Nr ISSN 2082-7431
Polska Podziemna
Komenda Główna ZWZ - AK 1940-1944.

Część druga.Pion Kwatermistrzowski.

Kwatermistrz Komendy Głównej.
(funkcja istniejąca od 9 kwietnia 1942 r.)


płk dypl. Adam Świtalski "Dąbrowa", "Helena".: kwiecień 1942 - wiosna 1943 r.
płk dypl. Zygmunt Miłkowski "Denhoff", "Wrzos".: wiosna 1943 - lipiec/sierpień 1944 r.

Odział IV Zaopatrzenia [Kwatermistrzowski].
Kryptonimy liczbowe: "14", "23", "44", "48".

Koordynacja prac służb uzbrojenia, intendentury, służby sanitarnej, geograficznej i weterynaryjnej, kierowanie produkcją konspiracyjną. Oddziałowi podlegała Wojskowa Służba Ochrony Powstania [WSOP].

Szefowie:
płk Adam Świtalski "Dąbrowa" .: październik 1939 - kwiecień 1943 r.
płk dypl. cc. Kazimierz Iranek-Osmecki "Heller", "Makary".: kwiecień 1943 - styczeń 1944 r.
mjr Augustyn Waluś "Kornel".: styczeń - lipiec 1944 r.
ppłk dypl. Stefan Górnisiewicz "Góra" (?).: (lipiec 1944 r.)

Sekretariat.
- Zofia Świtalska "Leona", "Zo".

Wydziały:

Wydział Ogólny.

Referat organizacyjny.
Referat komunikacyjny.
Referat rozprowadzenia zrzutów powietrznych.

Wydział Zaopatrzenia.

Referat ogólny.
Referat broni specjalnych.
Referat służb.

Służby:

Służba Uzbrojenia "Leśnictwo".

Szef:
ppłk Jan Szypowski "Leśnik".: maj 1940 - lipiec 1944 r.

Wydział Ogólny.
Wydział Zaopatrzenia.
Wydział Badań.

Dział Łączności Wewnętrznej i kancelaria.
- Janina Żórawska "Joanna".

Inspektor Służby Uzbrojenia
mjr Mateusz Korniak "Baca".

Służba Intendentury.

Szef:
ppłk Henryk Bezeg "Gil".: ?? - lipiec 1944 r.

Zastępcy:
mjr Tadeusz Berger "Sowa".
mjr Juliusz Geib "Godebski".

Służba Zdrowia.

Szefowie:
płk dr Kazimierz Baranowski "Kazia".
płk dr Leon Strehl "Feliks".: 1 marca - lipiec 1944 r.

Referat Personalny
Referat Ordre de Bataille
Referat Szpitalnictwa i Higieny
Referat Zaopatrzenia
Referat Uzupełnień
Kancelaria

Służba Weterynarii.

Służba Taborów i Koni.

Szef:
- "Traktor" N.N.

Wydział Remontu
Wydział Koni
Wydział Weterynarii
Wydział Taborów
Samodzielny Referat Rachunkowo - Budżetowy
Kancelaria

Służba Poczt Polowych.

Szef:
mjr Maksymilian Broszkiewicz "Embicz".: 25 lipca 1944 - ??

Referat Organizacyjny.
Referat Osobowy.
Referat Pocztowy.
Referat Gospodarczo - Rachunkowy.
Kancelaria.

Służba Jeniecka.

Służba Geograficzna "Schronisko".>

Szef:
mjr/ppłk Mieczysław Szumański "Bury".: początek 1943 - lipiec 1944 r.

I zastępca
- dr Edward Ruhle "Gozdawa".

II zastępca
mjr Sylwiusz Berberiusz.: 1943 - ??

Referat Ogólny.
- dr Edward Ruhle "Gozdawa".
kpt. Wacław Zych.

Referat Geodezyjny.
- inż. Ślusarczyk.

Referat Fotograficzny.
kpt. Stanisław Szulc.

Referat Topograficzny.
kpt. Józef Darek.

Referat Kartograficzny.
kpt. Franciszek Nowicki.

Referat Geologiczny.
- Stefan Różycki.

Zakłady Graficzne.
por. inż. Stanisław Twardowski "Ogończyk".

8 składnic map.

Służba Budownictwa.

Szefostwo Produkcji Konspiracyjnej "Cieśla", "Perkun", "Waga", "Drzewo".

Szef:
por. inż. Witold Gokieli "Ryszard".

Sekretariat i łączność wewnętrzna.
- H. Przewłocka "Grażyna"

I zastępca
mjr/ppłk Przemysław Kraczkiewicz "Rajmund", "Piotr".: grudzień 1943 - ??

II zastępca
por. inż. Franciszek Przeździecki "Rafał".

Produkcja granatów i zapalników
- Inż. Stefan Dąbrowski "Stanisław".: wrzesień 1942 - ??

Sprawy Administracyjne
- Tadeusz Laskowski "Teresa".: grudzień 1943 - czerwiec 1944 r.

Dział Transportu i Magazynów.
- Anna Rummlowa "Teresa".

Organizacja Ziemian "Uprawa".

Żandarmeria Polowa.

Szef:
mjr Władysław Drzymulski "Walczak".

Wojskowa Służba Ochrony Powstania SOP/WSOP.

Inspektorzy Główni:
ppłk Władysław Galica "Poręba".: lipiec 1941 - 2 czerwca 1943 r. (aresztowany).
płk Józef Koczwara "Zbigniew".: czerwiec 1943 - październik 1944 r.
płk Edward Biernacki "Wilk" (?).: ?? - ??

Zastępca:
ppłk Adam Borkiewicz "Adam", "Leszczyński", "Widacki".: początek 1943 - październik 1944 r.

Sekretariat:
- Maria Gawrońska "Ludmiła".: 1941 - połowa 1943 r.

Łączność:
- Maria Gawrońska "Lumiła".: 1941 - połowa 1943 r.

Szefostwo SOP/WSOP powstało na mocy rozkazu Komendanta łównego ZWZ z 15 lipca 1941 r. Funkcjonowało ono poczatkowo w ramach Oddziału I Komendy Głównej i dopiero w 1943 r., przeszło pod zwierzchnictwo szefa Oddziału IV.

Zadania:

Udział w walce powstańczej o opanowanie obiektów, ochrona obiektów ważnych z punktu widzenia wojskowego oraz obiektów użyteczności publicznej, zwalczanie nieprzyjacielskiej akcji spadochronowej i partyzanckiej, zwalczanie dywersji i sabotażu, dozór jeńców, obrona przeciwlotnicza, przeciwgazowa, i przeciwpożarowa chronionych obiektów.

Oddział V - Dowodzenie i Łączność.
Kryptonimy liczbowe: "15", "24", "55", "25".


Sprawy łączności operacyjno-technicznej, w tym także produkcja sprzętu, planowanie i odbiór zrzutów, opieka nad żołnierzami wojsk sprzymierzonych i służbą kurierską.

Szefowie:
p. o. kpt. Leon Chendyński "Gruda".: 8 listopada 1939 - połowa 1941 r.
płk dypl. Kazimierz Pluta-Czachowski "Kuczaba"..: wrzesień 1941 - 1 sierpnia 1944 r.
(Zastępca Szefa Sztabu KG ZWZ-AK do spraw technicznych, dowodzenia i łączności).

Wydział Łączności Operacyjnej V-O: "Joty", "15-O", "24-O", "55-O", "25-O", "M I".
(wcześniej Wydział Łączności Technicznej, Dowództwo Wojsk Łączności).

Szefowie:
(zastępca szefa Oddziału do spraw łączności technicznej)
kpt./ ppłk Józef Srebrzyński "Józef".: styczeń 1940 - ??
płk Jerzy Uszycki "Ort", "Jurt".: maj 1942 - lipiec 1944 r.
mjr Stefan Jodłowski "Grabowski".: październik 1944 - styczeń 1945 r.

Zastępcy:
ppłk inż. Józef Srebrzyński "Józef".: ?? - ??
kpt. Aleksander Dakowski "Aleksander".: październik(?) 1944 - ??
kpt.Tadeusz Burdziński "Malina".

Szef sztabu:
mjr Konrad Bogacki "Konrad", "Zaremba".
mjr/ppłk c.c. Feliks Dzikielewski "Oliw".: listopad 1943 - ??

Sekretariat szefa wydziału i łączność wewnętrzna:

- Halina Iwanicka-Bogacka "Halina".
- Franciszka Habiniak "Maria".: ?? - marzec 1943 r.
- Natalia Gede "Kropka", "Siostra".: marzec 1943 - 23 luty 1944 r. (aresztowana).

