Armata czołgowa Canon de 25 mm SA modèle 1935

Historia konstrukcji:
Armata czołgowa 25 mm SA 35 została opracowana we Francji. Jest to adaptacja armaty przeciwpancernej 25 mm wz. 1934 Hotchkiss odróżniająca się skróconą lufą i sposobem montażu w jarzmie.

Zastosowanie:
Działo tego typu montowano w wieży APX 2 (czołg AMC 1934), w wieży APX 3 (samochód pancerny AMD 1935), wieży APX 5 (samochód pancerny AM39) oraz kazamacie czołgu Renault ZT3.

Dane techniczne:

Kaliber:
Amunicja:
Długość lufy:
Szybkostrzelność:
25 mm
25x194R
1.180 mm (L/47,2)
20 strz./min

Opis konstrukcji:
Lufa stalowa, gwintowana. Półautomatyczny zamek klinowy o ruchu pionowym. Do naprowadzania uzbrojenia stosowano celownik teleskopowy typu L.711 (powiększenie 4x, siatka celownicza w kształcie znaku V, pole widzenia 10,13°, wyskalowany od 200 do 1.800 m).

Amunicja:
Dla zachowania wysokich osiągów balistycznych przy skróconej lufie zastosowano wzmocniony ładunek miotający (stąd dodatkowe oznaczenie ‘charge forte’ w nazwach poszczególnych wzorów amunicji).

Przeciwpancerna Cartouche de 25 mm modèle 1934 à balle perforante (charge forte)

Długość naboju:
Długość pocisku:
Długość rdzenia:
Masa naboju:
Masa pocisku:
Masa rdzenia:
Masa ładunku miotającego:
Prędkość wylotowa:
256,5 mm
109 mm
89 mm
860 g
320 g
210 g
148 g
950 m/s

Pocisk typu APCR zawierający pełnokalibrowy rdzeń ze stali wolframowej w płaszczu z mosiądzu (pusta przestrzeń pod stożkiem czołowym wypełniona ołowiem z dodatkiem 3% antymonu).

Przebijalność płyty odchylonej od pionu o 30°:

35 mm
30 mm
20 mm
100 m
500 m
1.000 m

W służbie niemieckiej przejęte egzemplarze otrzymały oznaczenie 2,5 cm Panzergranatpatrone 122 (f) (mit überladung).

Przeciwpancerna ze smugaczem Cartouche de 25 mm modèle 1934 à balle traçeuse perforante (charge forte)

Długość naboju:
Długość pocisku:
Masa pocisku:
Masa rdzenia:
Masa ładunku miotającego:
Prędkość wylotowa:
256,5 mm
109 mm
320 g
210 g
148 g
950 m/s

Pocisk typu APCR zawierający pełnokalibrowy rdzeń ze stali wolframowej w płaszczu z mosiądzu (pusta przestrzeń pod stożkiem czołowym wypełniona ołowiem z dodatkiem 3% antymonu), w dolnej części rdzenia umieszczono kanał smugacza (smuga biała lub czerwona do dystansu 2.000 m).

W służbie niemieckiej przejęte egzemplarze otrzymały oznaczenie 2,5 cm Panzergranatpatrone L`spur 123 (f) (mit überladung) lub 2,5 cm Panzergranatpatrone L`spur 124 (f) (mit überladung) w zależności od koloru smugi.

Szkolna Cartouche de 25 mm modèle 1934 boulet d’exercice modèle 1934 à balle à portèe reduite (Charge forte)

Zmniejszony o 1/3 ładunek miotający, tęponosy pocisk wykonany z lanej stali.

W służbie niemieckiej przejęte egzemplarze otrzymały oznaczenie 2,5 cm Ub patr. 125 (f) (mit überladung).

Ślepa Cartouche à blanc de 25 mm modèle 1936

W służbie niemieckiej przejęte egzemplarze broni otrzymały oznaczenie 2,5 cm KwK 121 (f).