Łącznica polowa Klappenschrank zu 20 Leitung

Opis konstrukcji:
Łącznica dwusznurowa miejscowej baterii na 20 linii telefonicznych zaopatrzona w pole wielokrotne pozwalające w bardzo prosty sposób połączyć dwie łącznice w zestaw do obsługi 40 linii. Posiada ona wbudowany aparat odzewowy dla operatora.