Działo samobieżne Mortier de 280 mm TR sur affût chenillé Saint-Chamond

Historia konstrukcji:
Działo samobieżne M 280 mm TR zostało opracowane we Francji podczas Pierwszej Wojny Światowej. Było to bardziej ciężkie działo polowe zaopatrzone w samobieżną lawetę niż klasyczne działo samobieżne, jakie znamy z czasów Drugiej Wojny Światowej. Prototyp zbudowały francuskie zakłady Forges et ateliers de la marine et d’Homécourt (FAMH) w Saint-Chamond. W badaniach porównawczych oceniono je lepiej niż równolegle badany pojazd Mortier de 220 TR Mle 1917 Saint-Chamond sur affût chenilles Saint-Chamond.

W 1940 roku zmobilizowane pojazdy (26 egz.?) stanowiły wyposażenie jednostki 193° Régiment d’Artillerie Lourde Tractée (193ème RALT).

Dane techniczne pojazdu:

Załoga:
Masa:
 
Wymiary:
Jednostka napędowa:
 
 
Prędkość maksymalna:
 
? osób
nosiciel działa ok. 26.000 kg
transporter amunicji ok. 29.000 kg
9.450 x 2.590 x 2.650 mm
silnik 6-cyl., chłodzony cieczą,
wysokoprężny, pojemność ? cm3,
typu Panhard SUK4 M2, o mocy 120 KM
na drodze 8 km/h,
w terenie 3 km/h

Opis konstrukcji:
Trakcja gąsienicowa. Transport na stanowisko odbywał się w tandemach (nosiciel działa oraz pojazd generatorowy). Na wozie generatorowym znajdował się silnik spalinowy napędzający generator prądu oraz zbiornik paliwa. W każdym członie zastosowano po dwa silniki elektryczne napędzające bezpośrednio gąsienice po obu stronach pojazdu (w ten sposób środkowa część wanny kadłuba była wolna i pozwalała na pomieszczenie lufy działa podczas odrzutu po strzale). Kabel elektryczny łączący oba pojazdy miał długość 200 m. W okresie międzywojennym wszystkie pojazdy zmodernizowano instalując silnik wysokoprężny typu Panhard SUK4 M2. Pojazdy generatorowe służyły także jako transportery amunicji zabierając po 30 pocisków i ładunków miotających.

Dane techniczne działa:

Kaliber:
Masa:
Długość lufy:
Kąt ostrzału w elewacji:
Kąt ostrzału w azymucie:
Szybkostrzelność:
279,4 mm
14.200 kg
3.353 mm (L/12)
od +10° do +60°
20°
1 strz./2 min

Opis konstrukcji:
Lufa stalowa, gwintowana. Zamek śrubowy odchylany na prawą stronę. Hydrauliczny opornik i pneumatyczny powrotnik umieszczone pod lufą. Mechanizmy naprowadzające oraz celownik są umieszczone po lewej stronie lufy. Na czas transportu dla lepszego rozłożenia ciężaru lufa działa była przemieszczana w tylne położenie.

Amunicja:
Amunicja rozdzielnego ładowania ze zmiennym ładunkiem miotającym umieszczonym w woreczku inicjowanym zapłonnikiem typu Mle 1906. Produkcją pocisków zajmowały się zakłady firmy Schneider: Atelier de Bourges oraz Atelier de Rennes.

Odłamkowo-burząca Obus en acier modèle 1914

Masa pocisku:
Masa materiału wybuchowego:
Prędkość wylotowa:
Donośność:
202,4 kg
60,5 kg
418 m/s
10.950 m

Pocisk typu HE ze skorupą stalową wypełnioną materiałem wybuchowym, zaopatrzony w głowicowy zapalnik uderzeniowy typu 24/31.

Odłamkowo-burząca Obus fonte aciérée modèle 1915

Masa pocisku:
Masa materiału wybuchowego:
Prędkość wylotowa:
Donośność:
205 kg
36,3 kg
418 m/s
10.950 m

Pocisk typu HE ze skorupą stalową wypełnioną materiałem wybuchowym, zaopatrzony w głowicowy zapalnik uderzeniowy typu 24/31.

Odłamkowo-burząca Obus en acier modèle 1915

Masa pocisku:
Masa materiału wybuchowego:
Prędkość wylotowa:
Donośność:
275 kg
49,4 kg
418 m/s
9.600 m

Pocisk typu HE ze skorupą stalową wypełnioną materiałem wybuchowym, zaopatrzony w głowicowy zapalnik uderzeniowy typu 24/31.

W służbie niemieckiej przejęte egzemplarze pojazdów otrzymały oznaczenie 28 cm Mörser 602 (f) auf Selbstfahrlafette.

Jeden pojazd tego typu zachował się w zbiorach Militärhistorisches Museum der Bundeswehr w Dreźnie.

Źródła:

Terry Gander, Peter Chamberlain „Enzyklopädie deutscher waffen 1939-1945”, wyd. Motorbuch Verlag, 2006 r.