Ładowarka akumulatorów Mehrfachgleichrichter Cuor 4

Historia konstrukcji:
Ładowarka akumulatorów Cuor 4 używana przez siły zbrojne Niemiec.

Opis konstrukcji:
Stosowana do ładowania akumulatorów (napięcie od 6 do 118 V i natężenie od 1 do 10 A. Zasilanie prądem przemiennym z sieci 110 V, 125 V, 150 V, 220 V lub 380 V.

Źródła:

Instrukcja L.Dv. 706 „Die Sammler”, 1942 r.

Instrukcja L.Dv. T 8502/2 „Beschreibung, Bedienungs- und Wartungsvorschrift für den Einfachgleichrichter. Baumuster Cuor 4a Fl. 68 823”, 1940 r.