Radiostacja odbiorcza Récepteur Portatif modéle 1939

Radiostacja odbiorcza Récepteur Portatif modéle 1939
Radiostacja odbiorcza Récepteur Portatif modéle 1939

Historia konstrukcji:
Radiostacja RP 39 została opracowana w belgijskich zakładach Société Belge Radio-Electrique w Brukseli. Używana przez siły zbrojne Belgii.

Dane techniczne:

Masa:
Wymiary:
3 skrzynie o masie 20 kg każda
w transporcie 755 x 445 x 385 mm
na stanowisku 410 x 270 x 350 mm

Radiostacja odbiorcza Récepteur Portatif modéle 1939
Radiostacja odbiorcza Récepteur Portatif modéle 1939

Opis konstrukcji:
Wykorzystujący superheterodynę 5-lampową (1 typu T 33, 2 typu T 34 oraz 2 typu 1 C 6) odbiornik pracował na 4 zakresach fal:

– od 39 do 55,5 m

– od 52,5 do 90,9 m

– od 85,7 do 150 m

– od 136,3 do 272,7 m

Zasilanie za pomocą akumulatora kwasowo-ołowiowego o napięciu 6 V i pojemności 37 Ah lub transformatora 6/180 V.

Antena L wysokości 2 lub 4 m, z odciągiem 20 m. Obsługa liczyła 5 osób.

Radiostacja odbiorcza Récepteur Portatif modéle 1939
Radiostacja odbiorcza Récepteur Portatif modéle 1939

W służbie niemieckiej przejęte egzemplarze otrzymały oznaczenie Empfänger 234 (b).

Źródła :

Instrukcja D. 50/13 „Kennblätter fremden Geräts Heft 13 Nachrichtengerät ”, 1941 r.