Dział I: Sprawy organizacyjno - personalne.

Szef:
mjr Leonard Dobrzański "Luba".

Dział II: Dywersja i sabotaż na liniach komunikacyjnych.

Szef:
kpt./mjr Konrad Bogacki "Konrad", "Zaremba".
kpt./mjr Wacław Wilkowski "Grabiec".

Dział III: Wydawanie regulaminów, instrukcji itp.

Szef:
mjr/ppłk Feliks Dzikielewski "Oliw".: marzec 1943 - ??

Dział IV: Zaopatrzenie terenu.

Szef:
por./mjr Władysław Mancewicz "Maciek".

Dział Produkcji Konspiracyjnej.

Szefowie:
por./mjr Władysław Mancewicz "Maciek".: ?? - sierpień 1943 r.
mjr Stefan Jodłowski "Bukowski", "Grabowski".: 1943 - 1944 r.

Dział Produkcji i Badań Technicznych.

Szefowie:
- Zbigniew Surówka "Danek".: ?? - 1942 r. (aresztowany).
- inż. Lesław Kędzierski "Nowak".: 1942 - styczeń 1943 r. (aresztowany).
- inż. Jerzy Jarocki "Kulawy".
por. inż. Jan Brodziak "Adler".

Dział Reperacji Sprzętu.>

Szef:
por. Zygmunt Chmielewski "Wojciechowski".

Dział Magazynowania i Spedycji Sprzętu.

Szefowie:
por. Wojciech Stanisław Lilienstern "Wiktor".: ?? - 19 sierpnia 1943 r. (aresztowany).
por. Jan Dąbrowski "Jolka".
por. Zimny "Franek".
ppor. Stefan Gawryszewski "Leński".

Dział Zaopatrzenia Pieniężnego.

Szef:
kpt./ppłk Józef Srebrzyński "Józef".

Dział Odtwarzania Sił Zbrojnych.

Szef:
ppłk Alfred Wallner.

Wydział Łączności Konspiracyjnej V-K: "15-K", "24-K", "55-K", "25-K", "49".
(od wiosny 1944 r., formalnie podporządkowany Szefowi Sztabu KG AK)

Kierowniczki:
mjr Janina Karaś "Janina Berg", "Bronka", "H.K." "Henryk Kościesza".: 1940 - 1944 r.
- Julia Halina Piwońska "Henryka".: październik(?)1944 - 1945 r.

Zastępcy:
- Julia Halina Piwońska "Henryka".: 1940 - 1944 r.
- Irena Tomalak "Soldau".

Dział Łączności Wewnętrznej "ABC", "PKO", "ReBeKa":

Centrala pocztowa Komendanta: "Astry", "Pudle","Raszki".
Szef:
- Jadwiga Piekarska "Basia".: 1940 - 1944.

Szefowe:
- Halina Grudzińska-Zakrzewska "Herminia", "Wanda".: ?? - lipiec 1941 r.
- Halina Czarnocka "Maryla Bonińska".: ?? - 23 kwietnia 1943 r. (aresztowana).
- Anna Dulęba "Ewa".: ?? - 1944 r.

Centrala Pocztowa Oddziału V (Poczta Główna): "Begonia", "Kundle", "Kosy".
Szef:
- Janina Sippko "Berta".

Sekretariat Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju:
- Janina Karaś "Janina Berg", "Bronka", "H.K.", "Henryk Kościesza".

Dział Kancelarii Głównej i Szyfrów Krajowych: "Orkiestra", "Chór", "Piła", "Banda".

Szef:
- Janina Bredel "Marianka".: maj 1940 - 1944 r.

Zastępca:
- Zofia Skrzypnikowa "Mija".: 1941 - 1942 r.
- Stanisława Karnasiewicz "Myszka", "Wisia".
por. Halina Jarnuszkiewicz "Hala".

Grupa szyfrantek "Węgle".
- Milada Gawlikowa "Józefa".

Grupa szyfrantek "Perły".
- Hanna Pohorska "Joanna".

Grupa szyfrantek "Kryształy".
- Halina Zakrzewska "Anna".

Archiwum:
- Helena Mężyńska "Bogna".: ?? - lipiec 1944 r.
- Henryka Zalewska "Aniela", "Cecylia".

Biuro Szyfrów Zagranicznych "Karolinki", "Szwaczki", "Bajka", "Wróżki", "Delta", "Konsultant".

Kierowniczka:
- Hanna Malewska "Hania".:?? - 1944 r.

Dział Łączności Zagranicznej "Zenobia", "Łza", "Załoga", "Zagroda".

Kierowniczka:
- Emilia Malessa "Maniuta", "Marcysia", "Mila", "Miłasza".: ?? - 1944 r.

Zastępcy:
- Wanda Klimaszewska-Filler "Dziunia".: ?? - 1941 r.
- Helena Latkowska-Rudzińska "Dorota", "Hela".: 1941 - ??
- Tadeusz Niedbalski "Seweryn".: ?? - wrzesień 1943 r.
- Elżbieta Zawacka "Zo".: wrzesień 1943 - 6 marca 1944 r. (aresztowana).
- Anna Kulesza "Ania", "Teresa".: czerwiec 1944 - ??

Komórka łączności wewnętrznej:
- Róża Marczewska "Lula".: 1940 - 6 marca 1943 r. (aresztowana).

Komórka Legalizacji.
Szefowie:
- inż. arch. Lesław Neuman "Paweł".: połowa 1940 - lipiec 1943 r. (aresztowany).
- Feliks Grodzicki "Zdzisław".: 1943 - 6 marca 1944 r. (aresztowany).

Zastępca:
- Tadeusz Deubel "Janusz".: połowa 1943 - ??

Pracownie Fotograficzne.
- Janusz Podoski "Janusz".
- Marian Cichy "Wojciech".
mjr Niemczyński.

Pracownia Wycieniania Poczty.

Pracownie skrytek.
- prof. Wacław Radwan "Profesor".

Trasy Kurierskie:

Odcinek Południe (trasy kurierskie przez Słowację.).
Kierownicy:
- Adam Smulikowski "Rafał", "Kotwicz".: 1940 - 1942 r.
- Jerzy Wiesław Laskowski "Sławek".: 1942 - 6 marca 1943 r. (aresztowany).
ppor. Antoni Lasota "Antek".: marzec (?) - maj 1944 r.
- N.N. "Urban".

Zastępcy:
kpt. Józef Prus "Adolf".
- Halina Żurowska "Heniek".
- Tadeusz Deubel "Janusz".: 1942 - połowa 1943 r.
ppor. Antoni Lasota "Antek".: (1943 r.).

Odcinek Zachód (trasy kurierskie przez Śląsk i Rzeszę).
Kierownicy:
- Emilia Malessa "Marcysia".
- Adam Smulikowski "Rafał".: (1942 r.)
- Tadeusz Niedbalski "Seweryn".
- Zażdel "Jarach".: (1943 r. kierownik trasy berlińskiej).
- Stanisław Zaborowski "Grzegorz".: (1943 r., kierownik trasy paryskiej).
- Elżbieta Zawacka "Zo".: wrzesień 1943 - 6 marca 1944 r. (aresztowana).

Odcinek Północ (trasy kurierskie przez Gdynię).
(działał w ramach odcinka Zachód).

Dział Łączności na Kraj "Patrycja"
(w 1941 r. podporządkowany zastępczyni szefa V-K).

Kierowniczka:
- Irena Wyrębowska "Sewera".

Łączność kurierska z Terenami Wschodnimi "Warzywo".
- Jadwiga Puchalska-Kowalska "Agnieszka".: ?? - czerwiec 1944 r.
- p.o. Helena Piszczatowska "Fela".: sierpień - wrzesień 1941 r.
- Janina Tuwan "Ina".: czerwiec - lipiec 1944 r.

Łączność kurierska z Terenami Zachodnimi i Generalną Gubernią "Ziarno".
- Halina Rose "Dagna".: 1940 - 28 kwietnia 1941 r. (aresztowana). - Wanda Charnasson "Paula".: 1941 - 1942 r.
- Irena Tomalak "Soldau".
- Stanisława Horodyńska "Jura", "Łącka".: grudzień 1942 - ??
- Stefania Frołowicz "Beata".: maj - lipiec 1944 r.

Dział Legalizacji i Przerzutów Granicznych "Ferma".

Kierownik:
kpt./mjr Włodzimierz Nawrocki "Baca", "Bicz", "Kmita".: marzec 1940 - ??

Zastępcy:
- N.N. "Klemens".
kpt. Feliks Nowosielski "Maks".

Sekretariat:
- Czesława Czajkowska-Nowosielska "Roma", "Mała".: listopad 1941 - ??

