Ładowarka akumulatorów Mehrfachgleichrichter Cuor 2

Historia konstrukcji:
Ładowarka akumulatorów Cuor 2 używana przez siły zbrojne Niemiec.

Opis konstrukcji:
Stosowana do ładowania akumulatorów (napięcie od 6 do 118 V i natężenie od 0,3 do 5 A. Zasilanie prądem przemiennym z sieci 110 V, 125 V, 150 V, 220 V lub 380 V.

Źródła:

Instrukcja L.Dv. 706 „Die Sammler”, 1942 r.

Instrukcja L.Dv. T 8502/1 „Beschreibung, Bedienungs- und Wartungsvorschrift für den Mehrfachgleichrichter. Baumuster Cuor 2 Fl. 68 822”, 1940 r.