Armata kolejowa Siegfried Kanone (Eisenbahn)

Działo kolejowe „Siegfried”
Działo kolejowe „Siegfried”

Historia konstrukcji:
Armata kolejowa Si.K.(E) została opracowana w niemieckich zakładach Friedrich Krupp A.G. w Essen. Wykorzystano armatę morską 38 cm SK C/34, którą posadowiono na platformie kolejowej. Projekt zainicjowano w listopadzie 1939 roku. Z planowanych 7 egzemplarzy ukończono w 1942 roku dwa oraz trzeci w 1943 roku, kierując wszystkie pozostałe posiadane działa do baterii artylerii nadbrzeżnej.

Działo kolejowe „Siegfried”
Działo kolejowe „Siegfried”

Dane techniczne:

Kaliber:
Masa całkowita:
Masa lufy:
Długość całkowita:
Długość lufy:
 
Kąt ostrzału w elewacji:
Kąt ostrzału w azymucie:
Szybkostrzelność:
380 mm
291.000 kg
105.300 kg
31.320 mm
19.630 mm
(w tym część gwintowana 15.748 mm)
od +10° do +46°

1 strz./6 min

38cm_K(E)_dane1

Opis konstrukcji:
Lufa stalowa, gwintowana zaopatrzona w 90 prawoskrętnych zwojów. Objętość komory 361,7 dm3. Zastosowano zamek klinowy o ruchu poziomym. Żywotność lufy ok. 300 wystrzałów.

Działo kolejowe „Siegfried”
Działo kolejowe „Siegfried”

Platforma kolejowa miała z przodu i z tyłu ośmioosiowe wózki jezdne. Na czas transportu rozłączano zespół odrzutowy i cofano lufę 6 metrów. Na stanowisku stałym stosowano specjalną platformę obrotową, która umożliwiała pełny ostrzał dookrężny.

Działo kolejowe „Siegfried” na obrotowej platformie
Działo kolejowe „Siegfried” na obrotowej platformie

Działo kolejowe „Siegfried” na obrotowej platformie
Działo kolejowe „Siegfried” na obrotowej platformie

Amunicja:
Stosowano amunicję rozdzielnego ładowania z głównym ładunkiem miotającym Hauptkartusche umieszczonym w stalowej łusce 38 cm Hülsenkartusche 34 (długość 900 mm, średnica kryzy 470 mm, masa ładunku 115 kg RP 40) oraz dodatkowym ładunkiem miotającym Vorkartusche w cylindrycznym worku z materiału (143 kg RP 40 dla ładunku normalnego oraz 180 kg RP 40 dla ładunku pełnego).

Wojenna produkcja amunicji wyniosła:
1942 r. – 899 szt.
1943 r. – 1.623 szt.

Główny ładunek miotający umieszczony w łusce
Główny ładunek miotający umieszczony w łusce

Przedni ładunek miotający umieszczony w cylindrycznym worku z materiału
Przedni ładunek miotający umieszczony w cylindrycznym worku z materiału

Amunicja półprzeciwpancerna 38 cm Sprenggranate L/4,5 Bodenzünder (mit Haube)
Amunicja półprzeciwpancerna 38 cm Sprenggranate L/4,5 Bodenzünder (mit Haube)

Półprzeciwpancerna 38 cm Sprenggranate L/4,5 Bodenzünder (mit Haube)

Długość pocisku:
Masa pocisku:
Masa materiału wybuchowego:
Masa ładunku miotającego:
Prędkość wylotowa:
Donośność:
? mm
800 kg
69 kg
258 kg
820 m/s
42.100 m

Pocisk 38 cm Sprgr. L/4,5 Bdz. (m.Hb.) typu APCBC-HE zaopatrzony w zapalnik denny typu Bdz. C/38. Czas lotu pocisku na maksymalną odległość wynosi 103 sekundy.

