
por. Jan Sobocki "Korab".

Sztab Rejonu.

Oficerowie organizacyjni.
Dowódca:
por. N.N. "Przebóg".
ppor. Stanisław Boczyński "Sęk", "Owid".

Szef wywiadu.
ppor. Ryszard Horoszucha "Bojar".

Szef kontrwywiadu.
ppor. Ludwik Przybylski "Nurt".

Szef wyszkolenia.
kpt. Antoni Bożejko "Bohun".

Dowódca dywersji.
por. Zdzisław Chajęcki "Andrzej", "Gajowy".

Dowódcy saperów.
por. Zdzisław Castellaz "Turyn".
por. Zbigniew Kłosowicz "Kleszcz".

Kwatermistrz.
mjr. Stefan Murawski "Włodzimierz", "Ostoja".

Oficer broni.
ppor. Hieronim Krygier "Walski".

Oficer techniczny.
sierż. Józef Zduński "Wrona".

Oficer taborowy.
ppor. Janusz Skalski "Lubicz".

Szef służby zdrowia.
ppor. Kazimierz Supryczyński "Bożymir".

Szef łączności.
ppor. Jerzy Rudny "Tadeusz".

Szef propagandy.
ppor. Stanisław Boczynski "Sęk".

Szef WSOP.
st. sierż. Stanisław Hejnrych "San".

Kierowniczka WSK.
- Maria Cichońska "Sylwestra", "Karna".

Szef KOb.
- Ryszard Chodnikiewicz "Maciek".

Kapelan.
- ks. Wacław Herr.


Oddziały Rejonu.


I Batalion.

Dowódca:
kpt. Zdzisław Castellaz "Turyn".

1 Kompania.
Dowódca:
por. Stanisław Sierpiński "Orwid".

Pluton 1 716.
Dowódca:
ppor. Bogdan Borkowski "Burza".

Pluton 1 717.
Dowódcy:
st. sierż. N.N. "Kulik".
ppor. Kazimierz Bogusławski "Dzięcioł".

Pluton 1 718.
Dowódca:
- N.N. "Tajfun".

2 Kompania.
Dowódca:
ppor. Władysław Więch "Roman".

Pluton 1 719.
Dowódca:
st. sierż. Leonard Grzegorek "Lew".

Pluton 1 720.
Dowódca:
sierż. Jan Borkowski "Borko".

Pluton 1 721.
Dowódca:
sierż. Stanisław Skowronek "Regis".

Pluton 1 722.
Dowódca:
ppor. Eugeniusz Oracz "Marek".

3 Kompania.
Dowódca:
ppor. Bolesław Szczawiński "Mruk".

Pluton 1 723.
Dowódca:
ppor. N.N. "Sosna".

Pluton 1 724.
Dowódca:
sierż. Jan Kornatowski "Eter".

Pluton 1 725 a.
Dowódca:
kpr. Józef Markowski "Roman".

Pluton 1 725 b.
Dowódca:
st. sierż. Górski "Grzmot".

Pluton saperów 1 748.
Dowódca:
por. Zbigniew Kłosowicz "Kleszcz".

Pluton taborów 1 749.
Dowódca:
plut. N.N. "Rys".


II Batalion.

Dowódca:
kpt. Antoni Bożejko "Bohun".

4 Kompania.
Dowódca:
por. Jerzy Małachowski "Nałęcz", "Następny".

Pluton 1 726.
Dowódca:
sierż. pchor. Bolesław Ziółkowski "Maciuś".

Pluton WSOP 1 727.
DowódcY:
ppor. Zenobiusz Buchalczyk "Suchy".
ppor. N.N. "Śniady".

Pluton WSOP 1 728.
Dowódca:
- N.N.

5 Kompania.
Dowódca:
por. Zygmunt Malanowski "Przebóg".
por. Antoni Żurowski "Kmicic".

Pluton 1 729.
Dowódcy:
plut. Wacław Kuchta "Borek".
sierż. N.N. "Ryś".

Pluton 1 730.
Dowódca:
ppor. Tadeusz Jaśkiewicz "Rokita".
sierż. N.N. "Brzechwa".

Pluton 1 731.
Dowódca:
ppor. N.N. "Basiek".

6 Kompania.
Dowódca:
por. Zdzisław Chajęcki "Gajowy", "Andrzej".

Pluton 1 732.
Dowódca:
sierż. Marian Czarnecki "Łada".

Pluton 1 733.
Dowódcy:
st. sierż. N.N. "Balon".
ppor. Antoni Kaczyński "Sokół I".

Pluton 1 734.
Dowódca:
sierż. N.N. "Stefan".
plut. Eligiusz Posel "Sulima".

7 Kompania.
Dowódca:
por. Zygmunt Jabłoński "Piast".

Pluton artylerii 1 750.
Dowódca:
ppor. N.N. "Czarnota".

Pluton pancerny 1 751.
Dowódca:
ppor. N.N. "Stefan".


III Batalion.

Dowódca:
kpt. Władysław Wrotniak "Mariański", "Bogusław", "Dotrzeb".

8 Kompania.
Dowódca:
ppor. Jan Sadowski "Suzin".

Pluton 1 735.
Dowódca:
ppor. Jan Gmaj "Kania".

Pluton 1 736.
Dowódcy:
ppor. Marian Szostak "Góral".
ppor. Wojsław Rudny "Wacław".

Pluton 1 737.
Dowódca:
ppor. Jerzy Szubert "Mirza".

9 Kompania.
Dowódca:
ppor. Jan Sobocki "Korab".

Pluton 1 738.
Dowódca:
ppor. Józef Kukliński "Biały".

Pluton 1 739.
Dowódca:
ppor. Jan Kamiński "Gazda".

Pluton 1 740.
Dowódca:
ppor. Jan Sochacki "Palec".

10 Kompania.
Dowódcy:
ppor. Wiesław Szymborski "Skrzypek".
ppor. Władysław Wojciechowski "Wyrwa".

Pluton 1 741.
Dowódca:
ppor. N.N. "106".
ppor. Edward Kadzikiewicz "Miłosz".

Pluton 1 742.
Dowódcy:
ppor. Władysław Wojciechowski "Wyrwa".
ogniom. Feliks Ambroziewicz "Wielgosz".

11 Kompania.
Dowódca:
por. Marian Krawczyk "Janos".

Pluton 1 744.
Dowódcy:
st. sierż. Stanisław Kujawski "Adaś".
ppor. Jerzy Anczykowski "Hańcza".

Pluton 1 745.
Dowódca:
por. Wincenty Szymański "Lwowiak".

Pluton 1 746.
Dowódca:
ppor. Zdzisław Świerczewski "Jur".

Pluton łączności 1 747.
Dowódca:
plut. pchor. Zdzisław Jędrzejewski "Lolek".

Pluton łączności 1 716 a.
Dowódca:
ppor. Jerzy Rudny "Technik".

Pluton łączności 1 717 a.
Dowódca:
ppor. N.N. "Radny".

Łącznie według zestawienia z 31 października 1943 r., Rejon liczył 1 885 żołnierzy. Według kolejnego raportu z 1 marca 1944 r., siły Rejonu wynosiły 2 002 żołnierzy.Koniec.powrót.


copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion