Archive for lipiec, 2012

Serwis Polska Podziemna

Kierownictwo Walki Podziemnej powstało z połączenia podziemnego kierownictwa wojskowego (KWK) i analogicznego kierownictwa walki cywilnej (KWC). Intencją twórców tego, nowego wówczas organizmu, było usprawnienie i intensyfikacja walki bieżącej na każdej platformie życia społecznego w okupowanej Polsce. W Serwisie „Polska Podziemna” pojawił się obszerny artykuł na temat powstania KWP i celów, jakie obrali sobie polscy przywódcy […]