Działo polowe Τοπομαχικό πυροβόλο των 105χιλ, Krupp, υποδ.1880

Historia konstrukcji:
Armata polowa 105 mm Krupp wz. 1880 została opracowana w niemieckich zakładach Friedrich Krupp AG w Essen. Nosiła oznaczenie 10,5 cm Festungs- und Belagerungs- Kanone C/80. Została przyjęta na uzbrojenie sił zbrojnych Turcji.

W trakcie toczonych wojen Grecja zdobyła pewną liczbę dział tego typu i przyjęła na uzbrojenie swoich sił zbrojnych. W październiku 1940 roku wciąż znajdowały się w służbie 3 egzemplarze (stanowiły uzbrojenie fortyfikacji Linii Metaxa).

Dane techniczne:

Kaliber:
Masa:
 
Masa lufy:
Długość lufy:
Kąt ostrzału w elewacji:
Kąt ostrzału w azymucie:
Szybkostrzelność:
105 mm
na stanowisku 2.235 kg
w transporcie 2.621 kg
z zamkiem 1.175 kg
z zamkiem 3.680 mm (L/35)
od -5º do +35º
90º (na platformie)
1 strz./min

Opis konstrukcji:
Lufa stalowa, gwintowana zaopatrzona w 28 zwoi. Zamek pryzmatyczny. Działo pozbawione mechanizmu pochłaniającego odrzut lufy po strzale (sztywne łoże). Działo przystosowane do trakcji konnej z zaprzęgiem 6 koni.

Amunicja:
Była to nowoczesna amunicja o kształcie cylindrycznym wystrzeliwana z użyciem prochu bezdymnego. Zamek uszczelniany mosiężną łuską.

Odłamkowo-burząca

Długość pocisku:
Masa pocisku:
Masa ładunku wybuchowego:
Masa ładunku miotającego:
Prędkość wylotowa:
Donośność:
425 mm
16 kg
1,9 kg
2,25 kg
480 m/s
do 10.300 m

Pocisk typu HE zaopatrzony w głowicowy zapalnik uderzeniowy.

Szrapnel

Masa pocisku:
Masa ładunku miotającego:
Prędkość wylotowa:
Donosność:
6,5 kg
2,25 kg
480 m/s
do 9.800 m

Skorupa pocisku mieściła 360 ołowianych lotek o masie 16 g każda.