Archive for październik, 2013

Serwis Polska Podziemna

  Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, w Serwisie Polska Podziemna pojawił się materiał omawiający działalność Kedywu oraz oddziałów partyzanckich Okręgu Nowogródek AK. http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2067a.html Jednocześnie pragniemy poinformować, że trwają bez przerwy prace nad biografiami Komendantów Obszarów, Okręgów i Podokręgów Armii Krajowej. Zapraszamy do lektury.

Serwis Polska Podziemna.

W Serwisie Polska Podziemna ukazała się pierwsza część obszernego artykułu, omawiającego strukturę organizacyjną, obsadę personalną oraz działalność patroli Kedywu i oddziałów partyzanckich Okręgu Nowogródek AK. Pierwsza część skupiona jest głównie wokół zagadnień strukturalnych. Druga, będąca w stadium końcowym, a która umieszczona zostanie niebawem, omawia działalność bojową rzeczonych oddziałów i zgrupowań. http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2067.html Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że […]