KategoriaDK Sprzęt saperski

Sprzęt saperski Danii

Most pontonowy 10 ton Feltbro

Historia konstrukcji: Sprzęt przeprawowy używany w siłach zbrojnych Danii. Opis konstrukcji: Lekki most pontonowy konstrukcji drewnianej o nośności 10 ton. Nawierzchnię mostu układano na ustawionych

Prom przeprawowy Feltbrofærger

Historia konstrukcji: Sprzęt przeprawowy używany w silach zbrojnych Danii. Opis konstrukcji: Z kilku członów mostu pontonowego Feltbro (pontony przykryte odcinkami nawierzchni) można było zestawić także