Komórka Legalizacji:
por. N.N. "Kos".

Dział Finansów.

Kierownicy;
- Anna Dulęba "Ewa".: ?? - 1942 r.
- Maria Gutry "Julia".: 1942 - lipiec 1944 r.

Dział Opieki Socjalnej i Zdrowotnej.

Kierowniczka:
- Janina Szelążkowa "Justyna".

Dział Werbunku i Szkolenia "Gniazdko".

Kierowniczka:
- Jadwiga Wróblewska "Wisia".: 1941 - ??

Dział Łącznosci Alarmowej "Pogotowie".

Kierowniczka:
- Irena Wyrębowska "Sewera".: 1942 - ??

Archiwum "Akart", "Alina".

Kierowniczka;
- Janina Langert "Alina".: 1939 - ??

Wydział odbioru zrzutów V-S  "Syrena", "Import", "M II Grad".

Szefowie:
kpt. Stanisław Wołkowiński "Lubicz" (?).: 1941 - 1942 r.
ppłk. dypl. Bernard Adamecki "Gozdawa" (?).: 1941 - 1942 r.
mjr/ppłk dypl. Marian Dorotycz-Malewicz "Roch", "Strzemię", "Hańcza".: połowa 1942 - kwiecień 1944 r.
ppłk Konstaty Kułagowski "Rareż"

Zastępcy:
kpt. Wołkowiński "Lubicz" (?).: 1941 - 1942 r.
kpt. Julian Płodowski "Jerzy".: 1942 - 1943 r.
mjr Ignacy Lubczyński "Andrzej", "Krzemień".: 1943 - ??
kpt Janusz Zbrowski "Janusz".: ?? - 1944 r.

Prokurator:
pchor./ppor. Wincenty Orliński "Broniwój".: 1941 - 1944 r.

Oficer personalny:
ppor. Aleksander Szenajch "Roman".: 1941 - 1944 r.

Kierowniczka poczty (sekretariat).
- Helena Ullman "Irena".: 1942 - 1944 r.

Archiwum
N. Zbrowska "Nana"

Referat Operacyjny.
(od 1942 do 1943 r. Oficer Operacyjny).

mjr Bolesław Dorembowicz "Styka", "Szczepan".

Kierownicy referatu:
kpt. Janusz Zbrowski "Janusz".: 1943 - 1944 r.

Zastępcy
ppor. Czesław Miciński.
kpt. Zygmunt Milewicz "Róg", "Witold".

Szef poczty.
- Janina Godlewska - Micińska "Marysia".: 1943 - 1944 r.

Archiwum:
- N. Zbrowska "Nana".

Referat Ewakuacji Materiałowej "Ewa-Mat".
(w latach 1941 - 1942 Szef Ewakuacji Materiałowej).

por. Maksymilian Kaucki "Antoni P".

Kierownicy referatu:
por. Maksymilian Kaucki "Ntoni P".
mjr Ignacy Lubczyński "Andrzej", "Krzemień".
mjr Witalis Karnbaum "Biały", "Witek".: 1943 - 1944 r.

Zastępca:
mjr Witalis Karnbaum "Biały", "Witek".: 1942 - 1943 r.

Ekipy ewakuacyjne linii krótkich.
Pomoc techniczna, skrytki, punkty kontaktowe, łączniczki.

Referat Ewakuacji Personalnej "Ewa-Pers".
(w latach 1941 - 1942 Szef Ewakuacji Personalnej).

- Oksana Korwin-Pawłowska "Miotła", "Śruba".

Kierowniczki referatu:
- Maria Szczurowska "Danka".: 1942 - 1943 r.
- Michalina Wieszeniewska "Antosia".: 1943 - 1944 r.

Zastępcy:
- Michalina Wieszeniewska "Antosia".: 1942 - 1943 r.

Punkty kontaktowe i lokale dla cichociemnych.

Referat Odbioru Zrzutów.
(w latach 1941 - 1942 Szef Odbioru).

por. cc. Jan Piwnik "Ponury".: grudzień 1941 - kwiecień 1942 r.

Kierownicy referatu:
kpt. Janusz Zbrowski "Janusz".: 1942 - 1943 r.
kpt. Zygmunt Milewicz "Róg".: 1943 - 1944 r.

Zastępcy:
kpt. Zygmunt Milewicz "Janusz".: 1942 - 1943 r.
- Czesław Skura "Harpagon".: 1943 - 1944 r.

Sekcja przerzutów aparatów radiowych na placówki.
Referenci odbioru zrzutów.
Właściciele melin.
17 delegatów Komendy Głównej na zrzuty.
Oficerowie łącznikowi do Stronnictwa Ludowego i PPS - WRN.

Komenda Kwatery Głównej V-T  "Mewa", "25-O/C", "M III".

Szefowie:
mjr/ppłk Stanisław Kamiński "Stefan".: ?? - koniec 1942 r.
mjr Józef Dobrowolski "Tobruk".: 1942 - lipiec 1944 r.

Oddział Ochrony. Batalion/pułk sztabowy "Baszta".
(przekazany następnie Okręgowi Warszawa).

Dowódcy:
kpt. Eugeniusz Ladenberger "Henryk", "Kazimierz".
mjr./ppłk Stanisław Kamiński "Daniel".: koniec 1942 - 1944 r.

Dział Ochrony Komendy Głównej "Ochronka".

Szefowie:
kpt./mjr Władysław Dzrzymulski "Kazik", "Walczak".: ?? - 1942 r.
mjr. Adam Miłobędzki "Robert".: połowa 1942 - 30 stycznia 1943 r. (aresztowany). - N.N. "Witold"

Szefostwo Łączności Kwatery Głównej.

Szef:
mjr Stanisław Bilski "Gryf".

Batalion radiotelegraficzny "Iskry".
mjr Stanisław Bilski "Gryf"

Kompania "Orbis"
kpt. Jerzy Jeżewski "Zielonka".
mjr. Władysław Wilkowski "Grabiec".: lipiec 1942 - ??
mjr. Władysław Mika "Narcyz".
kpt. Aleksander Jedliński "Franek".

Kompania "Kram".
por. Tadeusz Szuster "Tadeusz" (aresztowany).
kpt. cc. Tadeusz Burdziński "Malina", "Zenon".: połowa 1943 - ??
por. cc. Czesław Pieniak "Mak".

Kompania "Omnibus".

Zawiązkowe Dowództwo Wojsk Łączności.
ppłk Jerzy Uszycki "Ort"

Zawiązkowy Batalion Telegraficzny "Maliny".
por. Jan Maliszewski "Malina"

Centrala Przekaźnikowa Depesz.
kpt. Władysław Mika "Narcyz".
kpt. Wacław Tarnowski "Koral"

Wydział Żandarmerii Polowej V-Z   "Jaskry".

Dowódca:
ppłk "Motyka" N.N.: 1942 - ??

Zastępca:
kpt./mjr Władysław Drzymulski "Walczak".: połowa 1942 - ??

Oficer Organizacyjno-Mobilizacyjny.
Oficer Wyszkolenia.
Oficer Zaopatrzenia.

Organizacja Specjalnych Akcji Bojowych "OSA", "KOSA".

(Od maja 1942 r., administrowana przez Oddział V, podległa bezpośrednio Komendantowi Głównemu AK, w lutym 1943 r., przekazana Kedywowi KG AK.)


Oddział VI Biuro Informacji i Propagandy [BiP]
"16", "25", "66", "36", "50", "Lipiec".

Działalność propagandowa.

Szefowie:
mjr Tadeusz Kruk-Strzelecki "Dyrektor", "Szczepan".: ?? - październik 1940 r.
płk Jan Rzepecki "Prezes", "Rejent", "Sędzia".: październik 1940 - październik 1944 r.
por./kpt. Kazimierz Moczarski "Maurycy", "Rafał".: październik 1944 - styczeń 1945 r.

Zastępcy:

- Hipolit Niepokulczycki - październik 1939 - koniec 1940 r.
- Tadeusz Kobylański "Wiktor".: kwiecień - lato 1940 r.

płk. Jan Rzepecki "Burmistrz", "Górski", "Prezes".: lato - październik 1940 r.
kpt./mjr dypl. Tadeusz Wardejn-Zagórski "Gozdawa", "Gromski".: październik 1940 - ??

- Jerzy Makowiecki "Kuncewicz", "Malicki", "Tomasz", "Wokulski".: ?? - 13 czerwca 1944 r.
- Adam Dobrowolski "Adamski".

Sekretariat "160", "250", "660", "360", "500".

