Działo polowe Πεδινό πυροβόλο των 75χιλ. Schneider, υποδ.1907

Historia konstrukcji:
Armata polowa 75 mm Schneider-Canet wz. 1907 została opracowana we francuskich zakładach Schneider et Cie. Nosiła oznaczenie firmowe Matériel de campagne à tir rapide de 75mm, type PD 2 i była oferowana na eksport. Została przyjęta na uzbrojenie sił zbrojnych Serbii.

W trakcie toczonych wojen Grecja zdobyła pewną liczbę dział tego typu i przyjęła na uzbrojenie swoich sił zbrojnych. W październiku 1940 roku wciąż znajdowały się w służbie 4 egzemplarze.

Dane techniczne:

Kaliber:
Amunicja:
Masa:
 
Masa jaszcza:
Masa zespołu odrzutowego:
Długość lufy:
 
Wysokość linii ognia:
Rozstaw kół:
Kąt ostrzału w elewacji:
Kąt ostrzału w azymucie:
Szybkostrzelność:
75 mm
75x280R
na stanowisku 1.096 kg,
w transporcie 1.796 kg (z przodkiem)
1.678 kg
340 kg
2.350 mm (L/31,4)
(w tym część gwintowana 1.966 mm)
959 mm
1.550 mm
od -8º30’ do +16º

6-8 strz./min

Opis konstrukcji:
Lufa stalowa, gwintowana zaopatrzona w 24 prawoskrętnych zwojów. Zamek śrubowy odchylany na prawą stronę. Hydrauliczny opornik i sprężynowy powrotnik. Celownik umieszczono po lewej stronie lufy. Tarcza ochronna o grubości 4 mm i masie 65 kg. Działo przystosowane do trakcji konnej z zaprzęgiem 6 koni.

Amunicja:
Stosowano amunicję scaloną.

Odłamkowo-burząca

Masa naboju:
Masa pocisku:
Masa ładunku wybuchowego:
Masa ładunku miotającego:
Prędkość wylotowa:
Donośność:
8,21 kg
6,5 kg
0,225 kg
575 g
500 m/s
do 6.010 m

Pocisk typu HE zaopatrzony w głowicowy zapalnik uderzeniowy.

Szrapnel

Masa pocisku:
Masa ładunku miotającego:
Prędkość wylotowa:
Donosność:
6,5 kg
575 g
500 m/s
do 5.500 m

Skorupa pocisku mieściła 320 ołowianych lotek o masie 10 g każda. Rozcalenie skorupy pocisku ładunkiem 80 g czarnego prochu było inicjowane głowicowym zapalnikiem czasowym.