Archive for the ‘Nowości’ Category

Serwis Polska Podziemna

W trybie stałym rozwijany jest Dział „Biografie”. Właśnie osiągnął on liczbę 400 biogramów, które w swojej lwiej części obejmują życiorysy Komendantów Głównych, Komendantów Okręgów oraz Komendantów Inspektoratów Rejonowych ZWZ-AK. Rozpoczęliśmy także opracowywanie biografii dowódców Narodowych Sił Zbrojnych. http://www.dws-xip.pl/PW/bio/biografie.html

Serwis Encyklopedia uzbrojenia

Kontynuując tematykę niemieckich fortyfikacji i pojazdów tym razem zamieściłem opisy schronów wykorzystujących wieże – w wielu przypadkach pochodziły one z wozów bojowych zarówno niemieckich jak i zdobycznych. http://www.dws-xip.pl/encyklopedia/category/kraje/de/for-de/de-fortw/ Dodatkowo zamieściłem kilka wzorów wyposażenia fortecznego Niemiec http://www.dws-xip.pl/encyklopedia/category/kraje/de/for-de/fortw-de/ Z czasem kategoria ta będzie uzupełniona o kolejne wzory wyposażenia pomocniczego. Zapraszam do lektury

Serwis Encyklopedia uzbrojenia

Korzystając z dostępnej literatury przygotowałem zestawienie wzorów uzbrojenia używanego w niemieckich obiektach fortyfikacji stałej i polowej – rozmach związany z budową umocnień Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego czy Wału Atlantyckiego oraz związany z tym potężny nakład środków nawet dzisiaj robi wrażenie. http://www.dws-xip.pl/encyklopedia/category/kraje/de/for-de/dim-de/ Zapraszamy do lektury.

Serwis Encyklopedia uzbrojenia

Tym razem uaktualniłem i dodałem nowe opisy dotyczące rowerów i motocykli używanych przez siły zbrojne Niemiec. http://www.dws-xip.pl/encyklopedia/category/kraje/de/poj-de/mot-de/ Zapraszamy do lektury.

Serwis Polska Podziemna

W Serwisie „Polska Podziemna”, w dziale Struktura Organizacyjna ZWZ-AK, kontynuujemy publikację obszernego materiału o strukturach organizacyjnych i obsadzie personalnej Okręgu Warszawa ZWZ-AK. W kolejnej odsłonie przedstawiamy Państwu artykuły dotyczące: Obwodu III Wola http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2082.html Obwodu IV Ochota http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2083.html Życzymy zajmującej lektury.

Serwis Polska Podziemna.

W Serwisie „Polska Podziemna”, w dziale Struktura Organizacyjna ZWZ-AK, kontynuujemy publikację obszernego materiału o strukturach organizacyjnych i obsadzie personalnej Okręgu Warszawa ZWZ-AK. W kolejnej odsłonie przedstawiamy Państwu artykuły dotyczące Rejonów 1, 2, 3 i 4  Obwodu II  Żoliborz. http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2081.html Zapraszamy do lektury.

Cześć i Chwała Bohaterom.

Serwis Polska Podziemna.

W Serwisie „Polska Podziemna”, w dziale Struktura Organizacyjna ZWZ-AK, rozpoczęliśmy publikację obszernego materiału o strukturach organizacyjnych i obsadzie personalnej Okręgu Warszawa ZWZ-AK. W drugiej części przedstawiamy Państwu artykuły dotyczące Rejonu 3 oraz Rejonu 4 Obwodu I Śródmieście. http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2080.html

Serwis Polska Podziemna

W Serwisie „Polska Podziemna”, w dziale Struktura Organizacyjna ZWZ-AK, rozpoczęliśmy publikację obszernego materiału o strukturach organizacyjnych i obsadzie personalnej Okręgu Warszawa ZWZ-AK. W pierwszej części przedstawiamy Państwu artykuły dotyczące Rejonu 1 oraz Rejonu 2  Obwodu I Śródmieście. http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2080.html Zapraszamy do lektury.

Serwis Polska Podziemna.

W Serwisie Polska Podziemna pojawił się obszerny, dwuczęściowy artykuł omawiający strukturę, obsadę i działalność Kedywu Okręgu Wilno AK. Zapraszamy do lektury: http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2070.html