Kierowniczki:
- Maria Wielhorska-Szpręglewska "Maska".: ?? - październik 1940 r.
- Irena Piasecka "Elżbieta", "Kreska".: październik 1940 - ??
- Zofia Moczarska "Malina".

Dział Finansowy.

Kierowniczka:
- Maria Wielhorska-Szpręglewska "Maska".: październik 1940 - ??

Dział Pocztowy.

Kierowniczka:
- "Anna" N.N.

Dział Łączności Alarmowej.

Kierowniczka:
- Irena Markiewicz "Jaga".

Komórka Mikrofotograficzna.
- Andrzej Pronaszko "Majster".
- Irena Pronaszko "Michasia".

Wydział Propagandy Bieżącej "161", "251", "661", "361", "501".

Kierownicy:

- Tadeusz Kobylański "Wiktor".

płk Jan Rzepecki "Burmistrz", "Górski", "Prezes".: lato - październik 1940 r.
mjr dypl. Tadeusz Wardejn - Zagórski "Gozdawa".: październik 1940 - lipiec 1944 r.
p.o. ppor. Bohdan Sałaciński "Andrzej", "Pomian".: (jesień 1943 r.).

Zastępca:
- Bohdan Sałaciński "Andrzej", "Pomian".: czerwiec 1943 - kwiecień 1944 r.

Sekretariat.
- Hanna Hryniewiecka "Maryna".

Kwatera Radiowa .
(w 1944 r. włączona do Wydziału Informacji)
- dr Stanisław Płoski "Sławski".: ?? - koniec 1940 r.
- Wanda Wardejn-Zagórska "Giga".: koniec 1940 - ??
- Jerzy Olivier-Merson "Wiktor".

Redakcja "Dziennika Radiowego".
Kierownicy:
- Jan Czarnocki.: październik 1939 - lato 1940 r.
- Kazimierz Grudziński.: październik 1939 - lato 1940 r.
- Oksana Pawłowska "Śruba".: lato 1940 - ??
- Jerzy Olivier-Merson "Wiktor".
- Jadwiga Krawczyńska "Jadwiga".: ?? - grudzień 1943 r.

Biuletyny nasłuchów:
- "Służba Reutera".
- "Biuletyn Sztabowy".
- "Serwis Kościuszki i Świtu".

Dział Biuletynów Agencyjnych:
Redakcja "Agencji Prasowej".

Kierownicy:
- Stanisław Tomaszewski "Malarz", "Miedza".: ?? - lato 1940 r.
ppor./kpt. Tadeusz Żeńczykowski "Władysław".: lato - grudzień 1940 r.

kpt./mjr Tadeusz Wardejn-Zagórski.: grudzień 1940 - grudzień 1941 r.

- Roman Goldman "Fiszer", "Lenart".: grudzień 1941 - początek 1944 r.

Redakcja Agencji Wschodniej.
Kierownik:
ppor. Bohdan Sałaciński "Dowmunt", "Pomian".

Redakcja "Agencji Zachodniej".

Redakcja "Sprawy Polskie. Agencja Publicystyczna".
(powstała w marcu 1944 r., z połączenia Agencji Wschodniej i Zachodniej).
Kierownik:
ppor. Bohdan Sałaciński "Dowmunt", "Pomian".: marzec - kwiecień 1944 r.
- Eugeniusz Szrojt "Dominik".: kwiecień 1944 - ??

Pisma centralne ZWZ-AK.

Redakcja "Wiadomości Polskich".
Redaktorzy Naczelni:
- Antoni Wieczorkiewicz.: grudzień 1939 - marzec 1940 r.
- Bolesław Srocki "Bolesław".: marzec - jesień 1940 r.
- Witold Giełżyński "Żarski".: jesień 1940 - ??

Sekretarze redakcji:
- Michał Walicki.: grudzień 1939 - wiosna 1940 r.
- Tadeusz Manteuffel "Sey".: wiosna 1940 - ??

Redakcja "Żołnierza Polskiego w Drugiej Wojnie Światowej".
(od czerwca 1940 - 1942 r., dodatek do "Wiadomości Polskich").
Kierownik:
- Stanisław Płoski "Sławski", "Stanisławski".

Redakcja "Polski Ilustrowanej".
(dodatek do "Wiadomości Polskich").

Redakcja "Biuletynu Informacyjnego".
Redaktor Naczelny:
- Aleksander Kamiński "Hubert", "Kaźmierczak".: listopad 1939 - lipiec 1944 r.
Sekretarka:
Maria Straszewska "Anna", "Emma", "Marysia".

Redakcja "Głosu Ojczyzny".
Redaktorzy Naczelni:
- Władysław Moykowski "Leszczyński".: jesień 1941 - kwiecień 1942 r.
- Stanisław Smoleński "Jarosz", "Zelga".: kwiecień - 3 listopada 1942 r. (aresztowany).
kpt./mjr Tadeusz Wardejn-Zagórski "Gozdawa", "Gromski".
- Jan Dobraczyński "Eugeniusz".: 1942/1943 - lipiec 1944 r.

Ulotki, broszury, odezwy.

Wojskowe Biuro Historyczne (WBH).
(do 1942 r., Wydział VI w BIP-ie KG, następnie w składzie Wydziału Porpagandy Bieżącej).

Kierownik:
- Stanisław Płoski "Sławski", "Stanisławski".

Sekretariat: - Zuzanna Rygiel.

Archiwum WBH.
Kierownik:
- Adam Englert.

Zastępca:
- Mieczysław Zawadka.

Rada Programowa (Rada Propagandowa).

płk. Jan Rzepecki "Prezes", "Rejent", "Sędzia".
mjr Tadeusz Wardejn-Zagórski "Gozdawa", "Gromski".
ppor. Bohdan Sałaciński "Dowmunt", "Pomian".
- Witold Giełżyński "Żarski".
- Stanisław Kauzik "Dołęga".
- Tadeusz Kobylański "Tadeusz Kolski".
- Zbigniew Kunicki.

Wydział Propagandy Mobilizacyjnej "163", "253", "663", "363", "503".

Kierownik:
ppor./kpt. Tadeusz Żenczykowski "Kania", "Kowalik".

Podwydział Propagandy Dywersyjnej "N".
(utworzony w grudniu 1940 r. jako referat).

Kierownik:
ppor./kpt. Tadeusz Żenczykowski "Kania", "Kowalik".

Dział I - Organizacyjny.
Kierownik:
- Antoni Szadkowski "Leszek".

Zespół kurierski.
Zespół do "Obsługi" pociągów.
Komórka legalizacyjna.

Dział II - Studiów.
- Michał Mendys "Baca".

Komórka Gospodarcza.
Komórka Historyczna.
Komórka Wewnątrzpolityczna.
Komórka Propagandowa.
Komórka Prasowa.
Komórka Zagraniczna.

Dział III - Redakcyjny.
- Jan Kawczyński "Notecki".: ?? - 13 lipca 1942 rp. (aresztowany).
- prof. Kazimierz Kumaniecki "Kozakiewicz".: grudzień 1942 - 1944 r.

Redakcje:
"Der Soldat".
"Der Hammer".
"Der Durchbruch".
"Der Frontkaempfer".
"Der Klabautermann".
"Die Ostwache".
"Die Zukunft - Przyszłość".

Dział IV - Akcji Specjalnych
- Stanisław Miedza-Tomaszewski "Miedza", "Malarz".: luty/marzec 1942 - początek 1943 r.
por. Kazimierz Gorzkowski "Godziemba", "Wolf".: początek 1943 - sierpień 1944 r.

Komisja Terroru Moralnego (KTM).
- Kazimierz Gorzkowski "Godziemba", "Wolf".

Dział V - Kolportażu
- Jerzy Rolicki "Jacek".: 1941 - ??

Podwydział Propagandy Mobilizacyjnej "Rój".

Szef:
- Tadeusz Żeńczykowski "Kania".: wiosna 1942 - ??

Zastępca:
- Zygmunt Ziółek "Sawa".: wiosna 1943 - ??

Łączniczki:
- Barbara Wolska "Jula".
- Krystyna Jungowska "Krysia".

Dział A: Informacyjno - Filmowy.
- Stanisław Olkusznik "Śmiałowski"

Referat Prasowy
- Stanisław Dunin - Borkowski "Jaskólski"
Referat Radiowy
- Stanisław Smoleński "Zelga", "Jarosz".: sierpień - listopad 1942 r.
- Stanisław Zadrożny "Pawlicz"
Referat Megafonowy
- Czesław Kotlarczyk "Czema"
Referat Fotograficzny
- Wacław Żdżarski "Kozłowski".: 1942 - ??
Referat Filmowy
- Stanisław Adamiecki "Maciej".
- Antoni Bohdziewicz "Wiktor"

Dział B: Propagandowo-Kulturalny.
- Bronisław Rutkowski "Korycki".

