KategoriaDK Inne wyposażenie

Inne wyposażenie Danii

Teodolit geodezyjny Vinkelmåler M. 1924

Historia konstrukcji: Teodolit geodezyjny zakupiony przez siły zbrojne Danii. Opis konstrukcji: Teodolit geodezyjny umożliwiał precyzyjny pomiar współrzędnych kątowych dla potrzeb jednostek artylerii. Był przydatny w

Lorneta nożycowa Reliefkikkert M. 1916

Historia konstrukcji: Lorneta nożycowa zakupiona przez siły zbrojne Danii. Opis konstrukcji: Lorneta nożycowa była używana w jednostkach artylerii do korygowania ognia. Przyrząd umieszczano na trójnogu

Aparat podsłuchowy Lytteapparat M. 1934

Historia konstrukcji: Aparat podsłuchowy używany przez siły zbrojne Danii. W duńskich siłach zbrojnych używano 8 aparatów tego typu, które służyły w jednostkach reflektorów przeciwlotniczych. Opis

Łączność przewodowa

Siły zbrojne Danii używały do celów łączności taczanki łączności Centralvogn B. Każda z nich przewoziła 2 łącznice 30-liniowe, 10 aparatów telefonicznych oraz 5,5 km kabla

Most pontonowy 10 ton Feltbro

Historia konstrukcji: Sprzęt przeprawowy używany w siłach zbrojnych Danii. Opis konstrukcji: Lekki most pontonowy konstrukcji drewnianej o nośności 10 ton. Nawierzchnię mostu układano na ustawionych

Prom przeprawowy Feltbrofærger

Historia konstrukcji: Sprzęt przeprawowy używany w silach zbrojnych Danii. Opis konstrukcji: Z kilku członów mostu pontonowego Feltbro (pontony przykryte odcinkami nawierzchni) można było zestawić także