Skrzynka połączeniowa Vermittlungskästchen

Opis konstrukcji:

Skrzynka połączeniowa pozwalała stworzyć obwód kilku (od 3 do 5) telefonów polowych Feldfernsprecher 33.