Referat Literacki
- Stanisław Ryszard Dobrowolski "Goliard"
Referat Muzyczny
- Bronisław Rutkowski "Korycki"
Referat Teatralny
- Józef Wyszomirski "Albin"
Referat Wydawniczy
- Józef Sosnowski "Brzeziński".
Referat Księgarń i Bibliotek
- Tadeusz Suchocki "Radwan"
Referat Plastyczny
- Mieczysław Jurgielewicz "Narbutt"

Dział C: Techniczny (powstał w kwietniu 1943 r.).
- Kazimierz Dobrowolski "Szymczak"

Dział D: Propagandy Polowej (powstał w kwietniu 1943 r.).
- Stanisław Ostrowski "Bogdan"

Referat Inspekcji
Referat BiP-ów Polowych
Referat Wyposażenia

Dział Planowania (istniał do 1943 r.).
- Aleksander Kamiński "Hubert".: ?? - wiosna 1943 r.

Redakcja "Gawęd Żołnierskich"
- Zygmunt Ziółek "Sawa"


Podwydział "Antyk", "R".

Szef:
- Tadeusz Żenczykowski "Krawczyk".: wrzesień 1943 - ??

Zastępca:
- Wacław Kozłowski "Kaniewski".

Sekretarka i główna łączniczka:
- Irena Rzepecka "Ela".

Dział Redakcyjny.
- Tadeusz Żenczykowski "Kania", "Kowalik"

Dział Organizacyjny.

Dział Kolportażowy.
- Bolesław Trenda.

Redakcje:
- "Głos Ludu".
- "Wolność Robotnicza".
- "Agencja R".

Podwydział Pomocy Żołnierzom (PŻ).

Kierownik:
mjr Hanna Łukaszewicz "Ludwika".

Zastępczynie:
kpt. Hanna Wentlandtowa "Zofka".
kpt. Maria Roerich "Ina".
- Helena Pleszczyńska "Elżbieta".

Referat Organizacyjny.
Referat Propagandowo - Szkoleniowy.
Referat Gospodarczy.
Referat Pomocy Społecznej.

Wydział Informacji WI "162", "252", "662", "362", "502".

Szefowie:
mjr inż. Jerzy Makowiecki "Kuncewicz", "Malicki", "Tomasz", "Wokulski".: jesień 1939 - 13 czerwca 1944 r.
por. Aleksander Gieysztor "Borodzicz", "Lissowski", "Olicki", "Walda".: czerwiec 1944 - ??

Zastępca:
- Eugeniusz Czarnowski "Adam", "Piotr Kostrzewa", "Lidzki", "Piotr".: 15 grudnia 1943 - ??

Sekretarka:
- Halszka Laskowska-Wilczek "Aneta".
- Zofia Straszewska "Magdalena".

Biuro WI.

Kierownicy:
- doc. Ludwik Widerszal "Pisarczyk".: początek 1941 - 1942/1943 r.
por. Aleksander Gieysztor "Borodzicz", "Lissowski".: 1942/1943 - czerwiec 1944 r.

Podwydział W.
(Sytuacja wewnętrzna okupowanej Polski.)

Szefowie:
- Aleksander Gieysztor "Borodzicz", "Lissowski".
- Lech Sadowski "Budzyński", "Wasyl".: (tymczasowo w 1944 r.)
- Antoni Szymanowski "Brun".: (lipiec 1944 r.)

Referat W 1.
(Polityka okupanta, germanizacja, propaganda niemiecka, rejestrowanie aktów terroru).

Referat W 2.
(Administracja, ustawodawstwo okupanta, resztki polskiego aparatu samorządowego).

Referat W 3.
(Problematyka gospodarcza).

Referat W 4.
(Sprawy społeczne).

Referat W 5.
(Sprawy kulturalne).
Szef:
- Marian Józef Gieysztor "Krajewski", "Niemyski", "Urbański".

Podwydział P.
(Badanie postawy społeczeństwa).

Szefowie:
- Kazimierz Zakrzewski.: ?? - 4 października 1940 r. (aresztowany).
- Jerzy Szurig "Nader".: ?? - 17 luty 1941 r. (aresztowany).
- Antoni Wieczorkiewicz.: ?? - 19 czerwca 1941 (aresztowany).
- Eugeniusz Czarnowski "Adam", "Piotr", "Lidzki", "Piotr".: ?? - 15 grudnia 1943 r.
- Kazimierz Ostrowski "Łaski", "Olesza", "Zaleski".: ??
- Lech Sadowski "Budzyński", "Wasyli".: (tymczasowo w 1944 r.)

Referat P1.
(Zorganizowane życie polityczne podziemia).

Referat R2.
(Organizacje komunistyczne i komunizujące).

Referat P3.
(Postawa polskiego społeczeństwa.)

Referat P4.
(Problematyka oporu społecznego).

Referat P5.
(Prasa i wydawnictwa programowe stronnictw politycznych).

Podwydział R.
(Informacja Radiowa, dawna Kwatera Radiowa.)

Szefowie:
- Jerzy Olivier - Merson "Wiktor".
- Wanda Wardejn-Zagórska "Giga".

Referat R1.
(Redakcja "Dziennika Radiowego").

Referat R2.
(Redakcja "Sużby Reutera").

Referat R3.
(Redakcja "Biuletynu Sztabowego").

Referat R4.
(Redakcja "Serwisu Kościuszki" i "Świtu").

Podwydział Z.
(Informacje terenowe z Ziem Zachodnich i Ziem Wschodnich).

Szefowie:
- Ludwik Widerszal "Krysiński", "Pisarczyk".: ?? - 13 czerwca 1944 r.
- Stefan Kieniewicz "Szczepański", "Tokarski".: czerwiec - lipiec 1944 r.

Referat Z 1.
(Ziemie Zachodnie, Ziemie Powracające, Niemcy w Polsce, sprawy kościelne na terenie całego kraju).

- Stefan Kieniewicz "Szczepański", "Tokarski".: ?? - czerwiec 1944 r.
- Aleksander Paczkowski "Paweł".: czerwiec 1944 - ??

Referat Z 2.
(Ziemie Wschodnie).

Referat Z 3.
(Problematyka narodowościowa).

- Władysław Tomkiewicz "Krzysztof", "Sybult".: lato 1941 - wiosna 1943 r.

Referat Z 4.
(Sytuacja międzynarodowa).

Referat Z 5.
(Problematyka czeska, słowacka, węgierska i bałkańska).

Referat Z 6.
(Problematyka narodowościowa w prasie niemieckiej i obcej).

- Kazimierz Konarski "Kuba".

Inspektorat terenowy.

Szef:
- Jerzy Makowiecki "Kuncewicz", "Malicki", "Tomasz", "Wokulski".: grudzień 1943 - 13 czerwca 1944 r.

Inspektorzy:

Okręgi: Wołyń, Lublin. Obszar Lwów.
- Lech Sadowski "Budzyński", "Wasyl".

Okręgi: Białystok, Nowogródek, Polesie, Wilno.
- Hieronim Edward Gruszczyński "Piński".

Okręgi: Śląsk, Poznań, Pomorze, Łódź.
- Stefan Kieniewicz "Szczepański".

Okręgi: Warszawa, Radom, Kraków, Obszar Warszawa.
- Wacław Szyszkowski "Łoziński".: (grudzień 1943 r.)
- Adam Dobrowolski "Adamski", "Kowal", "Kowalski", "Sawicki".: grudzień 1943 - ??

Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze (TWZW) "167", "257", "667", "367", "507".

Szefowie:
ppor./por. Jerzy Rutkowski "Michał Kmita".: marzec 1940 - 1944 r.
- p.o. Igor Telechun "Łukasz".: marzec - czerwiec(?) 1944 r.

Sekretariat i legalizacja "S":
- Maria Rutkowska - Mierzejewska "Janka".

Dział Administracyjny "G":
- Igor Telechun "Łukasz".

Dział Zaopatrzenia :
- Aleksander Wąsowski "Józef".

Dział Techniczny:
- Antoni Woiński "Kuba".
por. Stefan Berent "Steb".: kwiecień 1944 - ??

Komórka Kreślarska "K":
- inż. Stanisław Kunstetter "Krzysztof".

Drukarnia W1.
- Jan Sawko "Zdzisław".: ?? - koniec 1942 r.
- Czesław Korwin-Piotrowski "Karol".

Drukarnia W2.
- Jerzy Paszyc "Stefan".: ?? - grudzień 1943 r. (aresztowany).

