Działo kolejowe 406-мм железнодорожная установка ТМ-1-16

Historia konstrukcji:
Działo kolejowe ТМ-1-16 zostało zaprojektowane w październiku 1943 roku w biurze projektowym CKB-19. Wykorzystano 406 mm armatę morską B-37 zaprojektowaną w 1937 roku w Fabryce Nr 235 «Большевик» (Bolszewik) w Leningradzie dla nigdy nieukończonych radzieckich pancerników typu „Sowietskij Sojuz”.

Ostatecznie nie zdecydowano się na budowę prototypu, a same prace projektowe kontynuowano jeszcze w latach 50-tych w biurze projektowym CKB-34 pod nowym oznaczeniem CM-36.

Dane techniczne:

Kaliber:
Masa:
Masa lufy:
Długość lufy:
 
Kąt ostrzału w elewacji:
Kąt ostrzału w azymucie:
Szybkostrzelność:
406,4 mm
ok. 335.000 kg
136.690 kg
20.720 mm
(w tym część gwintowana 16.794 mm)
do +45°

1 strz./min

Armata morska kalibru 406 mm
Armata morska kalibru 406 mm

Opis konstrukcji:
Lufa stalowa, gwintowana. Zamek śrubowy. Żywotność lufy wynosiła ok. 150 wystrzałów.

Platforma kolejowa opierała się na czterech czteroosiowych wózkach jezdnych. Zastosowane łoże umożliwiało jedynie niewielkie kąty wychylenia lufy na boki więc do zmiany kierunku ostrzału wybierano tory kolejowe biegnące po łuku. Prędkość przemieszczania składu kolejowego do 45 km/h. Obsługa działa liczyła około 50 żołnierzy.

Amunicja:

Przeciwpancerna Бронебойный снаряд образца 1915/28 года

Długość pocisku:
Masa pocisku:
Masa materiału wybuchowego:
Masa ładunku miotającego:
Prędkość wylotowa:
Donośność:
4,68 kalibra
1.108 kg
25,7 kg
310 kg prochu bezdymnego typu 406/50
830 m/s
45.600 m

Pocisk morski wz. 1915/28 typu AP-HE, zaopatrzony w zapalnik denny typu MB.

Burząca Фугасный снаряд образца 1915/28 года

Długość pocisku:
Masa pocisku:
Masa materiału wybuchowego:
Masa ładunku miotającego:
Prędkość wylotowa:
Donośność:
5 kalibrów
1.108 kg
88 kg
310 kg prochu bezdymnego typu 406/50
830 m/s
45.600 m

Pocisk morski wz. 1915/28 typu HE, zaopatrzony w zapalnik denny typu MF.

Źródła:

Artykuł „Железнодорожные артиллерийские установки”, czasopismo „Военный парад” numer maj-czerwiec 1994 r.

А.Иванов „Артиллерия СССР в период Второй Мировой Войны”, wyd. Издателски Дом «Нева», 2003 r.

John Campbell, „Naval weapons of World War Two”, wyd. Naval Institute Press, 1985 r.

Terry Gander, Peter Chamberlain „Enzyklopädie deutscher waffen 1939-1945”, wyd. Motorbuch Verlag, 2006 r.

В. И. Брагин „Пушки на релсах”, 2006 r.

Internet:

http://www.navweaps.com