Armata kolejowa Bruno N-Kanone (Eisenbahn)

Historia konstrukcji:
Armata kolejowa Br.N.K. (E) była używana przez siły zbrojne Niemiec.

Została opracowana w niemieckich zakładach Friedrich Krupp A.G. w Essen. Nowy model opracowywano od 1934 roku. Próby pierwszego prototypu odbyły się w 1938 roku. 3 egzemplarze seryjne przekazano w 1941 roku. Cena jednostkowa 1 milion RM. Za bardziej rozwojowy uznano model dalekonośnego działa kolejowego 28 cm K 5 (E).

Dane techniczne:

Kaliber:
Masa całkowita:
Masa lufy:
Długość całkowita:
Długość lufy:
 
Odrzut lufy:
Kąt ostrzału w elewacji:
Kąt ostrzału w azymucie:
Szybkostrzelność:
283 mm
150.000 kg
55.260 kg
24.880 mm
16.414 mm
(w tym część gwintowana 12.401 mm)
1.010-1.050 mm
od 0° do +50°

1 strz./6 min

Działo kolejowe 28 cm Br.N.K. (E)
Działo kolejowe 28 cm Br.N.K. (E)

28cm_NeueBruno_K(E)_rys1

Opis konstrukcji:
Lufa stalowa, gwintowana zaopatrzona w 80 prawoskrętnych zwojów. Objętość komory 229,7 dm3. Zastosowano zamek klinowy o ruchu poziomym. Żywotność lufy wynosi ok. 500 wystrzałów.

Platforma kolejowa miała z przodu i z tyłu sześcioosiowe wózki jezdne (koła o średnicy 900 mm). Na stanowisku stałym stosowano specjalną platformę obrotową Vögele Drehscheibe, która umożliwiała pełny ostrzał dookrężny.

Amunicja działa kolejowego 28 cm Br.N.K. (E)
Amunicja działa kolejowego 28 cm Br.N.K. (E)

Amunicja:
Stosowano amunicję rozdzielnego ładowania z głównym ładunkiem miotającym Hauptkartusche umieszczonym w stalowej łusce (długość 860 mm, średnica kryzy 360 mm) oraz dodatkowymi ładunkami miotającymi umieszczonymi w cylindrycznych workach z materiału.

Wojenna produkcja amunicji wyglądała następująco:

1941 r. – 2.455 szt.

1942 r. – 1.945 szt.

1943 r. – 1.880 szt.

W momencie zakończenia wojny na stanie wciąż znajdowały się 1.923 szt.

Ładunki miotające:

Hauptkartusche – 60 kg Digl.R.P.- G 5 – (810 x 13/5,2)

Vorkartusche 1 – 51,5 kg Digl.R.P.- G 5 – (710 x 13/5,2) długości 750 mm

Vorkartusche 2 – 51,5 kg Digl.R.P.- G 5 – (710 x 13/5,2) długości 750 mm

Sondervorkartusche – 23,5 kg 60 kg Digl.R.P.- G 5 – (710 x 13/5,2) długości 800 mm

Z powyższych indywidualnych ładunków miotających zestawiano dwa bazowe zestawy:

kleine Ladung – obejmował Hauptkartusche, Vorkartusche 1 oraz Sondervorkartusche

grosse Ladung – obejmował Hauptkartusche, Vorkartusche 1 oraz Vorkartusche 2

Przekrój pocisku 28 cm Gr. 39
Przekrój pocisku 28 cm Gr. 39

Burząca 28 cm Granate 39

Długość pocisku:
Masa pocisku:
Masa materiału wybuchowego:
Masa ładunku miotającego:
Prędkość wylotowa:
Donośność:
1.335 mm
255,5 kg
34,4 kg
tabela poniżej
tabela poniżej
tabela poniżej

Pocisk 28 cm Gr. 39 typu HE z korpusem wypełnionym ładunkiem materiału wybuchowego, zaopatrzony w głowicowy zapalnik uderzeniowy typu Hbgr.Z. 35 K lub Dopp.Z. 28 K.

  Masa Prędkość wylotowa Donośność
kleine Ladung
grosse Ladung
135 kg
163 kg
880 m/s
995 m/s
34.900 m
46.600 m

Czas lotu pocisku na maksymalną odległość wynosi 118,5 sekundy.

Źródła:

Instrukcja D 420/705 „Anfertigen der Munition der Bruno N. Kanone (E)”, 1942 r.

Instrukcja D 460/2a „Geschoßringbuch”, 1939 r.

Instrukcja H.Dv.g. 119/644 „Schußtafel für die Bruno N-Kanone (Eisenbahn) mit der 28 cm Granate 39”, 1942 r.

Instrukcja H.Dv.g. 481/113 „Merkblatt für die Munition der Bruno N-Kanone (Eisenbahn)”, 1941 r.

Instrukcja OP 1666 „German Explosive Ordnance Vol. 2”, 1946 r.

Terry Gardner, Peter Chamberlain „Enzyklopädie deutscher waffen 1939-1945”, wyd. Motorbuch Verlag, 2006 r.

Chris Chant „Artillery”, wyd. Amber Books, 2005 r.

Internet:

http://www.navweaps.com/