Łącznica polowa kleine Klappenschrank zu 10 Leitung

Opis konstrukcji:

Łącznica jednosznurowa miejscowej baterii na 10 linii telefonicznych. Nie posiada wbudowanego aparatu odzewowego i w tym celu używany jest standardowy telefon polowy Feldfernsprecher 33. Dla włączenia się do linii cywilnych (z centralą bateryjną lub automatyczną) jest stosowana przystawka z tarczą numerową Amtszuzatz.