Drukarnia W3.
- Władysław Pomorski "Jerzy".: 1941 - 1944 r.

Drukarnia W4.
- Jan Sawko "Zdzisław".: ?? - grudzień 1943 r.
- Michał Wojewódzki "Andrzej".

Drukarnia W5.
- Jerzy Mierzejewski "Jacek".
- Czesław Mierzejski "Marek".

Drukarnia W6
- Michał Wojewódzki "Andrzej".
- Jerzy Mierzejski "Jacek".: październik 1943 - ??

Drukarnia W7.
- Michał Wojewódzki "Andrzej".

Drukarnia W8.
- Jerzy Paszyc "Stefan".

Drukarnia W9.
- Marian Jędrzejczyk "Kazimierz".

Drukarnia W10.
- Stanisław Stopczyk "Antoni".

Drukarnia W11.
Nie została uruchomiona.

Drukarnia W12.
Nie została uruchomiona.

Redakcja Fachowych Pism Wojskowych "168", "258", "668", "368", "508".

Kierownik:
ppłk dypl. Mieczysław Biernacki "Mieczysław".

Redakcja "Insurekcji"
Redaktorzy:
płk. dypl. Jan Rzepecki "Prezes".: styczeń 1941 - styczeń 1942 r.
ppłk. dypl. Franciszek Jachieć "Roman".: styczeń 1942 r. - ??
ppłk Mieczyslaw Biernacki "Mieczysław".: 1942 - 1944 r.

Redakcja "Żołnierza Polskiego".
Redaktorzy:
kpt. Wacław Janaszek.
ppłk Mieczysław Biernacki "Mieczysław"

Wydział Kolportażu "165", "255", "665", "365", "505", "Ruch".

Szef:
kpt./mjr Adam Jastrzębski "Korwin".: ?? - 28 marca 1941 r. (aresztowany).
- Wanda Kraszewska-Ancerewicz "Lena" marzec (?) 1941 - 1944 r.

Komórka więzienna "164".
Na początku 1941 r., została na krótko przeniesiona do BIP-u.

Szef:
- Kazimierz Gorzkowski "Andrzej".: (1941 r.)

Wydział Walki Cywilnej "169", "259".

Zalążkiem wydziału był referat walki cywilnej, utworzony w grudniu 1940 r. lub w styczniu roku następnego. 15 kwietnia 1942 r., wydział podporządkowano bezpośrednio Delegaturze Rządu na Kraj, gdzie funkcjonował już jako Kierownictwo Walki Cywilnej - KWC.

Szefowie:
- Jerzy Makowiecki "Dołęga", "Kuncewicz".: grudzień 1940 - kwiecień 1941 r.
kpt. Stefan Korboński "Nowak", "Zieliński".: kwiecień 1941 - kwiecień 1942 r.

Oddział VI BIP w okresie po Powstaniu Warszawskim.

(Po klęsce Powstania Warszawskiego struktury Oddziału VI uległy poważnym zmianom, w związku z czym konieczne jest odrębne wymienienie tego okresu.)

Wydział I Organizacyjny "Starówka".

Sekretariat.

Referat Personalno - Budżetowy, PŻ i Archiwum.
- Maria Szpręglewska "Maria".

Referat inspekcji terenowej.

Referat łącznosci i kolportażu.
- Wanda Kraszewska Ancerewicz.
- Aniela Rosier-Siedlecka "Anielka".

Referat gospodarczy.
- Władysław Cichocki "Świt".

Wydział II (Informacji) "Powiśle".

Szef:
mjr Stanisław Długocki "Stanisław".

Podwydział Wewnętrzny "W".
- Stanisław Herbst "Chrobot".

Dział A (Polityka okupanta).

Dział B (Narodowościowy).

Podwydział Zagraniczny "Z".
- "Mirski" N.N.

Referat Bałkański.
Referat Czechosłowacki.
Referat innych zagadnień.

Podwydział Ogólny "O".
ppor. Zygmunt Kapitaniak "Bronisław".

Referat Ogólny.
Referat "M".

Komórka (Podwydział) nasłuchów radiowych.

Szefowie:
- Jerzy Choróbski "Ludwik".
- Jerzy Macierakowski "Mol".

Redakcja "Dziennika Radiowego - RAD".
- Władysław Bartoszewski "Teofil", "Michał".
- Ewa Dreżepolska "Kasia".

Wydział III (Propagandy).

Szef:
- Włodzimierz Lechowicz "Gospodarz".

Sekretariat i łaczność.
- Janina Przeździecka "Rysia".

Redakcja "Biuletynu Informacyjnego".
ppor. Kazimierz Kumaniecki "Kozakiewicz".

Redakcja "Agencji Prasowej".

Komórka drukarska.
- Leszek Straszewicz "Kraśnik".

Wojskowe Biuro Historyczne.

Kierownik:
ppłk/płk Adam Borkiewicz "Leszczyński", "Poleski".

Wydział PŻ (Pomoc Żołnierzom).
(wyodrębniony z Wydziału Organizacyjnego 7 grudnia 1944 r.).

Kierwoniczka:
mjr Hanna Łukaszewicz "Bogumiła", "Ludwika", "Władysława".


Oddział VII Finanse i Kontrola.
Kryptonimy liczbowe: "17", "26", "77", "49", "51".

Kontrola gospodarki finansowej i zaopatrzenia finansowego oraz organizowanie lokali konspiracyjnych.

Szefowie:
mjr/ppłk Stanisław Thun "Janusz", "Leszcz", "Malcz", "Nawrot".: 1940 - 3 sierpnia 1944 r.
mjr Edward Lubowiecki "Seweryn".: sierpień 1944 - ??

Zastępcy:
mjr/ppłk Mieczysław Chyżyński "Pełka".
- Mieczysław Zbigniew Szypulski (?) "Aleksander"(?).

Sekretariat:

Kierowniczki:
- Janina Dąbrowska.
- Irena Makowska - Dutkiewicz "Wisłocka", "Wiktoria Wisłocka".: kwiecień 1940 - 1943 r. (aresztowana).
- Krystyna Doney - Różańska "Biruta".

Kasa Główna.
- Irena Jędrzejewska "Maria"

Księgowość Centralna.

Kierownik;
- prof. Andrzej Bieniek "Krawczyk".: ?? - 15 kwietnia 1942 r. (aresztowany).

Wydział Kas Podręcznych i Walutowych.

Szefowie:
- Zofia Kreczmar.: 1940 - 1942 r.
- Krystyna Doney-Różańska "Biruta".: (1942)
- "Wiga" N.N.: maj 1942 - 1944 r.
por. "Bohdan" N.N.

Kasa Wypłat.
Kasa Operacyjno - Walutowa.

Wydział Kas Depozytowych.

Szefowa:
- Jadwiga Hulanicka - Różańska "Łucja".: połowa 1942 - lipiec 1944 r.

Wydział Kontroli i Zaopatrzenia.

Szef:
ppłk. dypl. Antoni Kruczyński "Pirat", "Rawa", "Antoni Rawa".: 1 listopada 1941 - 1944 r.

Wydział Produkcji Banknotów "PWB 17".

Szef:
mjr/ppłk. Mieczysław Chyżyński "Pełka".: 1940 - 1944 r.

Wydział Inwestycji i Zakupów.

Szef:
kpt./mjr Emil Kumor "Krzyś".: 1940 - 1944 r.

Dział Skrytek Stałych.
- inż. Stanisław Doruchowski "Smyk".: ?? - 6 kwietnia 1944 r. (aresztowany).

Dział Skrytek Ruchomych.
mjr Antoni Baranowski "Alan".

Dział Kwaterunkowy.
mjr Piotr Piotrowski "Profesor".

Zespół Ochrony i Transportu.

Szef:
rtm. Jan Przeździecki "Panoczek", "Piorun".

Centralna Opieka Podziemna "OPUS", "COP".

Kierowniczka;
- Helena Kotarba "Lunia".: 1940 - 1944 r.

Komisja Rewizyjna.

Rok 1941:
- Konrad Dąbrowski.
- Juliusz Kotarba.
- Seweryn Kozicki.
- Józef Kulesza.

Lata 1942 -1944:
- Jan Karwowski.
- Juliusz Kotarba.
- Józef Kulesza.

Rozliczanie wykonania budżetu.
- Mikołaj Dolanowski "Lod".

Przedsiębiorstwa:

- Przedsiębiorstwo odzieżowe.
- Przedsiębiorstwo przewozowe.
- Przedsiębiorstwo "Bar".

Magazyny:

Szef:
sierż. Edmund Hintze "Edmund".: 1940 - 1944 r.
- p.o. Józef Siemiradzki "Józef".


