KategoriaDania

Uzbrojenie i wyposażenie Danii

Łączność przewodowa

Siły zbrojne Danii używały do celów łączności taczanki łączności Centralvogn B. Każda z nich przewoziła 2 łącznice 30-liniowe, 10 aparatów telefonicznych oraz 5,5 km kabla

Most pontonowy 10 ton Feltbro

Historia konstrukcji: Sprzęt przeprawowy używany w siłach zbrojnych Danii. Opis konstrukcji: Lekki most pontonowy konstrukcji drewnianej o nośności 10 ton. Nawierzchnię mostu układano na ustawionych

Prom przeprawowy Feltbrofærger

Historia konstrukcji: Sprzęt przeprawowy używany w silach zbrojnych Danii. Opis konstrukcji: Z kilku członów mostu pontonowego Feltbro (pontony przykryte odcinkami nawierzchni) można było zestawić także

Samolot myśliwski Fokker D. XXI (III J)

Historia konstrukcji: Samolot myśliwski opracowany w holenderskich zakładach N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek (Fokker) w Amsterdamie. Na czele zespołu konstruktorów stał niemiecki inż. Erich Schatzki (były szef

Samolot rozpoznawczy Fokker C.V M/26 (I R)

Historia konstrukcji: Samolot rozpoznawczy opracowany w holenderskich zakładach N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek (Fokker) w Amsterdamie. W 1926 roku Dania zakupiła dla lotnictwa wojsk lądowych Hærens Flyvertropper

Samolot szkolno-treningowy O-Maskine (I O)

Historia konstrukcji: Samolot szkolno-treningowy opracowany w duńskich zakładach Orlogsværftet Flyvemaskineværksted w Kopenhadze. Oblot prototypu miał miejsce w 1926 roku. W latach 1926-1929 dla lotnictwa wojsk