Archive for październik, 2009

Ludowe Wojsko Polskie

W dziale – Ważniejsze działania bojowe jednostek – doszło szczegółowe opracowanie – Operacja Pomorska 11.02.1945 – 18.03.1945 cz. I Zapraszamy.

III Rzesza

Dział – numery członków SS – następna lista starszeństwa z 30.01.1944 r. (od SS-Oberst-Gruppenführera do SS-Standartenführera) Więcej informacji w temacie – nowości w serwisie. Zapraszamy.

Ludowe Wojsko Polskie

W dziale – Ważniejsze działania bojowe jednostek – doszło kolejne opracowanie – Walki w rejonie Kamienia Pomorskiego 12 – 13 marzec 1945 r. Zapraszamy.

III Rzesza

Dział – numery członków SS – kolejna lista starszeństwa  z 01.10.1943 r. (od SS-Obersturmbannführera do SS-Sturmbannführera) Więcej informacji w temacie – nowości w serwisie. Zapraszamy.