Amunicja burząca dalekonośna 38 cm Sigfried-Granate L/4,5 Bodenzünder und Kopfzünder (mit Haube)
Amunicja burząca dalekonośna 38 cm Sigfried-Granate L/4,5 Bodenzünder und Kopfzünder (mit Haube)

Burząca dalekonośna 38 cm Sigfried-Granate L/4,5 Bodenzünder und Kopfzünder (mit Haube)

Długość pocisku:
Masa pocisku:
Masa materiału wybuchowego:
Masa ładunku miotającego:
Prędkość wylotowa:
Donośność:
? mm
495 kg
48 kg
tabela poniżej
tabela poniżej
tabela poniżej

Pocisk 38 cm Si-Gr. L/4,5 Bdz. u. Kz. (m.Hb.) typu HE z korpusem wypełnionym ładunkiem materiału wybuchowego, zaopatrzony w głowicowy zapalnik uderzeniowy typu Hbgr Z 40 K i denny Bd.Z. 40 K. Czas lotu pocisku na maksymalną odległość wynosi 128 sekund.

Ładunki miotające:

  Masa ładunku Prędkość wylotowa Donośność
zmniejszony Kleine ladung
normalny Grosse ladung
258 kg
295 kg
920 m/s
1.050 m/s
40.000 m
55.700 m

Inne typy amunicji:

Amunicja przeciwpancerna 38 cm Panzergranate L/4,4 Bodenzünder (mit Haube)
Amunicja przeciwpancerna 38 cm Panzergranate L/4,4 Bodenzünder (mit Haube)

Przeciwpancerna 38 cm Panzergranate L/4,4 Bodenzünder (mit Haube)

Pocisk 38 cm Psgr. L/4,4 Bdz. (m.Hb.) typu APCBC-HE (długość 900 mm, masa 800 kg) zaopatrzony w zapalnik denny typu Bd.Z. C/38.

Amunicja burząca 38 cm Sprenggranate L/4,6 Kopfzünder (mit Haube)
Amunicja burząca 38 cm Sprenggranate L/4,6 Kopfzünder (mit Haube)

Burząca 38 cm Sprenggranate L/4,6 Kopfzünder (mit Haube)

Pocisk 38 cm Sprgr. L/4,6 Kz. (m.Hb.) typu HE (masa 800 kg) z korpusem wypełnionym ładunkiem materiału wybuchowego, zaopatrzony w głowicowy zapalnik uderzeniowy typu Kz. C/27.

Burząca dalekonośna 38 cm Raketen-Granate L/4,6

Konstrukcja pocisku 38 cm R-Gr. L/4,6 jest analogiczna do 28 cm R-Gr. 4341 – dodatkowy silnik rakietowy (stały materiał pędny o masie 45 kg) był inicjowany zapalnikiem czasowym po 16 sekundach od wystrzelenia pocisku (o masie 570 kg z prędkością wylotową 980 m/s) i zwiększał donośność maksymalną do 67.800 m. Pocisk tego typu był projektowany od początku 1943 roku, ale potem został zarzucony.

Źródła:

Instrukcja D 2024/1 „Siegfried-Kanone (E). Rohr und Lafette, Zeichnungen”, 1943 r.

Instrukcja D 2024/2 „Siegfried-Kanone (E). Rohr und Lafette, Zeichnungen”, 1943 r.

Instrukcja D 2024/3 „Siegfried-Kanone (E). Vorläufige Behandlungsvorschrift”, 1943 r.

Instrukcja D 2024/5 „Siegfried-Kanone (E). Fahrzeug. Beschreibung und Zeichnungen”, 1943 r.

Instrukcja M.Dv.g. 233 „Beschreibung der 38 cm Schnelladekanone C/34”, 1939 r.

Instrukcja M.Dv.Nr. 190, 4A1 „Munitionsvorshriften für die Kriegsmarine (Artillerie)”, 1941 r.

Terry Gardner, Peter Chamberlain „Enzyklopädie deutscher waffen 1939-1945”, wyd. Motorbuch Verlag, 2006 r.

Chris Chant „Artillery”, wyd. Amber Books, 2005 r.

Instrukcja H.Dv. 97/1 „Gerätliste”, 1943 r.

Internet:

http://www.navweaps.com/