Oddział VIII Szefostwo Biur Wojskowych "Teczka", "Głóg", "Róża", "Zeszyt". Administracja Zmilitaryzowana.

(w sierpniu 1943 r., rozpoczął się proces scaleniowy z Administracją Zastępczą Delegatury Rządu.) .

Szef:
ppłk Ludwik Sułkowski-Muzyczka "Benedykt".: marzec 1941 - sierpień 1944 r.

I Zastępca:
- Stefan Miłkowski "Jeż", "Tom".: ?? - listopad 1942 r.
ppłk Jerzy Michalewski "Dokładny".: 17 września 1942 - ??

II Zastępca:
- inż. Witold Gokieli "Ryszard"

III Zastępca:
- Hipolit Niepokulczycki " Paweł".: październik 1940 - ??

Sekretariat:

Kierowniczka:
- Zofia Świtalska "Leon", "Zo".

Wojskowe Biuro Spraw Wewnętrznych.

Szef:
- Jerzy Strowski "Wiktor".

(W terenie: 13 Wydziałów Wojskowych i 3 ekspozytury zorganizowanych na terenach RP sprzed września 1939 r, oraz 5 Wydziałów Wojskowych i 1 ekspozytura na tzw. "Ziemiach Postulowanych - Prusy Wschodnie, Gdańsk, Śląsk Opolski, Dolny Śląsk [od 1943 r.], Pomorze Zachodnie [od 1943 r.] oraz Zaolzie).

Wydział Bezpieczeństwa
- Józef Wiliński "Zaręba"

Brygady Wywiadowcze.

Wojskowe Biuro Sprawiedliwości.

Wojskowe Biuro Pracy, Zdrowia i Opieki Społecznej "Dom", "Szpital".

Szefowie:
- Jan Staszewski.: ?? - 18 luty 1943 r.
- "Wierzbicki" N.N.: luty 1943 - ??

Wydział Pracy.
Wydział Opieki Społecznej.
Wydział Zdrowia.

Wojskowe Biuro Skarbu.

Szef:
- (?) Stanisław Riedel "Mieszkowski"

Biuro Wojskowe Wyżywienia (Aprowizacji).
(w 1942 r., zostało włączone w skład Wojskowego Biura Rolnictwa i Aprowizacji).

Szef:
- Edward Baird.

Biuro Wojskowe Rolnictwa i Lasów.
(w 1942 r., zostało włączone w skład Wojskowego Biura Rolnictwa i Aprowizacji).

Wojskowe Biuro Rolnictwa i Aprowizacji "Ogród".
(Powstało w 1942 r., z połączenia Biur: Rolnictwa i Aprowizacji).

Szef:
- "Skiba" N.N.

Wydział Produkcji Konspiracyjnej.
(do września 1943 r.)

Biuro Wojskowe Przemysł Wojennego.
(do września 1943 r.)

Biuro Wojskowe Przemysłu "Tokarnia".
(do październia 1943 r.)

Szef:
- prof. Stefan Bryła "Władysław Zakrzewski".: 1940 - ??.

Zastępca:
- inż. Witold Gokieli "Ryszard"

Wojskowe Biuro Przemysłu i Handlu "Hurtownia", "Kielnia", "Magazyn", "Składnica".
(powstało z połączenia Biura Wojskowego Przemysłu i Departamentu Przemysłu i Handlu Delegatury Rządu 20 października 1943 r.).

Szef:
- inż. Janusz Tymowski "Ernest", "Jaworski".: 20 października 1943 - 1944 r.

I Zastępca:
- "Brzeski" N.N.

II Zastępca:
- "Witkiewicz" N.N.

III Zastępca:
- "Trusowicz" N.N.

Sekretariat Generalny:

Kierownik:
ppor. "Karol Turczyński" N.N.

Dział Rachunkowy.

Wydział A.(przemysł amunicyjny).
- "Białecki" N.N.
- "Ptaszyński" N.N.

Wydział B. (fabryki broni).
- inż. Witold Sznuk "Jerzy" (1943 r.).
- "Marek" N.N.

Wydział O. (przemysł obrabiarkowy).
- "Leliwa" N.N.

Wydział L. (przemysł lotniczy).
- inż. Skarbiński "Mikołaj".
- "Marian" N.N.

Wydział Ł. (produkcja kabli, cewek itp.)
- "Witkiewicz" N.N.
- "Mały" N.N. (1944 r.)

Wydział Mt. (przemysł motoryzacyjny).
- Zygmunt Podhorski-Okołow "Konstanty".
- "Kamieniecki" N.N. (1944 r.)

Wydział MW. (przemysł materiałów wybuchowych).
- "Józef" N.N.

Wydział Op. (przemysł optyczny).
- "Smoliński" N.N.

Wojskowe Biuro Komunikacji "Waliza", "Zajazd".

Szef:
płk Otto Grosser.: ?? - 1942 r.
P.o. szefa biura:
por. Karol Jurasz "Bogusław".: 1942 - 1944 r.

Zastępca:
mjr Zdzisław Ciechoński "Waldemar"

Inspektor Techniczny
- "Dominik" N.N.

Wydział Ogólny
Wydział Komunikacji Kolejowej
Wydział Komunikacji Drogowo - Wodnej

Wojskowe Biuro Telekomunikacji "Skrzynka", "Kurier", "Gazeta".

Szef:
por. Józef Możejko "Cukrowski", "Duk".: 1940 - 1944 r.

Zastępca i Inspektor terenowy:
kpt./mjr Władysław Brejdygant "Bałdoń".

Wydział Ogólny
Wydział Telekomunikacyjny
Wydział Poczty Polowej

Administracja Ziem Postulowanych (Wojskowa Administracja Ziem Nowych).
(Zawiązki administracyjne dla Prus Wschodnich, Gdańska, Śląska Opolskiego i Zaolziańskiego).

Zawiązki Administracji dla Prus Wschodzich "Wydmy", "Piaski", "Bursztyn", "Jeziora".

Zastępca szefa:
- dr Eugeniusz Ugniewski.

Grupa Operacyjna "Prusy Wschodnie".
gen. bryg. Kazimierz Sawicki "Opór", "Prut".

Wojskowy Korpus Bezpieczeństwa (WKSB).


Szefostwo Komunikacji Wojskowych.

Szefowie:
płk dypl. Tadeusz Kurcyusz "Fiszer", "Żegota".: wrzesien 1941 - 26 sierpnia 1942 r. (aresztowany).
ppłk dypl. Tadeusz Wasilewski.: ?? - ??
mjr dypl. Tomasz Bondarczuk-Galiński.: ?? - styczeń 1945 r.

Zadania: Czuwanie nad zabezpieczeniem komunikacji dla celów wojskowych.

Służby:

Służba Kolejowa.

Szefowie:
płk dypl. Zygmunt Cetnerowski.: 1940 - II połowa 1943 r.

Zadania: Organizacja w okresie konspiracji jednostek Wojskowej Służby Kolejowej do dyspozycji Sił Zbrojnych na okres walki.

Służba Drogowa.

Służba Transportowa.


Związek Odwetu KG AK "ZO", "Związek Odwetowy".

Komendant:
mjr/ppłk Franciszek Niepokólczycki "Teodor".: kwiecień 1940 - luty 1943 r."

Zastępcy komendanta:
ppłk cc. Henryk Krajewski "Eryk", "Wicher".
kpt. dypl. Jan Wojciech Kiwerski "Kalinowski", "Lipiński".

Oficer dyspozycyjny:
kpt. Nawrot "Janusz".
Oficer organizacyjny:
kpt. Marian Sałaciński "Kodzik".
Oficer wyszoleniowy:
ppłk cc. Henryk Krajewski "Eryk", "Wicher".
Oficer Operacyjny:
kpt. dypl. Jan Wojciech Kiwerski "Kalinowski", "Lipiński".

Dział Łączności.

Kierowniczki;
- Wanda Nowicka-Mech "Irena", "Róża".: 1940 - 26 listopada 1943 r. (aresztowana).
- Cecylia Krystyna Tomaszewska "Krystyna".

Dział Zaopatrzenia i Transportu.

Kierowniczka:
- Wanda Nowicka-Mech "Irena", "Róża".

Dział Produkcji.

Szef:
kpt. inż. Przemysław Kraczkiewicz "Piotr", "Sienkiewiczowski".
P.o. szefa i zastępca:
kpt. "Filip"N.N.

Biuro Studiów Środków Walki Sabotażowo-Dywersyjnej (BSS).

Szef:
por. doc. dr Zbigniew Sujkowski "Hora", "Wyga".

