KategoriaBelgia

Uzbrojenie i wyposażenie Belgii

Samochód ciężarowy Camion Miesse

Historia konstrukcji: Samochód ciężarowy dużej ładowności opracowany w belgijskich zakładach Société Anonyme des Véhicules Industriels Jules Miesse w Buysinghen kolo Brukseli. Dane techniczne: Ładowność: Układ

Ciągnik kołowy Tracteur FN 63-4RM

Historia konstrukcji: Ciągnik kołowy opracowany w drugiej połowie lat trzydziestych w belgijskich zakładach Fabrique Nationale d’Armes de Guerre w Herstal. W latach 1938-1940 dostarczany dla

Ciągnik kołowy Tracteur Latil M2 TL6

Historia konstrukcji: Kołowy ciągnik artyleryjski opracowany we francuskich zakładach Société Anonyme des Automobiles Industriels LATIL. W drugiej połowie lat 30-tych Belgia zakupiła partię takich pojazdów