Archive for kwiecień, 2018

Serwis Polska Podziemna

Po dłuższej przerwie na łamach Serwisu Polska Podziemna pojawił się materiał omawiający strukturę i działalność Kedywu Okręgu Stanisławów AK. http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2089.html