Zastępcy:
- mgr inż. Janina Szabatowska "Janka".
kpt. Czesław Sudlitz "Czesław".
ppor./por. Jan Hirszel "Jaś".

Referat "Reich".
(dywersja na terenach III Rzeszy).

Szefowie:
kpt. Władysław Karaś "Pankracy".: początek 1940 - 23 kwietnia 1942 r. (aresztowany).
por./kpt. Samuel Kostrowicki "Jastrząb".


Organizacja Dywersji Dalekosiężnej "Wachlarz", "18", "27", "AW".

Komendanci:
mjr./ppłk. Jan Włodarkiewicz "Damian".: wrzesień 1941 - 18 marca 1942 r.
mjr. dypl. Remigiusz Adam Grocholski "Doktor", "Inżynier".: (1942 r.).

Zastępcy komendanta i szefowie sztabu:
mjr. dypl. Remigiusz Adam Grocholski "Doktor", "Inżynier".
por./kpt. dypl. Stefan Rychter "Dan", "Las", "Tumry".

Kancelaria:

Adiutant:
mjr. dypl. Remigiusz Adam Grocholski "Doktor", "Inżynier".

Księgowy:
- Stefan Błaszkiewicz "George", "Stefan".

Skrytkarz:
- Stanisław Furmańczyk "Stanisław".

Archiwista:
- "Władysław" N.N.

Maszysnistka:
- "Iza" N.N.

Szef łączności wewnętrznej dowódcy:
- Helena Konopacka "Wera".

Łączniczka do kontaktów z prokuratorem:
- Halina Śliwińska "Hala".

Prokurator WSS KG AK przy "Wachlarzu":
- Tadeusz Dyzmański "Przemysław".: wrzesień - 1 grudnia 1942 r. (aresztowany).
- "Turmont" N.N.

Referat Bezpieczeństwa.
por. January Gościmski "Franciszek".

Oddział I (Organizacyjny).

Szefowie:
por. January Gościmski "Franciszek".: jesień 1941 r.
ppor. Stanisław Wierzbicki "Miecz", "Pers".: styczeń - 18 września 1942 r. (aresztowany).
- Tadeusz Derengowski "Szary".: ?? - wiosna 1943 r. (aresztowany).

Łączniczka:
- Krystyna Włodarczyk "Wanda".

Referat Ewidencyjny.
ppor./por. Stanisław Wierzyński "Smotrycz".: styczeń 1942 - ??

Łączniczki:
- Janina Orczykowska "Renata".
- Maria Paliszewska "Maryjka".: ?? - 2 grudnia 1942 r. (aresztowana).
- Krystyna Włodarczyk "Krysia", "Wanda".

Referat Legalizacyjny:
- mgr. Czesław Sikora "Michalski".: ?? - 17/18 września 1942 r.(aresztowany).
ppor./ por. Janusz Franciszek Przeździecki "Pełka", "Prawdzic", "Roch", "Prus".

Referat Opieki:
- Janina Pieńkowska "Teresa".

Referat Aresztowanych:
- Stefan Bielecki "Druh", "Przyjaciel".

Referat Studium:
kpt./mjr Wiktor Marcinkowski "Grań", "Sęp", "Zenon".

Dowódca Kadry.
ks. kpt. Mieczysław Stypułkowski "Miś".

Oddział II (Wywiadowczy).

Szef:
- Adolf Moczulski "Krzysztof", "Tadeusz Zoty".

Oddział III (Operacyjny).

Szef:
- Adolf Moczulski "Krzysztof", "Tadeusz Złoty".

Oddział IV (Kwatermistrzowski).
(w kwietniu 1942 r., oddział został podzielony na dwa odrębne człony Referaty IV A i IV B).

Szef:
por. Janusz Franciszek Przeździecki "Pełka", "Prawdzic", "Roch", "Prus".

Oddział IV A.
(utworzony w marcu 1942 r.).

Oddział IV B.
(utworzony w marcu 1942 r.).

Szefowie:
- Władysław Hackiewicz "MSZ".: marzec - lipiec 1942 r.
- "Dąb" N.N.: lipiec 1942 - ??

Łączniczki:
- Maria Ewa Jaroszewicz "Maerta".
- "Sylwia" N.N.

Oddział V (Łączność).

Szefowie:
por. Aleksander Żytkiewicz "Morawski".: zima 1941 - lato 1942 r.
ppor. Henryk Jerzy Szcześniewski "Żuraw".: lato 1942 - ??


Kedyw KG AK - Kierownictwo Dywersji.
(Od lutego 1943 r.).


Przygotowanie i przeprowadzanie dywersji bieżącej.

Komendanci:
płk August Emil Fieldorf "Nil".: jesień 1942 - do 1 lutego 1944 r.
ppłk Jan Mazurkiewicz "Sęp", "Zagłoba", "Radosław".: 1 luty - 19 stycznia 1945 r.

Zastępca komendanta:
płk Franciszek Niepokólczycki "Franek", "Szubert", "Teodor".

Szefowie sztabu:
mjr Wacław Janaszek "Bolek".: grudzień 1942 - czerwiec 1944 r.
p.o. kpt. Mieczysław Kurkowski "Mietek".: czerwiec - lipiec 1944 r.

Oddział I (Organizacyjny) "Magistrat", "Gromada".

Szef:
kpt./mjr Wacław Chojna "Horodyński", "Młotek".

Zastępca:
ppor./por. Stanisław Wierzyński "Klara", "Korybut".

Dział organizacyjno - personalny.
kpt./mjr Wacław Chojna "Horodyński", "Gromada".

Dział Legalizacji.
ppor./por. Stanisław Wierzyński "Klara", "Korybut".: czerwiec 1943 - ??

Oddział II (Informacyjny) "Kameleon".

Szef:
kpt. Tadeusz Grzmielewski "Igor".: przełom 1943/1944 r.

Oddział III (Operacyjny) "Cyrkiel", "Wilk".

Szef:
kpt./mjr Karol Jabłoński "Zygmunt".: styczeń 1944 - ??
- N.N.

Oddział IV (Wyszkoleniowy)" Bąk", "Zenon".

Szefowie:
ppłk Henryk Krajewski "Bąk", "Trzaska", "Wicher".: listopad 1943 - 1943 r.
kpt. "Zenon" N.N.: 1 września 1943 - ??

Oddział V (Łączność) "Łąka".

Kierowniczka:
- dr med. Zofia Maternowska "Przemysława".

Zastępca:
- Halina Tomaszewska "Małgorzata".

Biuro Studiów "Apteka", "As".

Szef:
kpt. Zbigniew Sujkowski "Wyga", "Zbyszek".

Dział Produkcji "Teodor", "Remiza".

Kierownicy:
płk Franciszek Niepokólczycki "Teodor".: ?? - wrzesien 1943 r.
ppor. Franciszek Hamankiewicz "Rębisz".

Centrala Zaopatrzenia Terenu "Stadion", "Czata".

Szefowie:
ppłk Henryk Krajewski "Trzaska".: 1 września 1943 - maj 1944 r.
mjr cc. Tadeusz Runge "Witold".: maj 1944 - ??

Referat Budżetowy "Wąż", "Kakao".

Kierowniczka:
- Halina Krajewska "Halszka", "Halula".
- Gabriela Walter "Ela".

Komórka Sanitarna "Rola".

Kierownik:
- dr Cyprian Sadowski "Skiba".

Zastępca:
- Czesław Narkiewicz "Bryła".

Referat Prawno - Administracyjny.
- "Albin" N.N.

Referat Kontroli Akcji.

Szef:
mjr/ppłk Jan Mazurkiewicz "Sęp".

Oddziały Dyspozycyjne Kedywu KG AK.

Struktura Kedywu KG na przełomie 1944/1945 r.

Szef:
ppłk. Jan Mazurkiewicz "Radosław".

Zastępca.
Szef Sztabu.

Szef Łączności z zespołem.
(6 osób).

Dział Organizacyjno-Legalizacyjny.
(5 osób).

Szefostwo Zaopatrzenia.
(28 pracowników).

Wydział Dywersyjny.
(8 osób).

Oddział Bojowy.
(330 żołnierzy).

Oficer do Zleceń Komendanta Sił Zbrojnych i Doradca Prawny.

- mec. Stanisław Rowecki.


Żródła:

* Bartelski Lesław "AK Armia Podziemna 27 IX 1939 - 30 VI 1943".
* Ney-Krwawicz Marek "Komenda Główna Armii Krajowej 1939 - 1945".
* Ney-Krwawicz Marek "Armia Krajowa. Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego".
* Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Komorowskiego "Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny".


Koniec.
Powrót do strony głównej.


copyright 2007, Radosław ""Butryk"" Butryński
Design by Scypion