Działo polowe Πεδινό πυροβόλο των 75χιλ. Schneider, υποδ.1904

Historia konstrukcji:
Armata polowa 75 mm Schneider-Canet wz. 1904 została opracowana we francuskich zakładach Schneider et Cie. Nosiła oznaczenie firmowe Matériel de campagne à tir rapide de 75mm, type PR. Została zakupiona przez siły zbrojne Bułgarii.

W trakcie walk działa tego typu znalazły się na wyposażeniu sil zbrojnych Grecji. W 1940 roku wciąż używano 20 egzemplarzy.

Dane techniczne:

Kaliber:
Masa:
 
Długość lufy:
Wysokość linii ognia:
Rozstaw kół:
Kąt ostrzału w elewacji:
Kąt ostrzału w azymucie:
Szybkostrzelność:
75 mm
na stanowisku 1.016 kg,
w transporcie 1.708 kg
L/32
945 mm
1.450 mm
od -5º do +16º

10 strz./min

Opis konstrukcji:
Lufa stalowa, gwintowana. Masa zespołu odrzutowego 383,7 kg. Masa jaszcza z przodkiem 1.720 kg. Tarcza ochronna grubości 4 mm.

Amunicja:
Stosowano amunicję scaloną.

Odłamkowo-burząca

Masa pocisku:
Masa ładunku wybuchowego:
Prędkość wylotowa:
Donośność:
6,5 kg
0,58 kg szneiderytu
500 m/s
8.000 m

Pocisk typu HE zaopatrzony w głowicowy zapalnik uderzeniowy.

Szrapnel

Masa pocisku:
Prędkość wylotowa:
6,5 kg
500 m/s

Skorupa pocisku mieściła 294 ołowiane lotki o masie 10 g każda. Rozcalenie skorupy pocisku ładunkiem 80 g czarnego prochu było inicjowane głowicowym zapalnikiem czasowym.