Aparat sygnalizacji świetlnej B-Blink

Aparat sygnalizacji świetlnej B-Blink
Aparat sygnalizacji świetlnej B-Blink

Historia konstrukcji:
Aparat sygnalizacji świetlnej B-Blink był stosowany przez wojska łączności Niemiec.

Dane techniczne:

Masa aparatu:
Masa trójnogu:
ok. 15 kg
ok. 3,5 kg

Opis konstrukcji:
Okrągła obudowa aparatu kryła za metalową przesłoną zwierciadło z centralnie umieszczoną żarówką. Za źródło prądu służył akumulator lub ręczna prądnica. Zasięg w dzień do 5 km, a w nocy ponad 10 km. Po zasłonięciu zwierciadła filtrem koloru czerwonego zasięg komunikacji spada do ok. 500 metrów, ale znacznie ograniczona jest możliwość zaobserwowania nadawanego sygnału przez przeciwnika. Po lewej stronie obudowy znajdował się przeziernik pozwalający precyzyjnie nakierować aparat na odbiorcę. Sznur przedłużający długości 5 m pozwalał na nadawanie sygnałów w oddaleniu od aparatu, co zwiększało bezpieczeństwo operatora w razie wykrycia stanowiska przez przeciwnika.