Archive for maj, 2013

Serwis Polska Podziemna

W Serwisie Polska Podziemna został umieszczony materiał omawiający strukturę organizacyjną oraz obsadę personalną Okręgu Łódź ZWZ/AK. http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2060.html Jednocześnie chcielibyśmy poinformować Szanownego Czytelnika o pracach prowadzonych w dziele Biografie. Będą w nim umieszczone, w oddzielnych linkach biografie Komendantów ZWZ/AK, NOW-NSZ. BCh oraz dowódców GL/AL. Pierwsze biogramy można już obejrzeć we wspomnianym dziale. http://www.dws-xip.pl/PW/bio/biografie.html Zapraszamy do lektury.

Serwis Encyklopedia Uzbrojenia

W Serwisie Encyklopedia Uzbrojenia zakończyliśmy prace nad materiałami omawiającymi uzbrojenie wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Holandii (124 pozycje): http://www.dws-xip.pl/encyklopedia/category/kraje/nl/ Dodatkowo zebrano krótkie opisy uzbrojenia używanego przez siły zbrojne: Indii (29 pozycji). http://www.dws-xip.pl/encyklopedia/category/kraje/in/ Iraku (18 pozycji). http://www.dws-xip.pl/encyklopedia/category/kraje/iq/ Iranu (44 pozycje). http://www.dws-xip.pl/encyklopedia/category/kraje/ir/ Zapraszam – Marcin Skrzypacz „Virtualbob”