System uzbrojenia pokładowego Sondergerät 113 „Förstersonde”

Historia konstrukcji:
System uzbrojenia pokładowego SG 113 „Förstersonde” używany przez Luftwaffe, siły powietrzne Niemiec.

Najpierw został on przetestowany na poligonie Böblingen, gdzie za cel posłużył radziecki czołg KW-1. Koniec wojny przerwał testy operacyjne.

Zastosowanie:
Fw 190 F-8 – dwa dwulufowe zestawy umieszczone w skrzydłach.

System Sondergerät 113 „Förstersonde” na samolocie Fw 190.
System Sondergerät 113 „Förstersonde” na samolocie Fw 190.

System Sondergerät 113 „Förstersonde” na samolocie Fw 190.
System Sondergerät 113 „Förstersonde” na samolocie Fw 190.

System Sondergerät 113 „Förstersonde” na samolocie Fw 190.
System Sondergerät 113 „Förstersonde” na samolocie Fw 190.

Hs 129 B-0 – sześciolufowy zestaw umieszczony w kadłubie za kabiną pilota.

System Sondergerät 113 „Förstersonde” na samolocie Hs 129.
System Sondergerät 113 „Förstersonde” na samolocie Hs 129.

System Sondergerät 113 „Förstersonde” na samolocie Hs 129.
System Sondergerät 113 „Förstersonde” na samolocie Hs 129.

System Sondergerät 113 „Förstersonde” na samolocie Hs 129.
System Sondergerät 113 „Förstersonde” na samolocie Hs 129.

Dane techniczne:

Kaliber:
Masa:
Długość lufy:
77 mm
48 kg
1.600 mm

Schemat systemu Sondergerät 113 „Förstersonde”.
Schemat systemu Sondergerät 113 „Förstersonde”.

Opis konstrukcji:
Broń jednostrzałowa, bezodrzutowa. Lufa stalowa gładka. Przeciwwaga jest wyrzucana dla zredukowania odrzutu w kierunku przeciwnym do wylatującego z lufy pocisku.

Taktyka działania przewidywała przelot samolotu na wysokości ok. 8,5 metra nad ziemią. Zapłon inicjowany czujnikiem na wysięgniku.

Schemat użycia systemu Sondergerät 113 „Förstersonde”.
Schemat użycia systemu Sondergerät 113 „Förstersonde”.

Amunicja:
Ładunek miotający inicjowany spłonką pobudzaną elektrycznie.

Amunicja systemu Sondergerät 113 „Förstersonde”.
Amunicja systemu Sondergerät 113 „Förstersonde”.

Przeciwpancerna Panzergranate mit TS

Długość naboju:
Długość pocisku:
Średnica rdzenia:
Masa naboju:
Masa pocisku:
Masa materiału wybuchowego:
Masa ładunku miotającego:
 
Prędkość wylotowa:
530 mm
140 mm
45 mm
ok. 12 kg (z przeciwwagą)
1,9 kg
18 g
360 g Nz.Bl.P. (2x2x0,7)
oraz 10 g   Nz.R.P.
650 m/s

Pocisk podkalibrowy z odrzucanym sabotem.

Wystrzelony pocisk przebijał umieszczoną prostopadle płytę pancerną grubości 45 mm.